Innsikt for brukerne, enklere administrasjon for deg

Hvordan gir du organisasjonen tilgang til data fra salg, markedsføring, finans med mer, samtidig som du leverer tilgjengelighet hele døgnet, 365 dager i året samt sikrer data og tilgang, og alt dette på en enkel måte?

Alt dette er mulig med Power BI. Gi brukerne en helhetlig visning av virksomheten mens du også leverer tingene som betyr mest for deg: høy tilgjengelighet og skalerbarhet, sikkerhet og samsvar og enklere administrasjon.

Tilgjengelig

Power BI er programvare som tjeneste (SaaS) som gir 99,9 % oppetid med rask distribusjon i sky eller hybridsky + lokalt-scenarioer.

Skalerbar

Bruk skalerbarhet med samme hastighet som SaaS, til behovene i virksomheten, med optimaliserte kostnader som er basert på antall brukere og brukernes bestemte databehov.

Fleksibel

Koble deg til alle dataene, enten det er i skyen eller lokalt, via dynamiske tilkoblinger eller planlagt oppdatering via bedriftsgateway for å gi brukerne den nyeste innsikten, uansett hvor dataene befinner seg.

Vi tar personvern og samsvar på alvor

Hold dataene trygge der de er, og koble deg til dem på en sikker måte ved hjelp av Azure Active Directory og OAuth 2.0-godkjenning med Power BI. Vi oppfyller de forskriftsmessige kravene ISO 27001, ISO 27018, klausuler i EU-modellen, HIPAA BAA og UK G-Cloud-samsvar.

Power BI er enkel å administrere og distribuere

Optimaliser investering i ETL-verktøy og -infrastruktur ved hjelp av Power BIs innebygde tilkoblingsmulighet til en rekke datakilder, både i skyen og lokalt.

Sikre hvem som får tilgang til hvilke data i Power BI ved hjelp av sikkerhet på radnivå sammen med eksisterende Azure- og Office 365-investering.

Standardiser hvordan instrumentbord, rapporter og datasett deles i hele organisasjonen på en enhetlig og sikker måte med organisasjonsmessige innholdspakker.

Distribuer Power BI-tjenesten på en enkel måte med hastigheten til SaaS, og distribuer Power BI Desktop redigeringsverktøyet ved hjelp av den eksisterende distribusjonsinfrastrukturen og -prosessen.

Dra nytte av Power BI

Når du klikker på Bruk kostnadsfritt, samtykker du i vilkårene for bruk for Power BI