En person som deler en datavisualisering på en stor skjerm.

Tips for evaluering av datavisualiseringsverktøy

Med så mange alternativer å velge mellom kan det å velge riktig verktøy virke som en skremmende utfordring, men det er virkelig ikke det. Det å lykkes betyr bare at du må følge noen retningslinjer.

Fastslå først målene og behovene

Det er jobben til organisasjonens forretningsanalyseverktøy (BI) å destillere de enorme mengdene med data ned til forståelig, handlingsbar innsikt, inkludert nøkkelindikatorer, måledata og andre viktige punkter. Derfra er det opp til datavisualiseringsverktøyet å transformere denne innsikten til en overbevisende visuell presentasjon.

En av de grunnleggende sannhetene i datavisualisering er at fin design og nydelig grafikk ikke er det som er viktig. Det er i stedet tydeligheten i meldingen de formidler. Hvis et enkelt sektordiagram eller stolpediagram kommuniserer på en tydeligere måte enn fin infografikk, kan det argumenteres for at det kjedelige bildet er mer effektivt. Men når begge kriteriene oppfylles, når visualiseringer møter tydelige meldinger, det er da datavisualiseringen blir uvurderlig. Husk dette når du evaluerer forskjellige verktøy.

Begynn med å skissere det du håper å oppnå:

 • Start med et tydelig mål for hva du prøver å formidle, og hva du har behov for. Skriv ned de ulike datapunktene du må arbeide med, og prioriter dem slik at du vet hvilke som er viktigst å videreformidle.
 • Deretter dokumenterer du hva du vil at dataene skal kommunisere, ved å oppsummere dem i en enkel setning.
 • La deretter denne setningen fungere som et referansepunkt som du kontinuerlig kan henvise til når du evaluerer ulike alternativer for datavisualiseringsprogramvare.

Avgjør deretter funksjoner du trenger

De beste datavisualiseringsverktøyene og -programvarene genererer en rekke ulike diagrammer, grafer og karttyper via et enkelt og intuitivt instrumentbordgrensesnitt. Det er likevel viktig å velge et verktøy som har fleksibiliteten og funksjonene som kreves for å løse de pågående behovene i organisasjonen.

Selv om du antakelig starter søket basert på ett bestemt prosjekt eller behov, må du prøve å huske helheten og vurdere hvordan løsningen du velger, kan fortsette å være verdifull i månedene og årene som kommer.

Med det i bakhodet må du passe på at du velger et verktøy der du kan endre visualiseringer på farten. Kontroller at det har fleksibilitet for forretningsanalyse, og vær sikker på at det har ressursplanleggingsfunksjoner. De fleste verktøy krever ikke lenger databaseferdighet, men det er lurt å passe på at det er tilfellet.

Til slutt må du ikke glemme sikkerhet og samsvar. Siden datavisualiseringsverktøyet får tilgang til alle dataene i firmaet, må du se etter en løsning som støtter ting som godkjenningsmetoder, områderoller og brukertillatelser i bransjestandard. Kontroller også at den er i samsvar med standardene SOX, SOC og ISAE.

Hvis du vil optimalisere langsiktig verdi, må du velge et verktøy som gjør følgende:

 • Har analysefleksibilitet.
 • Omfatter ERP-funksjoner.
 • Krever ikke databaseerfaring.
 • Har sikkerhetsfunksjoner og muliggjør samsvar og styring.

Husk å ta hensyn til hvor dataene skal komme fra

Hver organisasjon bruker visualiseringsverktøyene til å utføre spørringer mot data fra forskjellige steder, så sørg for at alternativene du evaluerer, gir rom for en rekke inndatakilder. Disse bør inneholde grunnleggende formater som SQL og NoSQL samt datakilder fra tredjeparter. Det er også viktig å ha tilgang til informasjon fra systemer for e-postmarkedsføring og programmer for kunderelasjonshåndtering (CRM) i tillegg til andre forretningsplattformer som firmaet bruker.

Det blir også stadig viktigere å velge et visualiseringsverktøy for stordata. Hvis dette er noe organisasjonen trenger, er støtte for Hadoop, et stordatarammeverk med åpen kildekode som behandler enorme mengder data på serverklynger, et nødvendig rammeverk.

Tenk på hvor kompleks visualiseringen skal være

Selv om du kan opprette datafylte bilder med alle visualiseringsverktøy, kan kvaliteten, kompleksiteten og kunstnerisk verdi i sluttproduktet variere betraktelig. De fleste bruker grunnleggende maler som minst gir deg mulighet til å lage enkel grafikk. Dette kan være nok. Andre løsninger kan imidlertid bruke maler som fungerer som et springbrett til å opprette mer kompleks, egendefinert infografikk eller interaktive visualiseringer, som kan ha større innvirkning på målgruppen.

Husk disse alternativene når du evaluerer de forskjellige valgene som er tilgjengelige. Jo mer du tar hensyn til datavisualiseringstypene du skal opprette, jo mer fornøyd blir du med verktøyet du velger.

Evaluer visualiseringskompleksitet ved å stille deg selv følgende spørsmål:

 • Er det tilstrekkelig med en grunnleggende mal?
 • Trenger du egendefinert infografikk eller interaktivt bilde?
 • Hva vil ha den ønskede innvirkningen på målgruppen?

Samarbeid er nøkkelen

Muligheten til å samarbeide med forskjellige medarbeidere og i hele organisasjonen er en av de beste funksjonene i et datavisualiseringsverktøy.

Se derfor etter et som fungerer med verktøyserien som medarbeiderne allerede bruker, mens du tilbyr skybaserte instrumentbord som oppdateres i sanntid og er tilgjengelige fra alle nettlesere. Deretter kan du være sikker på at uansett hvor du eller andre jobber, eller uansett hvilken enhet du bruker, at du kan samarbeide via det samme instrumentbordet for å oppnå sluttresultatet du trenger.

Sørger for at det endelige produktet kan publiseres slik du trenger det

Når du er ferdig med å opprette presentasjonen, må du kontrollere at visualiseringene du har laget, kan publiseres og integreres i riktig type meldingskanaler.

Hvis du for eksempel publiserer på en nettside, et avdelingsnettsted eller i en app, må du være sikker på at verktøyet du velger, kan eksportere kodesnutter som enkelt kan kopieres og limes inn i området eller integreres via åpne API-er. Eller hvis du publiserer til en nyhetsartikkel eller lysbildepresentasjon på nettet, må du være sikker på at den støtter flate grafikkfilformater som JPG, SVG og PDF. På samme måte er det også viktig å se etter en løsning som gjør at visualiseringene kan bygges inn i apper, portaler og dokumenter.

Det er viktig å publisere i et format som tar brukere med midlertidige eller permanente funksjonshemninger i betraktning. Så husk å se etter et datavisualiseringsverktøy som også gjør det mulig å håndtere behovene deres.

Hvis du vil publisere problemfritt, velger du et verktøy som gjør følgende:

 • Støtter eksport av kodesnutter for inkludering på nettsteder.
 • Kan opprette flate grafikkfilformater som JPG, SVG og PDF.
 • Tillater at visualiseringer bygges inn i apper, portaler og dokumenter.
 • Gir tilgjengelighet for alle brukere.

Begynn med å evaluere et kraftig datavisualiseringsverktøy

Sett de nye evalueringsferdighetene på prøve ved å finne ut mer om Microsoft Power BI. Ta veloverveide beslutninger raskt. Koble deg til, modeller og utforsk dataene med visuelle rapporter. Med Power BI kan du gjøre alt dette, og den kan enkelt integreres med andre verktøy som Microsoft Excel.