Web サイト

追加情報
+46704525651
kenneth.claesson@xperta.se

Xperta AB

Xperta är ett kunskapsföretag inom området IT-infrastruktur som bygger sin verksamhet på den samlade kompetensen inom företaget. Fokus ligger på att erbjuda effektiva IT-lösningar med hög tillgänglighet som ger våra kunder bestående mervärde. Kompetensområden: - Microsoft Office 365 - Sharepoint - Exchange & Lync - Azure - System Center - Active Directory - Säkerhet Xperta är 2014 års Microsoft Partner inom Cloud Productivity & Enterprise Social

御社に合わせてカスタマイズされた世界水準のソリューションをご覧ください

Power BI パートナーになりたいですか?

認定パートナーは、チームにとって重要な存在です。新しいビジネス チャンスを見つけ、つながりを作り、御社の才能と経験を世界中の Power BI ユーザーと共有してください。

詳細情報