Een persoon die storytelling met gegevensvisualisatie gebruikt om met een groep mensen te praten

Storytelling met gegevensvisualisatie

Ontdek zowel de verschillen als de overeenkomsten tussen gegevensvisualisatie en data-storytelling, en hoe deze het beste samen kunnen worden gebruikt om uw gegevens om te zetten in duidelijke, beknopte en praktische informatie voor uw organisatie.

Wat is gegevensvisualisatie?

Gegevensvisualisatie verstrekt informatie door middel van afbeeldingen. U krijgt een visuele weergave van de gegevens die u hebt verzameld. Door onbewerkte getallen en cijfers aan te bieden, kunt u betere beslissingen in de organisatie nemen door middel van diagrammen, grafieken, werkbladen, kaarten en getallen.

Er zijn twee typen gegevensvisualisatie die u kunt verkennen bij het samenstellen van uw dataverhaal: verklarend en verkennend. Met verklarende visuals, ook wel informatieve visuals genoemd, worden specifieke aspecten of het gehele verhaal aan het publiek getoond. Verkennende visuals, daarentegen, worden gebruikt wanneer u niet zeker weet welke vragen u moet beantwoorden met de gegevens die u hebt verzameld.

Door gegevensvisualisatie te gebruiken voor het vertellen van uw verhaal, biedt u een completer verhaal aan uw doelgroep en stelt u ze op deze manier in staat om correlaties te leggen, trends te herkennen en hun eigen conclusie te trekken of hun eigen mening te vormen. Het is van belang om te vermelden dat gegevensanalyses die zonder contextinformatie in uw visualisatie worden gepresenteerd, ertoe kunnen leiden dat uw publiek een beslissing uitstelt, tot de verkeerde conclusie komt of de weg kwijtraakt in de grote hoeveelheden gegevens.

Wat is data-storytelling?

Data-storytelling is het concept van het opstellen van een verhaal met behulp van de gegevens en analyses die u hebt verzameld dat de hypothese van uw verhaal helpt te ondersteunen. Net zoals bij het mondeling vertellen van een verhaal aan iemand anders, komt u met een samenhangend verhaal dat een uiteindelijke boodschap en te ondernemen actie bevat. Alleen gebeurt dit met gegevens in plaats van met uw stem.

Data-storytelling maakt gebruik van verschillende typen gegevens, waaronder spreidingsdiagrammen, geografische diagrammen, geografische kaarten, tijdlijnen, lijndiagrammen, cirkeldiagrammen, staafdiagrammen, heatmaps en structuurdiagrammen, om een geweldig verhaal te creëren.

Maar bij het opstellen van uw dataverhaal moet u eerst het volgende beslissen:

 • Wat wilt u laten weten aan uw gebruikers?
 • Wat wilt u gebruikers laten doen?
 • Wat is het verhaal dat deze actie helpt te ondersteunen?
 • En hoe dragen uw gegevens bij aan deze beslissingen?

Tot de voordelen van data-storytelling behoren onder andere:

 • Voeg waarde toe zodat gebruikers de punten in uw verhaal met elkaar kunnen verbinden.
 • Vergroot de geloofwaardigheid van uw organisatie en bouw vertrouwen op bij het publiek.
 • Combineer een aantrekkelijk verhaal met visueel stimulerende elementen, zodat gebruikers informatie kunnen lezen en onthouden.
 • Bevorder betrokkenheid met relevante gegevens.
 • Verstrek bedrijfseigen gegevens om nieuwe en originele verhalen op te stellen.
 • Veelzijdig zodat het kan worden opgenomen in andere vormen van digitale media.
 • Genereer merkbewustzijn om uw organisatie te positioneren als brancheleider.

Waarom zijn gegevensvisualisatie en data-storytelling belangrijk?

Als u een overtuigend verhaal wilt opstellen moet u uw hypothese, redenen, redenering en gegevens verstrekken ter ondersteuning hiervan. Gegevens zijn prima, maar het kan allemaal een beetje veel worden. Zelfs specialisten in gegevensvisualisatie kunnen moeite hebben om betekenis te geven aan hun visualisatiepogingen zonder de juiste context die een gericht verhaal oplevert.

De beste aanpak bij data-storytelling omvat het opnemen van de juiste gegevens in de juiste visuele indeling. Als uw verhaal te veel afbeeldingen bevat, lijkt het meer op een infographic, zonder de context die nodig is om de betrokkenheid te vergroten. Wanneer u een verhaal vertelt, moet u een verhaallijn opstellen en weten wanneer u gegevens moet verstrekken, wanneer u complexe getallen moet presenteren en wanneer u zich beter kunt beperken tot een geschreven uitleg.

