En person som bruker fortelling med datavisualisering til å snakke til en gruppe personer

Fortelling med datavisualisering

Du kan avdekke både forskjellene og likhetene ved datavisualisering og datafortelling – og hvordan de fungerer best sammen for å dekode dataene til klar, konsis og praktisk informasjon for organisasjonen.

Hva er datavisualisering?

Datavisualisering formidler informasjon gjennom bilder – en visuell representasjon av dataene du har samlet inn. Ved å tilby råtall kan det hjelpe deg med å støtte bedre organisasjonsmessige beslutninger gjennom diagrammer, grafer, regneark, kart og tall.

Det finnes to typer datavisualisering du kan utforske når du lager datahistorien: forklarende og utforskende. Forklarende visualiseringer, også kalt informative visualiseringer, viser bestemte sider eller hele historien til målgruppen. På den andre siden brukes utforskende visualiseringer når du er usikker på hvilke spørsmål du må svare på med dataene du har samlet inn.

Ved å bruke datavisualisering til å fortelle historien kan du gi en mer fullstendig historie til målgruppen og dermed la dem knytte korrelasjoner, gjenkjenne trender og trekke sine egne konklusjoner eller danne sine egne meninger. Det er viktig å legge merke til at dataanalyse som presenteres i visualiseringen uten kontekstmessig fortelling, kan føre til at målgruppen dveler ved en beslutning, kommer til feil konklusjon eller går seg vill i mengden data.

Hva er datafortelling?

Datafortelling er konseptet med å skape en handling ved å bruke dataene og analysene du har samlet inn som bidrar til å støtte hypotesen i historien. I likhet med å fortelle en historie muntlig til noen andre, presenterer du en sammenhengende handling som har et budskap og fører til en praktisk handling – bare ved å bruke data i stedet for stemmen.

Datafortelling bruker flere typer data – deriblant punktdiagrammer, geografiske kart, tidslinjer, linjediagrammer, sektordiagrammer, stolpediagrammer, varmekart og trediagrammene – for å lage en god historie.

Når du skaper datahistorien, må du imidlertid først bestemme deg for følgende:

 • Hva vil du at brukerne skal vite?
 • Hva vil du at brukerne skal gjøre?
 • Hva er historien som vil bidrar til å fremme den handlingen?
 • Og hvordan hjelper dataene deg med å fremme disse beslutningene?

Noen av fordelene med datafortelling er at den kan:

 • legge til verdi slik at brukerne kan få med seg hele historien
 • øke organisasjonens troverdighet og bygge opp tillit blant målgruppen
 • kombinere en spennende historie med visuelt stimulerende elementer slik at brukerne kan lese og ta til seg informasjon
 • skape engasjement med relevante data
 • legge frem beskyttede data for å skape nye og originale historier
 • være allsidig slik at den kan ta inn i andre former for digitale medier
 • generere merkevarebevissthet for å plassere organisasjonen som industrileder

Hvorfor er datavisualisering og datafortelling viktig?

For å bygge en overbevisende historie må du legge frem hypotesen, resonnementet og dataene for å understøtte den. Data er fint, men for mye kan være overveldende. Til og med datavisualiseringseksperter kan slite med å finne mening i visualiseringene sine uten riktig sammenheng som en fokusert handling gir.

Den beste tilnærmingen til datafortelling er å vise riktige data i riktig visuelt format. Hvis det er for mange bilder i historien, blir den som en infografikk som mangler sammenhengen for å være engasjerende. Når du forteller en historie, må du skape en handling og vite når du skal hente inn data, når du skal fremheve komplekse tall, og når du bare skal legge frem en skriftlig forklaring.

Datavisualiseringer spiller en viktig rolle i å legge til informasjon i historien, men de viser ikke hele historien.

Slik fungerer datavisualisering og datafortellingen sammen

Datafortelling og datavisualisering høres kanskje like ut, men de er ganske forskjellige. Du kan fortelle en spennende historie, men du trenger bevis for å styrke hypotesen. Rådata alene kan ikke gi en målgruppe den tiltenkte meldingen eller handlingen. For å vise frem målet ditt må du presentere data i et overbevisende, men lettforståelig format som engasjerer målgruppen. Datadrevet fortelling gjør informasjonen om til et effektivt kommunikasjonsverktøy.

Hvis du skal lage en vellykket datahistorie, kan du bruke datavisualisering til å hjelpe deg med å sy sammen og skape en historie som brukerne kommer til å forstå. Ved å gi sammenheng, ha fokus på detaljer, vise viktig innsikt og en handlingsoppfordring gir datavisualisering dataene som understøtter påstandene dine. På historienivået skaper den en forståelse og en forklaring av måleverdiene du har lagt frem, utover tallene og diagrammene.

Forskjellene mellom datavisualisering og datafortelling

Det beste er ikke å se på dette som datavisualisering kontra datafortelling. Det er bedre å se på hvordan de fungerer sammen. Begge er strategier for hvordan du gir liv konseptet, hypotesen eller teorien. Likevel er det svært klare forskjeller.

Datafortelling skiller seg fra datavisualisering fordi det krever at historiefortellerne videreformidler et mer betydningsfull, omfattende bilde av meldingen på en måte som målgruppen enkelt forstår.

