אתר אינטרנט

למידע נוסף
418-266-0900
guillaume.michaud@syntell.com

SYNTELL

SYNTELL est une équipe chevronnée d’experts œuvrant exclusivement en intelligence d’affaires et en analytique depuis plus de 30 ans. Avec déjà plus de 300 projets réalisés dans ces domaines, nous accompagnons les organisations de toutes tailles, tant publiques que privées, à atteindre leurs objectifs.

Apprenez à vous approprier l’information qui se trouve à l’intérieur de votre organisation. SYNTELL peut vous accompagner dans cette tâche en vous proposant d’intégrer nos experts à même vos équipes ou bien en réalisant votre projet sur mesure à l’aide de notre centre de développement à distance.

Notre expertise avec les technologies BI de Microsoft est reconnue. En effet, nous avons un partenariat « Or » en « Analyses de données » avec eux. Nous pouvons également vous offrir une gamme de formations adaptées à vos besoins afin de tirer pleinement profit de ces outils.

Nos services :

  • Tableaux de bord personnalisés;
  • Développement adapté à distance;
  • Accompagnement stratégique sur place;
  • Preuves de concept;
  • Migration.

Avec nous, vous êtes assurés de baser vos prochaines décisions sur des faits. SYNTELL c’est « l’intelligence de votre organisation, vos préoccupations d’affaires, vos projets en analytique : notre savoir-faire ».

ראה פתרונות נוספים ברמה עולמית, שמותאמים אישית לעסק שלך

רוצה להפוך לשותף Power BI?

שותפים מוסמכים הם חלק חשוב מהצוות! מצא הזדמנויות עסקיות חדשות, צור קשרים ושתף את הכישרונות והניסיון של החברה שלך עם משתמשי Power BI ברחבי העולם.

למידע נוסף