Iemand die een laptop gebruikt aan tafel

Tien voordelen van tools voor gegevensmodellering

Hoe softwaretools voor gegevensmodellering betere business intelligence mogelijk maken.


Waarom is gegevensmodellering belangrijk?

Terwijl organisaties dagelijks worden overstroomd met zo'n 2,5 kwintiljoen bytes aan informatie, is het verwerken van gegevens een echte reuzenklus. De inzichten die u aan uw gegevens ontleent, kunnen een baanbrekende invloed hebben op uw bedrijf, van een verbeterde klantenservice tot een veerkrachtigere toeleveringsketen. Voor de beste analyses van uw gegevens op de lange termijn hebt u echter een plan nodig dat de tand des tijds zal doorstaan.

Gegevensmodellering-softwaretools zijn toepassingen die u helpen bij het opstellen van databasestructuren met behulp van een eenvoudig en visueel aantrekkelijk gegevensmodel, dat een routekaart vormt voor hoe uw bedrijf gegevens zal organiseren en beheren waarmee uw zakelijke doelstellingen in de toekomst kunnen worden gerealiseerd. Het proces voor gegevensmodellering wordt vaak vergeleken met de manier waarop een architect een blauwdruk vervaardigt alvorens een huis te bouwen. Zonder een plan waarin rekening wordt gehouden met de infrastructuur van het huis en de manier waarop de mensen die er wonen de ruimten zullen gebruiken, zou dat niet goed werken.

Met gegevensmodellering krijgen stakeholders overal in uw organisatie een algeheel beeld van de typen gegevens die u verzamelt, hoe deze moeten worden beheerd en wat u hiermee wilt bereiken. Concepten voor gegevensmodellering worden gepresenteerd als gemakkelijk te lezen visuele weergaven, zoals eenvoudige grafieken, die gegevenstypen en de relaties hiertussen labelen aan de hand van jargonvrije praktijktermen zoals klanten, leveranciers en producten. Ontwikkelaars en niet-technische medewerkers kunnen samenwerken in het modelleringsproces via natuurlijke taal. Met modellering kan iedereen wederzijdse inzicht krijgen in de behoeften van het bedrijf en hoe eindgebruikers gegevens zullen gebruiken om gegevensgestuurde beslissingen te nemen wanneer dat nodig is. Het vormt een belangrijke eerste stap naar een betere business intelligence.


De voordelen die beheertools voor gegevensmodellering u bieden

Het kan verleidelijk zijn om direct in een gegevensbeheerproject te duiken zonder eerst de proactieve stap van het maken van een model te nemen. Maar als u van te voren een strategie maakt voor uw gegevens, bespaart u zich heel wat hoofdpijn verderop in het traject. Hier zijn tien redenen waarom het loont om een logische tools voor gegevensmodellering te gebruiken om een fundament te creëren voor het gebruik van gegevens in uw bedrijf.

1. Zorg dat iedereen op één lijn zit

Met tools voor gegevensmodellering kunnen ontwikkelaars het uitgebreide informatielandschap van uw organisatie beschrijven in eenvoudig te begrijpen termen waar zowel technische als niet-technische medewerkers waardevolle discussies over kunnen voeren.

Ontwikkelaars hebben niet altijd van begin af aan een volledig begrip van de typen beslissingen die stakeholders op verschillende afdelingen moeten nemen of van de typen rapporten eindgebruikers zullen genereren met tools voor business analytics. En ook hebben mensen met de beste kennis van bedrijfsprocessen mogelijk geen volledige kennis van gegevensbeheer. Gegevensmodellering is een op samenwerking gericht proces dat wordt gebruikt door personen uit alle disciplines waarbij de kernbedrijfsbehoeften in gedachten worden gehouden, zodat het gemaakte model een oplossing op maat vormt en geen wankele structuur die is gebaseerd op onjuiste veronderstellingen.

