En person som bruker en bærbar datamaskin, og antakelig bruker verktøy for innebygd analyse

Hva er innebygd analyse?

Innebygd analyse viser til funksjonalitet som bygger direkte inn analyseinnhold rettet mot kundene fra frittstående plattformer i apper, i portaler eller på nettsteder.

Innebygd analyse hjelper organisasjoner med å levere en moderne datafunksjon ved å integrere rapporter, instrumentbord, modeller, datavisualiseringer og andre former for forretningsanalyse (BI) i ett grensesnitt. Denne effektive visningen hjelper deg med å få et tydeligere bilde av analysen, skape dypere innsikt og ta raskere, mer datadrevne beslutninger.


Slik bruker du verktøy for innebygd analyse

Nå vet du hvordan du definerer innebygd analyse. Men hva brukes innebygd analyse til? Hvordan fungerer det, og hva kan du gjøre med det?

I dagens digitale landskap ønsker mange virksomheter seg en datadrevet kultur der brukere lett får tilgang til informasjonen de trenger. Utfordringer med integrering, administrasjon, analyse, sikring og deling av data hindrer dem imidlertid i å gjøre det i den skalaen de trenger. Det er der innebygd analyse kommer inn.

Organisasjoner og uavhengige programvareleverandører (ISV-er) eller programvareutviklere er avhengige av løsninger og programvare for innebygd analyse for å hente ny kontekst, effektivitet og verdi i de eksisterende dataene. Selskaper bruker innebygd analyse til å samle datakildene og BI-verktøyene slik at data enkelt kan leses, analyseres og sikres innenfra ett enkelt kjent grensesnitt. Programvareselskaper bruker innebygde rapporteringsverktøy til å introdusere rapporter og visualiseringer i appene de bygger, noe som sparer tid og ressurser.


Eksempler på innebygd analyse

Innebygd analyse gir også sluttbrukeren muligheten til å utføre mange former for selvbetjent BI innenfor én enkelt app uten at de trenger å veksle mellom systemer. Som et resultat av denne intuitive arbeidsflyten er det nå mer hensiktsmessig enn noen gang å analysere, dele og få bedre innsikt i de mest oppdaterte dataene dine. Du kan gjøre følgende med innebygd analyse:

 • Generer og bygg inn dynamiske og intelligente rapporter med visuelt slående diagrammer og grafer.
 • Opprett og integrer egendefinerte instrumentbord, rapporter, visualiseringer og datamodeller basert på de mest oppdaterte ytelsesmåledataene.
 • Koble deg til, trekk ut og samle data fra flere kilder til én enkelt kilde.
 • Tilpass utseendet til datapresentasjonen i ditt eget, hvitmerkede brukergrensesnitt.
 • Utfør ytelsestesting mot historiske bransjedata.
 • Aktiver selvbetjent BI-analyse eller ad hoc-BI-analyse for alle brukere.
 • Aktiver sikker og pålitelig tilgang til mobilrapportering.
 • Beskytt sensitive data ved å overvåke standarder for brukertilgang og samsvar.

Fordelene med innebygd analyse

Med riktig tilgang til data får du smartere beslutninger, større effektivitet og en rekke andre fordeler. Her er noen årsaker til hvorfor du bør vurdere å bygge inn analyse og BI:

 • Spar utviklingstid og -ressurser Ved å bygge inn analyse i stedet for å bygge innholdet selv kan produktgrupper fokusere mer på å bygge ut kjernefunksjoner slik at de kan komme på markedet raskere. Automatiserte overvåkings- og distribusjonsverktøy kan også bidra til å redusere kostnads- og ressursbruk.
 • Gi brukere enklere tilgang til data Mange innebygde BI-plattformer tilbyr appinterne, selvbetjente analyse- og KI-funksjoner slik at du kan få det de trenger, uten å måtte legge inn en analyseforespørsel. Dette gir større kjennskap til dataene, mer innsikt og oppmuntrer til en datadrevet kultur.
 • Oppgrader til en mer moderne dataopplevelse Funksjonsrike rapporter og instrumentbord gir deg muligheten til å samhandle med dataene på en mer oppslukende måte. Dette fører til mer meningsfull innsikt, større brukertilfredshet og en appintern opplevelse som skiller seg ut fra resten.
 • Øk produktiviteten Med all analysen tilgjengelig i ett grensesnitt trenger du ikke lenger å veksle mellom ulike plattformer for å finne det du trenger. Dette fører til økt produktivitet, mer verdi og større avkastning på investeringer.

