Power BI ו- Esri ArcGIS

צור סיפורי נתונים משכנעים יותר בעזרת יכולות המיפוי, הניתוח והתובנות של ArcGIS Maps עבור Power BI, הניתוח המרחבי המוביל בעולם.

מפת חום של הנתונים בצפון קרוליינה

בצע ניתוח מרחבי

ניתוח מרחבי מאפשר הבנה טובה יותר על-ידי מיפוי מיקומים רלוונטיים ואיתור קשרי גומלין ותבניות - ובסופו של דבר עוזר לך לקבוע את הפעולות הטובות ביותר שיש לבצע.

צור מפות חום בלחיצה, צבור נתונים לאשכולות, קבע את זמן הנסיעה וחשוף תבניות מוסתרים בנתונים שלך בעזרת ArcGIS.

הקשר נתונים לפי נתונים דמוגרפיים

הענק הקשר לנתונים

נתח נתונים בהתבסס על איכויות מרחביות. זהה מיקום ביחס למשתנים קריטיים אחרים. בנוסף, הוסף נתונים דמוגרפיים ושכבות להתייחסות, כמו הכנסה, אוכלוסייה או מזג אוויר, הכלולות בחינם עם ArcGIS.

חשוף תרשים אחוזים

קבל החלטות טובות יותר

ודא שהמיקומים ממופים כראוי בכל פעם. כאשר המפות תואמות לנתונים, תקבל ניתוח מרחבי מדויק ותוכל להיות בטוח בהחלטות שלך.

שפר תצוגות חזותיות של מפות לקבלת תובנות מעמיקות יותר

צור תצוגות חזותיות יפהפיות של מפות באמצעות נתוני מיקום עם ArcGIS Maps עבור Power BI, שנכלל בחינם.

התחבר ל- ArcGIS

גישה לנתונים ויכולות נוספים. השתמש בנתוני ArcGIS מאובטחים והפץ אותם בלוחות מחוונים ודוחות בארגון כולו על-ידי חיבור ArcGIS Maps עבור Power BI ל- ArcGIS Online ו- ArcGIS Enterprise.

לתחילת העבודה

נסה את Power BI עם ArcGIS Maps כדי לקחת את התצוגה החזותית של מפות לרמה הבאה.

משאבים נוספים

קבל מידע נוסף על ArcGIS

גלה את היכולות הייחודיות של ArcGIS לניתוח מבוסס מיקום.

מבט כולל על Power BI ו- ArcGIS

קבל מבט כולל על האופן שבו Power BI ו- ArcGIS פועלים בשילוב כדי לייצר תובנות יקרות ערך בסרטון 'ניתוח וחיזוי נתונים באמצעות Power BI' זה.

ערכת לימוד בנושא ArcGIS עבור Power BI

למד כיצד ליצור מפה באמצעות ArcGIS Maps עבור Power BI.

הזנה חדשותית בנושא ArcGIS עבור Power BI

הירשם לקבלת ArcGIS Maps עבור חדשות, טיפים וטריקים של Power BI.

הבלוג של Power BI

קבל מידע נוסף על השילוב של Power BI ו- ArcGIS Maps בבלוג של Power BI.

הכר את Esri

בקר באתר האינטרנט של Esri לקבלת מידע נוסף על ArcGIS וכיצד הוא מספק את הניתוחים המרחבים החזותיים המובילים בעולם בעזרת Power BI.