Gegevensvisualisaties spelen een rol bij het toevoegen van informatie aan het verhaal, maar ze hoeven niet het hele verhaal te vertellen.

Hoe gegevensvisualisatie en data-storytelling samenwerken

Data-storytelling en gegevensvisualisatie kunnen hetzelfde lijken, maar verschillen in wezen erg van elkaar. U kunt een fascinerend verhaal vertellen, maar hebt bewijspunten nodig om uw hypothese te ondersteunen. Onbewerkte gegevens alleen zijn niet in staat om de relevante boodschap of benodigde actie over te brengen aan een doelgroep. Als u uw doelstelling voor het voetlicht wilt plaatsen, moet u uw gegevens presenteren in een overtuigende, maar eenvoudig te begrijpen indeling die de aandacht van uw doelgroep trekt. Met gegevensgestuurde storytelling worden uw gegevens omgezet in een effectief communicatiehulpmiddel.

Als u een succesvol dataverhaal wilt creëren, kan gegevensvisualisatie u helpen de onderdelen op een enkele plek samen te brengen en een verhaal op te stellen dat uw gebruikers zullen begrijpen. Door context, aandacht voor details, cruciale inzichten en een oproep tot actie te bieden, levert gegevensvisualisatie de gegevens die nodig zijn om uw beweringen te ondersteunen. Op het verhaalniveau wordt een inzicht gecreëerd en een uitleg gegeven van de verstrekte metrische gegevens, op een manier die veel verder gaat dan alleen met getallen en diagrammen.

De verschillen tussen gegevensvisualisatie en data-storytelling

Het is beter om gegevensvisualisatie en data-storytelling niet apart te bekijken. Maar in plaats daarvan na te gaan hoe ze samenwerken. Beide zijn strategieën in hoe u uw concept, hypothese of theorie tot leven brengt. Toch zijn er ook heel duidelijke verschillen.

Data-storytelling is niet hetzelfde als gegevensvisualisatie, omdat de vertellers van uw verhaal hierbij een significantere, meeromvattendere weergave van uw boodschap moeten bieden op een manier die uw publiek eenvoudig kan begrijpen.

Daar staat tegenover dat gegevensvisualisatie een tactiek vormt die wordt gebruikt om uw verhaal te versterken. Met deze standaardtool voor bedrijfscommunicatie worden veel complexe en waardevolle gegevens verzameld en vertaald naar informatie die mensen beter kunnen begrijpen. Om de aandacht van het publiek te trekken, moet u gerichte visuals gebruiken met de volgende eigenschappen:

 • Passend
 • Leesbaar
 • Niet misleidend

Gegevensvisualisatie en storytelling werken samen bij het vertellen van het best mogelijke verhaal, met behulp van gegevens die helpen duidelijkheid, waarheid en validiteit te verlenen aan uw verhaal.

De overeenkomsten tussen gegevensvisualisatie en data-storytelling

Data-storytelling en gegevensvisualisaties werken samen met dezelfde doelstelling in gedachten, namelijk het bouwen van een aansprekend, op feiten gebaseerd en contextueel verhaal. Ze zijn niet uitwisselbaar, maar vormen twee zijden van dezelfde munt. De visualisatie biedt het bewijs dat uw verhaal nodig heeft, terwijl bij de storytelling al uw informatie als een logisch en samenhangend geheel wordt gepresenteerd.

Een raamwerk voor data-storytelling maken

Bij het maken van een dataverhaal moet u ervoor zorgen dat dit een begin, middenstuk en conclusie bevat. U weet welk verhaal u wilt vertellen en hoe u dat wilt doen. Een goed inzicht in de context en resultaten van uw gegevensanalyse biedt de informatie-elementen die u nodig hebt om uw verhaal te vertellen.

Hiertoe moet u enkele best practices hanteren bij het maken van het raamwerk. Enkele praktische manieren om te zorgen voor een effectieve gegevensvisualisatie en data-storytelling zijn:

 1. Definieer uw doelstellingen.

  Begrijp het doel van uw dataverhaal, uw doelgroep en uw prioriteiten.

 2. Presenteer een overtuigend verhaal.

  Weet wat uw doelgroep wil horen.