På den andre siden er datavisualisering en taktikk som brukes til å forbedre fortellingen. Dette forretningskommunikasjonsverktøyet tar store mengder komplekse og verdifulle data og oversetter det til noe folk enklere kan forstå. Hvis du vil fange målgruppens oppmerksomhet, må du bruke tilsiktede visualiseringer som er:

 • passende
 • leselige
 • forståelige

Datavisualisering og -fortelling fungerer sammen for å hjelpe deg med å fortelle den beste historien ved å bruke data som gir klarhet, sannhet og gyldighet til historien.

Likhetene mellom datavisualisering og -fortelling

Datafortelling og datavisualiseringer fungerer sammen med det samme målet: å skape en engasjerende, faktabasert og kontekstmessig historie. De kan ikke brukes om hverandre, men er to sider av samme sak. Visualiseringen gir beviset historien din trenger, mens fortellingen presenterer all informasjonen som noe logisk og sammenhengende.

Skap et datafortellingsrammeverk

Når du skaper en datahistorie, må du sørge for at den har en begynnelse, en hoveddel og en konklusjon. Du kjenner historien du vil fortelle, og hvordan du ønsker å komme dit. Det å forstå sammenhengen og resultatene av dataanalysene er informasjon du trenger for å fortelle historien din.

For å oppnå dette må du bruke noen anbefalte fremgangsmåter for å skape rammeverket. Noen praktiske måter å sørge for at datavisualiseringen og -fortellingen er effektiv på, er følgende:

 1. Definer målene dine.

  Forstå formålet med datahistorien, målgruppen og prioriteringene.

 2. Legg frem en overbevisende handling.

  Vit hva målgruppen ønsker å høre.

 3. Ta med hovedelementer for analysefortelling.

  Disse elementene omfatter følgende:

  • Handling: Spørsmålstypene som presenteres, hvordan du vil besvare dem og hvordan du vil hjelpe målgruppen med å komme frem til konklusjonen.
  • Kontekst: Hvordan målgruppen tolker dataene du presenterer.
  • Karakter: Tonen og innsikten i hvordan du forteller historien.
  • Avslutning: Konklusjonen og etterfølgende handlinger som følge av historien – hva målgruppen lærte, hvordan de skal oppnå resultatene de ønsker, eller hva de må gjøre annerledes for å bli bedre i fremtiden.

 4. Vær objektiv.

  Presenter dataene på en åpen og objektiv måte, unngå tvetydighet og sørg for at utforminger og visualiseringer ikke går på akkord med integriteten til dataene eller historien.

 5. Velg passende typer visualiseringer.

  Du må presentere informasjonen på en passende måte med de riktige bildene.

 6. Følg anbefalte fremgangsmåter for grafisk utforming.

  For å være sikker på at målgruppen forstår må du velge en presentasjon som reduserer friksjonen mellom å lese og å tolke de grafiske elementene.

 7. Bruk de rette datavisualiseringsverktøyene.

  Hvis du vil kommunisere data effektivt gjennom visualiseringer, må du bruke det rette verktøyet. Microsoft Visio kan for eksempel hjelpe deg med å kaste lys på dataene med oversiktlige og klare bilder.

 8. Skap en innsiktsfull og menneskelig historie.

  Du beholder målgruppens oppmerksomhet hvis de kan relatere seg til historien, engasjere seg i den og få verdifullt innhold i passe store biter.

 9. Skap en historie som utfyller både fortellingen og visualiseringene.

  Ved å legge til understøttende og selvforklarende grafikk for å skape en konsekvent historie øker du interessen og engasjementet.

Her ser du noen eksempler på datavisualiseringsfortelling:

Løsninger for datavisualisering og -fortelling

Det finnes en rekke tilgjengelige løsninger som kan hjelpe deg med å fortelle en fullstendig og omfattende historie med dataene. Når du skal bestemme deg for en løsning, må du imidlertid være sikker på at den er fleksibel nok til å fungere med de viktige forretningsdataene fra hele organisasjonen, slik at du kan se hele bildet og få mer innsikt.

Med Microsoft Power BI kan du redusere avstanden mellom fortellings- og datafunksjoner. Den vil hjelpe deg med å oppdage relevant innhold, avdekke kritisk forretningsanalyse og samarbeide og dele datarapporter med medarbeidere med det riktige forretningsverktøyet for datavisualisering og -fortelling.

Vanlige spørsmål

Hva er datavisualisering og datafortelling?

Datavisualisering formidler informasjon gjennom bilder, mens datafortelling skaper en historie med dataene.

Hvorfor er fortelling så viktig i datavisualisering?

Ved å organisere rådataene i datavisualiseringer bidrar datafortelling til å skape en historie som er enkel å forstå, og som driver forretningsbeslutninger fremover.

Hvordan forteller du en historie i datavisualisering?

Dataene du har samlet inn, hjelper deg med å lage en historie, noe som gir understøttende informasjon og støtter en hypotese som dataene støtter.

Hvilke typer visualiseringer brukes i datafortelling?

Datavisualiseringer omfatter punktdiagrammer, geografiske kart, tidslinjer, linjediagrammer, sektordiagrammer, stolpediagrammer, varmekart og trediagrammer.

Hva er forskjellen mellom datavisualisering og datafortelling?

Datafortelling er en taktisk måte å fortelle historien på, men datavisualisering er en taktikk som brukes til å forbedre fortellingen.