Skip to main content

Salgsanalyse for alle

Vil du opprette instrumentbord som gir rask innsikt i medarbeidernes nøkkelmåledata, for eksempel kvoter, markedsstørrelse og salgsmuligheter og muligheten til å drille ned raskt for å få mer informasjon? Vil du blande salgsdataene med data fra markedsføring, finans og andre funksjoner for å få et helhetlig bilde av virksomheten?

Med Power BI kan du opprette disse instrumentbordene og interaktive rapportene i løpet av sekunder og visualisere måledataene som er viktige for medarbeiderne. Med enkle flytt-og-slipp-bevegelser kan du gå i dybden i dataene for å finne forbedringer, korrelasjoner og utestående.

Når du klikker på Bruk kostnadsfritt, samtykker du i vilkårene for bruk for Power BI

Opplev dataene. Alle dataene.

Koble deg til det som er viktig for deg. Excel-regneark, lokale datakilder, stordata, strømmedata og skytjenester: Det spiller ingen rolle hvilken type data du vil ha eller hvor de befinner seg. Koble deg til hundrevis av datakilder med Power BI. Flere kilder legges til månedlig.