Form fremtiden til energisektoren ved hjelp av sanntidsdata i Power BI

Forbedre og transformer måten bærekraftig energi håndteres på, og generer verdi i energiproduksjon, forsyning, distribusjon og forbruk ved hjelp av datadrevet innsikt som leveres av Microsoft Power BI.

Gjør en mer målbar innvirkning

Operasjoner for fremtiden

Forutse og planlegg for fremtidig kundebehov.

 • Bidra til å redusere driftsvariabler og miljøinnvirkning ved å øke sanntidssynlighet for drift i hele energiverdikjeden.
 • Få mer ut av investeringene dine i IoT-basert fjernsporing ved å bruke den til å drive KI-analyse og handlingsbar innsikt for bærekraftig beslutningstaking.
 • Transformer reaktive beslutninger for forutsigbare og forebyggende strategier med bedre kritisk utstyrs- og ressursadministrasjon i energiproduksjon og distribusjonskanaler.

Overgang til ren energi

Akselerer transformasjonen til fornybare energikilder.

 • Utdyp datainnsikt som kan hjelpe deg med å oppdage måter å redusere karbonutslipp på og levere nye fornybare energikilder.
 • Identifiser trender og virkninger på utslipp av drivhusgasser ved å bruke omfattende visualiseringer og KI-drevet analyse.
 • Forbedre produksjonsteknikker og bruk avansert teknologi for å støtte smarte rutenett som muliggjør økt andel av fornybar energi.

Transformer arbeidsstyrken

Voks som en personfokusert bærekraftig energioperatør og tjenesteleverandør.

 • Gi de ansatte muligheten til å samle inn og dele handlingsbar innsikt ved treffpunktet ved å bruke interaktive datavisualiseringer, direkterapporter og instrumentbord på farten og over hele kloden.
 • Opprett datastyring samkjørt med bestemmelser i energiindustrien og samsvarskrav i firmaet.
 • Legg til brukertilgangskontroller og databeskyttelse i Power BI-data med Microsoft Information Protection.

Omdefiner energi

Se for deg en bærekraftig energi for en stadig mer digital verden.

 • Administrer smart og effektiv energi på global og lokal skala.
 • Identifiser nye forretningsmodeller gjennom KI-drevet analyse av energidistribusjon, forbruk og kundebehov i sanntid.
 • Bygg en datainformert kultur som bruker forretningsanalyse til å identifisere og levere miljøstandarder og anbefalte fremgangsmåter for energiindustrien.

Hvordan kunder forenkler bærekraft med Power BI

Ledelsen liker Power B I veldig godt

«Tidligere hadde vi 1000 SSRS-rapporter. Nå har vi én standardrapport som kan sendes til alle. Vi bruker sikkerhet på radnivå slik at når kunder logger seg på, ser de bare dataene sine. Ledelsen liker Power BI veldig godt.»

Sharon Matthews
Reporting and Analytics Manager, Veolia

Vi var nødt til å gjøre noen endringer.

«Vi kom til et veiskille der vi var nødt til å gjøre noen endringer hvis vi virkelig ønsket å gå videre.»

Roy Young
Global Head of Office 365, Centrica

Power B I-instrumentbordene vi har implementert, gir oss en paraply som henter data på forskjellige steder

«Power BI-instrumentbordene vi har implementert, gir oss en paraply som henter data på forskjellige steder, slik at vi får en samlet kilde til informasjon som vi lett kan forstå og analysere.»

Sara Goulartt
Sustainability Deputy Director, EDP

Utforsk eksempelrapportering og instrumentbordløsninger for energisektoren

Beregn og analyser strømforbruk og -bruk

Anslå og analyser strømforbruket i tillegg til kostnaden tilknyttet hjemmeapparater og gjennomsnittlig bruksminutter per dag.

Strømgenerering og etterspørselsanalyse

Få omfattende innsikt i innvirkningene av skiftende energiproduksjon fra forurensende ikke-fornybare energikilder til fornybare energikilder.

Innsikt i vann, gas- og strømforbruk og -distribusjon

Generer innsikt fra eksisterende energidistribusjons- og forbruksdata for å bidra til å legge til rette for handlinger for bevaring og forbrukerbevissthet.

Ta det neste steget