Hva er forskjellen mellom innebygd BI kontra tradisjonell BI?

Tradisjonell BI viser til en serie med verktøy eller prosesser som samler, transformerer, utvinner, visualiserer, modellerer og sikrer data fra en eller flere kilder. Historisk sett har disse verktøyene og prosessene primært blitt brukt av dataanalytikere til programmatisk å avdekke trender fra store datasett, selv om dagens mer moderne plattformer tilbyr bedre selvbetjeningsalternativer for forretningsbrukere. Den avledede innsikten kan deretter deles i hele organisasjonen i form av rapporter, instrumentbord, diagrammer og grafer.

Innebygd BI gir ikke bare alle fordelene med tradisjonell BI, men den utvider også tilgang til innhold ved å plassere det i appene som folk allerede er avhengige av. En salgsgruppe ønsker for eksempel å bygge inn en oppdateringsstrøm i et kunderelasjonssystem, en meldingsapp eller et internt verktøy slik at alle de nyeste måledataene finnes på ett sted. Dette åpner også dataene opp for en rekke tilkoblede, appinterne integreringer slik at gruppen kan samarbeide mer effektivt ved hjelp av kraftige nye verktøy.


Innebygd analyse og API-administrasjon

Innebygd analyse vil ikke være mulig uten støtte for approgrammeringsgrensesnitt eller API-er. API-er gjør det mulig for apper å kommunisere med hverandre gjennom en rekke protokollforespørsler. Dette gir deg muligheten til å koble tredjepartskomponenter til systemet uten at du trenger å bygge disse verktøyene selv. Det sørger også for at de to systemene forblir tilkoblet slik at endringer i koden i den ene enden trygt og pålitelig overføres til den andre.

Dagens mest innovative organisasjoner tar i bruk en API-sentrert arkitektur for å effektivisere arbeidsflytene, øke vekst og skape raskere. Det er fordi API-er gir merverdi, fleksibilitet og sikkerhet ved å innføre ny funksjonalitet for apper i form av integreringer. Integreringer avgjør hvordan BI-innhold – datakilder, instrumentbord, rapporter og andre tillegg – blir innebygd, administrert, automatisert og tilpasset i henhold til utseendet til grensesnittet. De bestemmer også hvordan innholdet fungerer sammen. Dette gjøres vanligvis ved å generere et token, som gir appen tillatelse til å få tilgang til informasjon på serversiden. Når tilgangen er gitt, kopieres informasjonen over til klientsiden.

Store organisasjoner bruker hundrevis, om ikke tusenvis, av interne og eksterne API-er i den daglige driften. Effektiv API-administrasjon er svært viktig for optimalisering av trafikk, godkjenning av brukere gjennom funksjoner som enkel pålogging, møtesikkerhet og samsvarskrav samt raskt distribusjon av nye API-er – alle viktige aspekter du bør vurdere når du bygger en innebygd funksjon.


Slik implementerer du innebygd analyse

Når du utformer og implementerer en løsning for innebygd analyse, begynner du med å definere forretningsmålene for organisasjonen på høyt nivå samt organisasjonens natur og størrelse. Er du på jakt etter å effektivisere driftsprosesser for organisasjonen, eller ønsker du å lansere appen raskere? Er du ute etter å samle alle datakildene og verktøyene i et kunderelasjonssystem, eller tilbyr du standard analysefunksjoner til kundene?

Du må også vurdere sluttbrukerne. Hvem er de? Hvordan kan de samhandle med dataene de støter på? Hvilke funksjoner kan gi dem mest verdi? Dette hjelper deg med å levere brukerfunksjoner som er tilpasset kundenes behov.

Deretter må du vurdere nåværende infrastruktur for å se hva som fungerer, hva som kan forbedres og om disse funksjonene skal bygges ut internt eller om du skal kjøpe en standardløsning. Beslutningen om å bygge kontra å kjøpe er avhengig av en rekke faktorer, blant annet ønsket produktfunksjonalitet, tidspunkt, budsjett, ressurstilgjengelighet og den samlede avkastningen på investeringen. Alle organisasjoners behov er forskjellige, men hvis du bestemmer deg for å kjøpe, bør du se gjennom BI-løsninger som tilbyr API-integreringer for enkel innbygging.

