Kurs med veileder for Power BI

Disse seminarene og kursene er tilgjengelige for partnere og fellesskapsledere for å hjelpe dem med å kurse kundene og fellesskapene om Power BI.

Power BI-kurs

Hvert kurs inneholder alt materiell – presentatørkort, demoskripter, trinnvise praktiske oppgavedatasett og annet innhold.

Dashboard in a Day (DIAD)

DIAD er et praktisk endagsseminar for forretningsanalytikere, og det dekker alle Power BI-funksjonene.

På slutten av dagen vil deltakerne ha en bedre forståelse av hvordan de:

 • Koble deg til og transformer data fra en rekke datakilder.

 • Definer forretningsregler og ytelsesindikatorer.

 • Utforsk data med omfattende interaktive visualiseringer.

 • Bygg flotte rapporter.

 • Del instrumentbordene med medarbeidernes forretningspartnerne og publiser dem på nettet.

Innholdet er tilgjengelig på ni språk – brasiliansk portugisisk, forenklet kinesisk (mandarin), engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk og spansk.

Seminarressursene er delt i to deler:

 1. Instruktørinnhold inneholder presentasjonskort, demoskripter og instruktøropplæringsmateriale. Pass på at Microsoft-kontoen din er knyttet til Microsoft Partner Network-ID-en (MPN) for å få tilgang til dette innholdet. Andre instruktører må fylle ut undersøkelsen som er knyttet til innholdet før nedlasting.

 2. Deltakerinnhold inneholder oppgavehåndboken og datasettene.

Avansert visualisering med Power BI

Forutsetninger – DIAD-opplæring eller tilsvarende arbeidserfaring

Dette endagskurset dekker Power BI-rapportoppsett og strukturerer den fleksible prosessen for å opprette Power BI-datavisualiseringer. Det vil hjelpe deltakerne med å forstå kunsten bak visualiseringer, konsekvensene bak valg av riktige diagrammer, virkningen av farge, form og størrelse, og til slutt bruken av egendefinerte Power BI-visualiseringer. Kurset inneholder ulike utformingsmønstre for instrumentbord og rapporter samt anbefalte fremgangsmåter for å redigere rapporter og instrumentbord for forretningsbrukere.

Innholdet tilbys på engelsk.

Seminarressursene er delt i to deler:

Avansert datamodellering og -forming med Power BI

Forutsetninger – DIAD-opplæring eller tilsvarende arbeidserfaring

Dette endagskurset dekker bruk av Power BI Desktop til å importere og forme data fra en rekke kilder. Det går også gjennom Power BI-funksjoner som du kan bruke til å forbedre datamodellen for forretningsbrukerne. Kurset dekker hovedaspekter rundt hvordan du oppretter en datamodell for å oppfylle forretningsbehovene, forskjellige funksjoner i Power BI som brukes til å forbedre datamodeller, slik at du kan bygge rapporter, og en innføring i DAX til å opprette beregninger.

På slutten av denne opplæringen skal deltakerne kunne importere data fra en rekke datakilder til Power BI, forme dataene, opprette datamodellen og skrive DAX-funksjoner til Power BI-modellen.

Dette innholdet tilbys på engelsk.

Seminarressursene er delt i to deler:

DAX in a Day

Forutsetninger – DIAD-opplæring og avansert datamodellering og -forming eller tilsvarende arbeidserfaring

Dette kurset er utviklet spesielt for erfarne modellutviklere. Vi anbefaler at deltakere har tidligere erfaring med å arbeide med Power BI Desktop for å lage datamodeller.

I løpet av dette kurset vil du gå gjennom:

 • Skrive DAX-formler.
 • Definere beregnede tabeller og kolonner.
 • Definere mål.
 • Bruke DAX-iteratorfunksjoner.
 • Endre filterkontekst.
 • Bruke DAX-funksjoner for tidsintelligens.

Etter fullført opplæring skal deltakerne kunne arbeide med DAX (Data Analysis Expressions), utføre beregninger og definere vanlige forretningsberegninger som skal brukes i rapporter og løse problemer med ytelse og funksjonalitet.

Dette innholdet tilbys på engelsk.

Seminarressursene er delt i to deler:

Gi tilbakemelding ved hjelp av spørreskjemaene på slutten av kurset og denne e-postlisten: ppiltq@microsoft.com.

Administrator in a Day

Forutsetninger – DIAD-opplæring eller tilsvarende arbeidserfaring

Dette endagskurset tar deltakerne gjennom Microsoft Power BI-administrasjon og administrasjon av en Power BI-leietaker, blant annet konfigurasjon av leietakerinnstillinger, bruksovervåking og klargjøring av lisenser samt andre organisasjonsressurser.

Det dekker de vanlige administrasjonsoppgavene og -verktøyene, som Power BI-administrasjonsportal og Office 365-administrasjonssenteret, og hvordan du automatiserer dem ved hjelp av administrative API-er og PowerShell-cmdleter. Bestemte praktiske oppgaver fokuserer på å bruke Premium-kapasitet i Power BI, trygg deling av Power BI-ressurser og bruk av Power BI-revisjonsloggen til å optimalisere Power BI-bruk.

