תוספת להסכם שירות של MICROSOFT POWER BI

תנאים והתניות עבור גירסת ניסיון למשתמש

אם קיבלת זכאות לשימוש בשירות MICROSOFT POWER BI (השירות) ישירות מהארגון, תוספת זו אינה חלה עליך. צור קשר עם מנהל הארגון/מנהל ה- IT כדי להבין את המדיניות והתנאים הרלוונטיים לך. אם השגת את השירות בעצמך, תוספת זו רלוונטית לך, קרא בעיון את התנאים שלהלן.

תודה שבחרת בגירסת הניסיון למשתמש (גירסת הניסיון למשתמש). שימושך בגירסת הניסיון למשתמש כפוף לתנאים ולהתניות של הסכם השירות של Microsoft Power BI המקושר להלן (ההסכם) ולתנאים ולהתניות של תוספת זו, ויחד הם מהווים את ההסכם בינך לבין Microsoft Corporation (או אחת מהנציגויות שלה, בהתאם למקום מגוריך). לכל התנאים המופיעים בכתב מודגש בתוספת זו, אך לא מוגדרים בה, תהיה המשמעות שניתנה להם בהסכם. עליך לסקור תוספת זו, כולל תנאים מקושרים, מאחר שכל התנאים חשובים, ושילובם יחד יוצר את החוזה הזה שחל עליך. באפשרותך לסקור את התנאים המקושרים על-ידי הדבקת הקישור בחלון הדפדפן כאשר התוכנה פועלת. במקרה שהתנאים של תוספת זו עומדים בסתירה לתנאי ההסכם, תוספת זו היא הקובעת לגבי שימושך בגירסת הניסיון למשתמש.

בכך שאתה מקבל הסכם זה או משתמש בגירסת הניסיון למשתמש, אתה מסכים לכל התנאים הללו וכן מסכים להעברת פרטי מחשב מסוימים במהלך ההפעלה של גירסת הניסיון ובמהלך השימוש בתכונות מבוססות אינטרנט של גירסת הניסיון למשתמש. אם אינך מקבל תנאים אלה ואינך מציית להם, אינך רשאי להשתמש בגירסת הניסיון למשתמש.

 

1.      גירסת הניסיון למשתמש כשירות לא מנוהל

1.1  כאשר תירשם לשירות שאין בו מנהל, תשתמש בו כשירות לא מנוהל (שירות לא מנוהל). גירסת הניסיון למשתמש מספקת לך, המשתמש בשירות לא מנוהל, את היכול לקנות מנויי שירות נוספים לעצמך (מנוי). כאשר אתה רוכש מנויים נוספים כאלה, אתה מאשר שאתה פועל כסוכן של הארגון שלך.

1.2  אתה מבין כי אם מנהל נוטל שליטה על השירות, אתה הופך למשתמש של שירות מנוהל (שירות מנוהל) וייתכן כי גישתך לגירסת הניסיון למשתמש (כמשתמש של שירות לא מנוהל) תסתיים על-ידי המנהל.

 

2.      תקופת גירסת הניסיון למשתמש. תקופה פירושה משך הזמן של גירסת הניסיון למשתמש, שהיא 30 יום. Microsoft עשויה לחדש או להרחיב את התקופה על-פי שיקול דעתה.

 

3.      השעיה/סיום. אתה רשאי לסיים את גירסת הניסיון למשתמש בכל עת במהלך התקופה שבה היא פועלת. אנו רשאים להשעות את גירסת הניסיון למשתמש אם: (1) קיים צורך סביר למנוע גישה לא מורשית לנתוני הלקוח; (2) לא תגיב לטענה להפרה לכאורה כפי שצוין במסגרת ההסכם בתוך פרק זמן סביר; או (3) לא תציית לתנאי ההסכם או תפר אותם. אם אחד או יותר מתנאים אלה יתקיים, ההשעיה תחול כל עוד התנאי או הצורך מתקיים. אנו נודיע לך לפני ההשעיה, למעט כאשר תהיה לנו סיבה סבירה להאמין שההשעיה נדרשת באופן מידי. אם לא תטפל עד תום בכל הסיבות להשעיה בתוך 90 יום, אנו עשויים לסיים זכאותך לשימוש בגירסת הניסיון ולמחוק את נתוני הלקוח שלך ללא כל תקופת שימור. אנו עשויים גם לסיים את זכאותך לשימוש בגירסת הניסיון למשתמש אם שימושך בשירות יושעה יותר פעמיים בתקופה של 12 חודשים.

 

4.      הסכם ממצה. תוספת זו, ותנאי ההסכם הם ההסכם בשלמותו עבור גירסת הניסיון למשתמש. באפשרותך לסקור את התנאים בכל אחד מהקישורים המופיעים בהסכם זה על-ידי הקלדת כתובות ה- URL בשורת הכתובת של הדפדפן, ואתה מסכים לעשות כן. אתה מבין כי שימושך בגירסת הניסיון למשתמש מהווה אישור להסכמתך לתוספת זו ולתנאים המקושרים אליה. הקישורים שמכילים תנאים המחייבים אותך ואותנו הם:

·         הצהרת פרטיות: go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132

·         הסכם שירות עבור Microsoft Power BI: https://powerbi.microsoft.com/terms-of-service