Form fremtiden til energisektoren ved hjelp av sanntidsdata i Power BI

Forbedre og transformer måten bærekraftig energi håndteres på, og generer verdi i energiproduksjon, forsyning, distribusjon og forbruk ved hjelp av datadrevet innsikt som leveres av Microsoft Power BI.

Gjør en mer målbar innvirkning

Operasjoner for fremtiden

Forutse og planlegg for fremtidig kundebehov.

 • Bidra til å redusere driftsvariabler og miljøinnvirkning ved å øke sanntidssynlighet for drift i hele energiverdikjeden.
 • Få mer ut av investeringene dine i IoT-basert fjernsporing ved å bruke den til å drive KI-analyse og handlingsbar innsikt for bærekraftig beslutningstaking.
 • Transformer reaktive beslutninger for forutsigbare og forebyggende strategier med bedre kritisk utstyrs- og ressursadministrasjon i energiproduksjon og distribusjonskanaler.

Overgang til ren energi

Akselerer transformasjonen til fornybare energikilder.

 • Utdyp datainnsikt som kan hjelpe deg med å oppdage måter å redusere karbonutslipp på og levere nye fornybare energikilder.
 • Identifiser trender og virkninger på utslipp av drivhusgasser ved å bruke omfattende visualiseringer og KI-drevet analyse.
 • Forbedre produksjonsteknikker og bruk avansert teknologi for å støtte smarte rutenett som muliggjør økt andel av fornybar energi.

Transformer arbeidsstyrken

Voks som en personfokusert bærekraftig energioperatør og tjenesteleverandør.

 • Gi de ansatte muligheten til å samle inn og dele handlingsbar innsikt ved treffpunktet ved å bruke interaktive datavisualiseringer, direkterapporter og instrumentbord på farten og over hele kloden.
 • Opprett datastyring samkjørt med bestemmelser i energiindustrien og samsvarskrav i firmaet.
 • Legg til brukertilgangskontroller og databeskyttelse i Power BI-data med Microsoft Information Protection.

Omdefiner energi

Se for deg en bærekraftig energi for en stadig mer digital verden.

 • Administrer smart og effektiv energi på global og lokal skala.
 • Identifiser nye forretningsmodeller gjennom KI-drevet analyse av energidistribusjon, forbruk og kundebehov i sanntid.
 • Bygg en datainformert kultur som bruker forretningsanalyse til å identifisere og levere miljøstandarder og anbefalte fremgangsmåter for energiindustrien.

Hvordan kunder forenkler bærekraft med Power BI

veolia
veolia

«Tidligere hadde vi 1 000 SSRS-rapporter. Nå har vi én standardrapport som kan sendes til alle. Vi bruker sikkerhet på radnivå, slik at når en kunde logger på, ser de bare dataene sine. Ledelsen liker Power BI veldig godt.»

Sharon Matthews

Reporting and Analytics Manager, Veolia

edf-enr
edf-enr

«Personlig er Power BI til god hjelp for meg. Før hadde hver av kundeservicemedarbeiderne sine egne instrumentbord, med litt inkonsekvent data. Nå kan vi snakke om det samme med de samme tallene. I tillegg til kvaliteten på rapportene kan vi være mer gjennomsiktige og ta beslutninger enklere.»

Stéphanie Monnier

Customer Service Manager, EDF ENR

BP
BP

«Vi bruker nå Power BI i hele organisasjonen ... Vi har Power BI-løsninger med en analytiker i Australia og administrerende direktør som begge bruker samme rapport hele veien med sikkerhet på radnivå. Vi har digitale instrumentbord på veggen til ledelsen med Surface Hubs.»

Tim Depledge

BI Transformation Manager, BP

Utforsk eksempelrapportering og instrumentbordløsninger for energisektoren

Beregn og analyser strømforbruk og -bruk

Anslå og analyser strømforbruket i tillegg til kostnaden tilknyttet hjemmeapparater og gjennomsnittlig bruksminutter per dag.

Strømgenerering og etterspørselsanalyse

Få omfattende innsikt i innvirkningene av skiftende energiproduksjon fra forurensende ikke-fornybare energikilder til fornybare energikilder.

Innsikt i vann, gas- og strømforbruk og -distribusjon

Generer innsikt fra eksisterende energidistribusjons- og forbruksdata for å bidra til å legge til rette for handlinger for bevaring og forbrukerbevissthet.

Ta det neste steget