Transformeer zorgervaringen met Power BI

Ontdek nieuwe, datagestuurde inzichten die je klinische besluitvorming en zorgervaringen verbeteren en je zorgactiviteiten en -resultaten transformeren.

Optimaliseer klinische besluitvorming en verbeter zorgervaringen

Maak samenwerking tussen medische teams mogelijk

Verbeter de patiëntresultaten en teamprestaties met snelle en eenvoudige toegang tot veilige medische gegevens.

  • Zorg dat je snel kunt reageren in kritieke situaties, met name in noodsituaties, door de verschillende zorgverleners in staat te stellen om data te bekijken, samen te werken en inzichten te delen.
  • Neem sneller beslissingen dankzij de mogelijkheid om patiëntengegevens in realtime en onderweg te bekijken en te analyseren.
  • Geef zorgteams de data die ze nodig hebben om beslissingen te nemen door Power BI-rapporten en -dashboards op te nemen in de apps en portals die ze in het ziekenhuis al gebruiken.
  • Bescherm vertrouwelijke gegevens volgens de HIPAA-voorschriften met toegangsbeheer en beleid voor gegevensbeheer waarmee je zorgteams veilig toegang kunt geven tot de informatie die ze nodig hebben.

Verkrijg klinische en operationele inzichten

Gebruik klinische en operationele data-inzichten om nieuwe zorgmodellen uit te rollen, toekomstige gezondheidstrends te voorspellen en risico's te beperken.

  • Neem tijdig de juiste, datagestuurde beslissingen door klinische activiteiten, benodigdheden, logistiek en resultaten te analyseren. Gebruik de ingebouwde AI-mogelijkheden om toekomstige behoeften te voorspellen en te plannen.
  • Identificeer kostenbesparingen, trends en best practices voor effectieve behandelingen en medicijnen door terabytes aan data bij verschillende zorgverleners, biomedische organisaties en verzekeraars eenvoudig te verbinden, integreren en analyseren.
  • Help verzekeraars om fraude en verliezen te voorspellen en terug te dringen door geavanceerde analyses uit te voeren op claim-, premie- factureringsgegevens.

Een nieuwe kijk op de gezondheidszorg

Geef de toekomst van de volksgezondheid een nieuwe vorm en verbeter de gezondheidsgelijkheid door op waarden gebaseerde zorg te omarmen terwijl je een datagestuurde cultuur en klinische flexibiliteit stimuleert.

  • Genereer praktische inzichten, in uren in plaats van maanden, op basis van je grootste en meest complexe gegevenssets zoals facturering, patiëntendossiers en financiële rapporten.
  • Beperk onverwachte uitdagingen in noodsituaties en maak optimaal gebruik van ziekenhuismiddelen door snel situatiegebonden inzichten te genereren om datagestuurde beslissingen te nemen.
  • Bied persoonlijkere behandelingen, vooral voor risicopatiënten, met advanced analytics en een holistische visualisatie van demografische patiëntgegevens en medische aandoeningen.

Kijk hoe zorginstellingen resultaat boeken

Onze teams beschikken over de flexibiliteit om zo snel te itereren en aan te passen op basis van de gebruikersbehoeften dat zij betrokkenheid kunnen opbouwen

"Onze teams beschikken over de flexibiliteit om zo snel te itereren en aan te passen op basis van de gebruikersbehoeften dat zij betrokkenheid kunnen opbouwen. Hierdoor kunnen we die stap extra zetten om waarde te creëren en de goede zorg die levens kan transformeren zichtbaar te maken."

Ben Mansalis
Chief Information Officer, Integris Health

Met Power B I-tools kun je snel dashboards bouwen om alle informatie te visualiseren en in realtime bij te werken.

"Met Power BI-tools kun je snel dashboards bouwen om alle informatie te visualiseren en in realtime bij te werken. Dat was absoluut cruciaal bij het opstellen en uitvoeren onze strategie."

Dr. Andrew Renda
Associate Vice President Population Health Strategy, Humana

Verken voorbeeldrapporten en dashboardoplossingen voor de gezondheidszorg

Hospital Emergency Response Decision Dashboard

Analyseer personeel, apparatuur, benodigdheden en ontslagcijfers om weloverwogen beslissingen te nemen.

Global COVID-19 Pandemic Report

Bekijk een actueel dashboard met dagelijkse updates, besmettingen en andere informatie wereldwijd en per land.

Cancer Analytics Dashboard

Bekijk dit dashboard met statistieken over kanker in de VS, waaronder de sterftepercentages op basis van het type kanker.

Zet de volgende stap