 3. Neem belangrijke elementen van analyse-storytelling op.

  Deze elementen omvatten:

  • Plot: de typen vragen die worden gepresenteerd, hoe u deze gaat beantwoorden en hoe u het publiek helpt tot de gewenste conclusie te komen.
  • Context: de manier waarop uw doelgroep de gepresenteerde gegevens interpreteert.
  • Personages: de toon en inzichten in hoe u het verhaal gaat vertellen.
  • Het einde: de conclusie en daaropvolgende acties die het resultaat zijn van uw verhaal: wat het publiek heeft geleerd, hoe ze de gewenste resultaten kunnen behalen of wat ze anders moeten doen voor verbetering in de toekomst.

 4. Wees objectief.

  Presenteer uw gegevens op een overzichtelijke en objectieve wijze, vermijd dubbelzinnigheid en zorg ervoor dat uw ontwerpen en visualisaties de integriteit van de gegevens of het verhaal niet in gevaar brengen.

 5. Kies geschikte typen visualisaties.

  U moet uw informatie op de juiste manier en met de juiste afbeeldingen presenteren.

 6. Volg best practices op het gebied van grafisch ontwerp.

  Zorg ervoor dat uw doelgroep uw verhaal volledig begrijpt, moet u een presentatievorm kiezen waarbij de frictie tussen lezen en interpreteren van de grafische elementen zoveel mogelijk wordt beperkt.

 7. Gebruik de juiste tools voor gegevensvisualisatie.

  Als u op effectieve manier met gegevens wilt communiceren via visualisaties, moet u de juiste tool gebruiken. Zo kan bijvoorbeeld Microsoft Visio helpen bij het aan het licht brengen van gegevens met behulp van gemakkelijk verteerbare en duidelijke afbeeldingen.

 8. Maak een inzichtelijk en menselijk verhaal.

  Als mensen zich kunnen vinden in uw verhaal, het aanspreekt en een grote toegevoegde waarde biedt in hapklare brokken, houdt u de aandacht van het publiek vast.

 9. Creëer een verhaal dat als aanvulling geldt voor zowel storytelling als visualisaties.

  Door ondersteunende, voor zich sprekende afbeeldingen toe te voegen om een consistente verhaallijn te bieden, nemen het interesse en de betrokkenheid toe.

Voorbeeld van gegevensvisualisatie met data-storytelling zijn onder andere:

Oplossingen voor gegevensvisualisatie en storytelling

Er zijn tal van oplossingen beschikbaar die u in staat stellen een complete en verrijkt verhaal te vertellen met uw gegevens. Wanneer u echter een oplossing kiest, moet u er zeker van zijn dat deze flexibel genoeg is om met uw cruciale bedrijfsgegevens binnen de gehele organisatie te werken, zodat het hele plaatje zichtbaar wordt en u nog dieper inzicht kunt verwerven.

Met Microsoft Power BI, helpt u de lacune tussen uw verhaal en gegevenservaringen te overbruggen. Het helpt u bij het ontdekken van relevante inhoud, het achterhalen van cruciale business intelligence en het samenwerken en delen van gegevensrapporten met uw team met de juiste zakelijke tool voor gegevensvisualisatie en storytelling.

Veelgestelde vragen

Wat zijn gegevensvisualisatie en data-storytelling?

Met gegevensvisualisatie wordt informatie overgebracht door middel van afbeeldingen, terwijl met data-storytelling een verhaal wordt verteld met behulp van de gegevens.

Waarom is storytelling zo belangrijk bij gegevensvisualisatie?

Door onbewerkte gegevens in gegevensvisualisaties in te delen, helpt data-storytelling een eenvoudig te begrijpen verhaal op te stellen dat zakelijke beslissingen ondersteunt.

Hoe kunt u een verhaal vertellen in gegevensvisualisatie?

De gegevens die u hebt verzameld, helpen u bij het opstellen van een verhaal, het bieden van ondersteunende informatie en het ondersteunen van een hypothese die door de gegevens wordt ondersteund.

Welke typen visualisaties worden gebruikt bij data-storytelling?

Gegevensvisualisaties omvatten onder andere spreidingsdiagrammen, geografische kaarten, tijdlijnen, lijndiagrammen, cirkeldiagrammen, staafdiagrammen, heatmaps en structuurdiagrammen.

Wat is het verschil tussen gegevensvisualisatie en data-storytelling?

Data-storytelling is een tactische manier om uw verhaal te vertellen, terwijl gegevensvisualisatie een tactiek vormt die wordt gebruikt ter versterking van het verhaal dat u vertelt.