Innholdet tilbys på engelsk.

Seminarressursene er delt i to deler:

Paginated Reports in a Day

Power BI Paginated Reports in a Day tar deltakerne gjennom de tekniske kunnskapene som kreves for å opprette, publisere og distribuere sideformaterte Power BI-rapporter. Opplæringen kan utføres enten virtuelt eller i et kurslokale. Få tilgang til egenstyrt nettopplæring. Opplæring krever tilgang til Premium-konto og nedlasting av Power BI Paginated Report Builder.

Kurset dekker følgende emner:

 • Utform rapportoppsett.
 • Koble deg til datakilder for å hente rapportdata.
 • Arbeid med parametere.
 • Visualiser rapportdata.
 • Legg til interaktive funksjoner.
 • Publiser, bruk, lever og bygg inn sideformaterte rapporter.

Innholdet er tilgjengelig på ni språk – brasiliansk portugisisk, forenklet kinesisk (mandarin), engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk og spansk.

Seminarressursene er delt i to deler:

 1. Instruktørinnhold omfatter presentasjonskort, demoskripter og opplæringsmateriell for instruktøren.

 2. Deltakerinnhold inneholder oppgavehåndboken og datasettene.

Developer in a Day

Forutsetninger – grunnleggende kunnskap om programvareutvikling, DIAD eller tilsvarende arbeidserfaring

Kuret Power BI Developer in a Day vil gi deltakere den tekniske kunnskapen som kreves for å bygge inn Power BI-innhold. Dette kurset er utviklet spesielt for erfarne apputviklere, og det er en fordel å være kjent med frontkoding. Få tilgang til den fullstendige nettopplæringen.

Kurset dekker følgende emner:

 • Få tilgang ved å bruke apper og tokener for Azure Active Directory (Azure AD).
 • Arbeid med Power BI-REST-API-en.
 • Bygg inn Power BI-innhold i appene.
 • Integrer Power BI-innhold i appene ved hjelp av Power BI JavaScript-API-en.
 • Fremtving sikkerhet på radnivå (RLS) for å sikre at appbrukere ser de riktige dataene.
 • Velg riktig lisens som passer kravene dine.

Innholdet tilbys på engelsk.

Seminarressursene er delt i to deler:

Modern Excel Analyst in a Day

Modern Excel Analyst in a Day er et endagsseminar for analytikere. Det viser de avanserte funksjonene som er tilgjengelige i Excel, utforsker hvordan Excel og Power BI brukes best sammen, og viser hvordan du arbeider med dem i Microsoft Teams og SharePoint Online.

På slutten av dagen vil deltakerne ha en bedre forståelse av:

 • Analyse i Excel.
 • Tilordning av analyse i Excel til Power BI – sammenlign Excel og Power BI Desktop.
 • Ekstra Power BI-funksjoner.
 • Hvorfor Power BI og Excel fungerer bedre sammen.
 • Bruke Power BI og Microsoft Teams.

Innholdet er tilgjengelig på ni språk – brasiliansk portugisisk, forenklet kinesisk (mandarin), engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk og spansk.

Seminarressursene er delt i to deler:

 1. Instruktørinnhold omfatter presentasjonskort, demoskripter og opplæringsmateriell for instruktøren.

 2. Deltakerinnhold inneholder oppgavehåndboken og datasettene.

Leap into Power BI

Forutsetninger – ett år med Tableau-erfaring.

Leap into Power BI er en endagsinnføring for dataanalytikere, utviklere og teknikere som bruker Tableau, og viser dem hvordan de oppnår den samme funksjonaliteten i Power BI. Kurset inneholder presentasjoner og oppgaver.

På slutten av dagen vil deltakerne ha en bedre forståelse av:

 • Hva er Power BI?
 • Datatilkobling og transformasjon i Power BI.
 • Slik utfører du beregninger i Power BI.
 • Organiser og forenkle dataene.
 • Visualisering.
 • Analyse.
 • Ytelsesoptimalisering.

Innholdet tilbys på engelsk.

Seminarressursene er delt i to deler:

Send detaljert tilbakemelding

Tilbakemeldingen hjelper oss med å forbedre innholdet og hjelpe hele Power BI-fellesskapet.

Retningslinjer for bruk av dette innholdet

 1. Du kan ikke gjøre noen endringer i datasettet.
 2. Hvis det gjøres endringer i kursinnholdet, skal de ikke merkes i henhold til merkene ovenfor.
 3. Personen som presenterer, må være svært kjent med Power BI og kunne svare på alle kundespørsmål knyttet til seminaret eller Power BI generelt.
 4. Sørg for at deltakerne fyller ut en undersøkelse etter opplæringen. Undersøkelsen gir oss muligheten til å vedlikeholde og forbedre det eksisterende opplæringsinnholdet. Hvis du trenger hjelp med undersøkelsen, kan du kontakte oss.