Til slutt må du planlegge for sikkerhet, godkjenning og databeskyttelse. Vurder hvordan tilgang til data skal behandles blant interne og eksterne brukere samt godkjenningsmetoden. Avgjør hvordan du vil sikre API-tilkoblinger, håndtere trafikkflyt og aktivere kryptering hvis nødvendig. Du bør også sikre at BI-innholdet er i samsvar med forskriftsmessige krav til dataoppbevaring og samsvar i alle områdene du velger.


Løsninger og programvare for innebygd analyse

Nå som du vet hvordan du kommer i gang, kan du se mer på anbefalinger om løsninger og programvare for innebygd analyse. Innholdet og kompleksiteten i behovene vil hjelpe deg med å finne ut hvilke verktøy og teknologier du bør investere i, så du bør gjøre undersøkelser.

Først må du ha en frittstående BI-løsning å starte med. Denne løsningen bør ha muligheten til å samle tredjeparts datakilder og til å beskytte disse dataene gjennom sikkerhetsverktøy. Det viktigste er å gi brukerne tilgang til dataene, verktøyene og innsikten de trenger. En skrivebordsløsning som Power BI kombinerer et intuitivt grensesnitt med kraftig analyse slik at du kan opprette, analysere og dele interaktive rapporter, datavisualiseringer og modeller. Den kan også skaleres opp og ned avhengig av organisasjonens infrastrukturbehov.

Når du har evaluert BI-løsningen, er neste trinn å etablere brukstilfellet for innbyggingen. Hvis du er ute etter å bygge inn for organisasjonen, bør du se på skyløsninger som primært er rettet mot interne brukere. I dette scenarioet må hver bruker ha en lisens for å få tilgang til innebygd innhold. Når de logger seg på den interne appen eller det interne verktøyet, blir de bedt om å angi påloggingslegitimasjon. Store organisasjoner bør vurdere en skyløsning i bedriftsklasse med innebygde funksjoner, som Power BI Premium, til å sikre at behovene oppfylles i stor skala.

Hvis du er ute etter å bygge inn for kundene, ønsker du å se på løsninger som gir eksterne brukere tilgang til innebygd innhold uten en lisens eller påloggingslegitimasjon. I dette scenarioet er BI-løsningen hvitmerket som en innebygd funksjon i appen. Programvareselskaper bør undersøke skybaserte, innebygde løsninger utviklet spesielt for hvitmerking, som Power BI Embedded, slik at de kan gi brukerne verdi samtidig som de sparer utviklingstid, kostnad og ressurser.

Bygg inn for organisasjonen

 • Målgruppe selskaper, store organisasjoner, store ISV-er
 • Dataeierskap brukeren eier dataene
 • Brukertype intern
 • Lisensiering hver bruker trenger en lisens
 • Godkjenning godkjenning mot gruppert skyidentitetstjeneste, interaktiv
 • Anbefaling Power BI Premium

Bygg inn for kundene dine

 • Målgruppe ISV-er, programvareutviklere
 • Dataeierskap appen eier dataene
 • Brukertype ekstern
 • Lisensiering hver bruker trenger ikke en lisens
 • Godkjenning bruk egen godkjenningsmetode, ikke-interaktiv
 • Anbefaling Power BI Embedded

Start innbygging med Power BI

Gi brukere i din egen app en skalerbar plattform for selvbetjent BI og BI for virksomheter. Finn ut mer om funksjoner, bla gjennom kundehistorier og prøv det selv ved hjelp av lekeplassen for innebygd analyse.


Vanlige spørsmål

Hva er innebygd analyse?

Innebygd analyse viser til funksjonalitet som bygger inn analyse direkte fra en frittstående plattform i én enkelt programvare eller forretningsapp, ett nettsted eller én portal.

Hvorfor er innebygd analyse viktig?

Organisasjoner og uavhengige programvareleverandører (ISV-er) i en rekke bransjer bruker innebygd analyse til å komme på markedet raskere, forbedre brukeropplevelsen og øke produktiviteten.

Hva er verktøy for innebygd analyse?

Med verktøy for innebygd analyse kan du opprette og dele rapporter, grafer og visualiseringer direkte innenfra en app. De muliggjør også ytelsesmåling, selvbetjeningsspørring og andre former for BI.

Hva er programvare for innebygd analyse?

Programvare for innebygd analyse gir deg muligheten til å bygge inn rapporter, instrumentbord og annet analytisk innhold gjennom en rekke API-er. Du må vanligvis kjøpe en lisens for å bruke disse integreringene.