Maak verbinding met on-premises databronnen met een Power BI-gateway

Houd je dashboards en rapporten actueel door verbinding te maken met je on-premises databronnen, zonder dat je de data hoeft te verplaatsen. Voer query's uit op grote datasets en profiteer van je bestaande investeringen. Beschik over de flexibiliteit die je nodig hebt om aan individuele behoeften en die van je organisatie te voldoen.

Eén gateway voor al je cloudservices

Installeer eenmalig en implementeer meerdere on-premises dataverbindingen in Power BI, Power Apps, Power Automate en Azure Logic Apps met gebruik van dezelfde gateway.

Eenvoudige configuratie

Download en installeer de gateway met minimale interacties. Meld je vervolgens aan met je organisatieaccount om de gateway te registreren voor gebruik met cloudservices.

Beveiligde toegang tot data

De dataoverdracht tussen Power BI en de on-premises datagateway wordt beveiligd via Azure Service Bus. Referenties die door gatewaybeheerders worden opgegeven, worden gecodeerd om je data in de cloud te beveiligen en worden alleen gedecodeerd op het gatewaysysteem.

On-premises datagateway (standaardmodus) On-premises datagateway (persoonlijke modus)
Cloudservices waarmee alles werkt

Power BI, Power Apps, Azure Logic Apps, Power Automate, Azure Analysis Services, Datastromen

Power BI
Voor meerdere gebruikers met toegangsbeheer per databron

Inbegrepen

Wordt uitgevoerd als een app voor gebruikers die geen beheerder zijn

Inbegrepen

Wordt uitgevoerd als een enkele gebruiker met jouw referenties

Inbegrepen

Data importeren en geplande vernieuwing instellen

Inbegrepen

Inbegrepen

DirectQuery-ondersteuning

Inbegrepen

Ondersteuning voor een liveverbinding met Analysis Services

Inbegrepen

On-premises datagateway (standaardmodus) On-premises datagateway (persoonlijke modus)
Cloudservices waarmee alles werkt

Power BI, Power Apps, Azure Logic Apps, Power Automate, Azure Analysis Services, Datastromen

Power BI
On-premises datagateway (standaardmodus) On-premises datagateway (persoonlijke modus)
Voor meerdere gebruikers met toegangsbeheer per databron

Inbegrepen

On-premises datagateway (standaardmodus) On-premises datagateway (persoonlijke modus)
Wordt uitgevoerd als een app voor gebruikers die geen beheerder zijn

Inbegrepen

On-premises datagateway (standaardmodus) On-premises datagateway (persoonlijke modus)
Wordt uitgevoerd als een enkele gebruiker met jouw referenties

Inbegrepen

On-premises datagateway (standaardmodus) On-premises datagateway (persoonlijke modus)
Data importeren en geplande vernieuwing instellen

Inbegrepen

Inbegrepen

On-premises datagateway (standaardmodus) On-premises datagateway (persoonlijke modus)
DirectQuery-ondersteuning

Inbegrepen

On-premises datagateway (standaardmodus) On-premises datagateway (persoonlijke modus)
Ondersteuning voor een liveverbinding met Analysis Services

Inbegrepen

On-premises datagateway (standaardmodus) On-premises datagateway (persoonlijke modus)