Fra butikkgulvet til kundedøren – transformer produksjonen med Power BI

Transformer produksjonen og omform hvordan du engasjerer kunder ved hjelp av data for å ta beslutninger og avansert analyse for proaktiv innsikt.

Øk motstandsdyktigheten ved å utforme produksjon

Transformer arbeidsstyrken

Gi personene verktøyene de trenger for å hjelpe forretningsgruppene med å gå fra data til beslutninger i løpet av timer, ikke måneder. Gi dem verktøyene til å analysere produksjon, salg og inntektsdata sikkert, ved å bruke datasikkerhet og tilgangskontroller i bransjestandard, samtidig som de kobles sammen uansett hvor de er.

Engasjerer kundene dine på nye måter

Bli bedre kjent med kundene dine. Se innkjøpsmønstrene, og gi deretter tilpasset service med omfattende innsikt i markedsførings-, salgs- og tjenestedataene. Bruk avansert analyse og kunstig intelligens til å overvåke utstyret eksternt og sørge for proaktivt, forebyggende vedlikehold.

Opprett mer fleksible forsyningskjeder

Oppdag handlingsbar innsikt basert på lagerkapasitetsbruk, lagernivåer og leveringslogistikk for å finne flaskehalser i forsyningskjeden. Forbedret synlighet betyr at du er bedre egnet til å planlegge for og oppfylle fremtidige kundebehov.

Bygg mer fleksible fabrikker

Identifiser raskt områder med driftseffektivitet i sanntid ved å analysere kostnader, kapasitet og utdata for å unngå forsinkelser i produksjonen. Visualiser terabyte med data fra utstyrssensorer, og bruk deretter kunstig intelligens til å forutse maskinvareproblemer og forhindre produksjonsproblemer.

Muliggjør innovasjon og levering av nye tjenester

Opprett nye forretningsmuligheter ved å bygge en datakultur. Nå kan hver ansatt få tilgang til, samarbeide på og analysere data i hele organisasjonen ved hjelp av selvbetjente datakoblinger og egendefinerte visualiseringsverktøy.

Slik oppnår produksjonskunder resultater med Power BI

Power BI var mer omfattende med lett ETL-funksjonalitet og mer brukervennlig enn andre verktøy.

Grundfos

«Power BI var mer omfattende med lett ETL-funksjonalitet og mer brukervennlig enn andre verktøy, noe som hjalp til med å selge det inn i firmaet.»

Morten Hannibalsen Olsen

Application Consultant, Grundfos

Power BI har vist seg å være et svært kraftig verktøy

Sandvik Coromant

«Power BI har vist seg å være et svært kraftig verktøy. Det er enklere for ledere å bruke rapportene, og det har bidratt til at virksomheten har blitt mer datadrevet.»

Mathias Johansson

CIO, Sandvik Coromant

Utforsk eksempelrapportering og instrumentbordløsninger for produksjon

Utstyrstesting og analyse av spørsmål og svar

Hjelper produsenter av elektronikk og elektromekanisk utstyr med å analysere data fra tester og kvalitetskontroller for å få innsikt og iverksette forbyggende tiltak som reduserer kostnadene forbundet med intern ineffektivitet og garantikrav.

Instrumentbord for produksjonsoperasjoner

Bruk mer tid til å levere verdi i stedet for å bygge komplekse prosjekter. Gi driften og regnskapsavdelingen mulighet til å analysere finans, innkjøp, ordreoppfyllelse og leveringer av produserte varer.

Forsyningskjede og ekstern ressursadministrasjon med IoT-analyse

Kjør produksjonsvirksomheten på en mer effektiv måte ved å analysere ERP-data som er samlet inn med Dynamics NAV eller Dynamics AX, deriblant produksjonskostnader, kapasitet, utdata og stykklisteinnvirkning.