Állami szektor

Az állami szektor adatai számos online forrásból elérhetők. Az ilyen adatforrások többsége ráadásul ingyenes. Ez nagyszerű lehetőséget kínál az állami szabályozás éghajlatra, oktatásra, egészségügyre és más körülményekre gyakorolt hatásának felmérésre.

Oktatás

A statisztikák szerint az általános beiskolázás gyorsan terjed az elsősorban a fejlődő országokban, részben az általános iskolai képzést kiemelten kezelő Ezredfordulós Fejlesztési Célok program nyomán végzett munka eredményeként. A bolygónkon élő gyerekek közel egy tizede azonban még mindig nem jár iskolába, és köztük aránytalanul magas (60%) a lányok száma. A felsőoktatásban résztvevők száma is emelkedett, de globálisan továbbra is alacsony, és óriási aránytalanság tapasztalható a fejlett és a fejlődő országok között.

Ez következetesen összefügg a GDP-vel, de érdemes megfigyelni a GDP oktatásra fordított hányadának a részben a legutóbbi recesszió következtében történt kismértékű csökkenését. Bizakodásra ad okot a nemek arányának kiegyenlítődése a felsőoktatásban, de amint már szó volt róla, drámaian eltérő képet nyújtanak a fejlett és a fejlődő országok, és az általános iskolai oktatásban nem tapasztalható ilyen mértékű változás.


Egészség

Köztudott, hogy az adatok alapján a várható élettartam emelkedett. Szembeötlő, hogy a nők és a férfiak várható élettartama közötti különbség az évek során állandó maradt. A lakosság számra nyilvánvalóan előnyös, ha az állam többet fordít az egészségügyre. Érdekes megfigyelni, hogy a születések száma a GDP növekedésével csökken.


Kisvállalkozások

A vállalkozásokat támogató környezet létrehozása egyre több új vállalkozás bejegyzését eredményezi. A GDP-vel való összefüggés nyilvánvaló. Érdemes megfigyelni, hogy a kisvállalkozói tevékenység a legutóbbi válság előtt érte el csúcsértékét.


Éghajlatváltozás

Az éghajlatváltozás sokat vitatott téma. Néhány ismert változó az adatok alapján alátámasztható. Közvetlen korreláció áll fenn a GDP és a széndioxid-kibocsátás között. Az országok fejlődésével együtt jár a széndioxid-kibocsátás növekedése. Ez a jelenség nem áll összefüggésben az energiatermelés módjával. A széndioxid-kibocsátás az ország népességével is együtt növekszik. Hasonló trendek figyelhetők meg a lista élén álló bizonyos országok gazdaságát és népességét összehasonlítva.

Az adatokból az átlaghőmérséklet emelkedése is kitűnik. Megfigyelhető, hogy a hőmérséklet nem egyenletesen emelkedik. Minden modell a hőmérséklet növekedését vetíti előre.

Egyéni BI-megoldásra van szüksége a szervezetének?

A partneri megoldások bemutatásában megtekintheti, hogyan oldhatók meg problémák és javítható a hatékonyság a Power BI-jal.