2. Verduidelijk uw projectbereik

De hoeveelheid gegevens is enorm en deze zijn ongestructureerd, maar met een logische tool voor gegevensmodellering worden de relaties tussen elk gegevensobject concreet en eenvoudig te begrijpen. Zodra een gegevensmodel is gemaakt, beschrijft het de conceptuele, logische en fysieke concepten die ten grondslag liggen aan het databaseontwerp op een wijze waarbij geen ruimte voor interpretatie is. Modellering versnelt het werk van ontwikkelaars, bedrijfsanalisten en gegevensarchitecten, omdat het hun in staat stelt met zekerheid vast te stellen wat ze moeten leveren.

3. Verbeter de gegevenskwaliteit

Tijdens het gegevensmodelleringsproces worden regels vastgesteld voor het controleren van de kwaliteit van gegevens en worden eventuele redundanties of weglatingen geïdentificeerd. Uw gegevensobjecten worden nu zo nauwkeurig mogelijk weergegeven met minder fouten. Zo zorgt u ervoor dat de gebruikers van uw tools voor business analytics vol vertrouwen gegevensgestuurde beslissingen kunnen nemen. Simpel gezegd, resulteren nauwkeurige gegevens in nauwkeurige rapporten, terwijl onnauwkeurige gegevens tot slecht geïnformeerde besluitvorming kunnen leiden.

4. Bespaar tijd en geld

De planningsfase die uw gegevensmodel produceert, neemt slechts een klein gedeelte van uw algemene projectbudget in beslag, maar kan aanzienlijke problemen aan het licht brengen die veel duurder zijn om op te lossen in de uitvoeringsfase. Forward engineering is altijd minder duur, en minder frustrerend, dan reverse engineering. U kunt gegevensmodellering beschouwen als een dosis van een preventief medicijn dat helpt kostbare problemen in de praktijk te voorkomen in een later stadium.

Door tools voor gegevensmodellering te gebruiken bij het opstellen van uw gegevensstrategie, kan uw bedrijf sneller producten op de markt brengen door fouten in een vroegtijdig stadium op te sporen. Hoe complex uw gegevensdomein ook is of hoe snel het ook groeit, u kunt vaak terugkeren naar uw gegevensmodel en de onderliggende basisregels die u hebt ingesteld opnieuw bekijken.

Veel pogingen tot softwareontwikkeling mislukken vanwege voortijdige codering. Een juiste gegevensmodellering kan echter onnodige vertragingen en belemmeringen voor de productiviteit voorkomen.

5. Verbeter de databaseprestaties

Goed georganiseerde databases die op een sterk fundament zijn gebouwd werken sneller, zijn eenvoudiger aan te passen en vereisen minder reverse engineering, oftewel het opnieuw uitvinden van het wiel, op de lange termijn. Als u over een blauwdruk beschikt voor de manier waarop u gegevens in uw bedrijf gebruikt, zijn inefficiënties eenvoudiger te diagnosticeren. Bovendien maakt een blauwdruk het gemakkelijker om nieuwe mogelijkheden voor optimalisatie te vinden wanneer de behoeften van uw bedrijf veranderen.

6. Maak betere documentatie mogelijk

Het is onvermijdelijk dat uw bedrijf te maken krijgt met personeelsverloop. Wanneer u uw gegevenslandschap plant met behulp van beheertools voor gegevensmodellering, wordt hierdoor consistente documentatie mogelijk die ook begrijpelijk is voor nieuwkomers. Consistente documentatie vereenvoudigt het doorlopende onderhoud van databases en zorgt voor het behoud van operationele efficiëntie in de gehele organisatie.

7. Verbeter de kwaliteit van toepassingen

Het gegevensmodelleringsproces biedt uw organisatie een duidelijke visie op hoe gegevens in uw bedrijfsbehoeften kunnen voorzien. Ontwikkelaars en besluitvormers binnen het bedrijf gebruiken modellen om in een vroegtijdig stadium misvattingen op te lossen, zodat eventuele problemen die later optreden waarschijnlijk klein zijn en gemakkelijk kunnen worden opgelost. Zo worden grote valkuilen vermeden.

8. Zorg voor naleving van de regelgeving

De gegevensbeheerregels die u in de modelleringsfase opstelt, vormen de basis voor een eenvoudige naleving van overheidsvoorschriften en industrienormen. Het is niet ongebruikelijk dat een bedrijf is onderworpen aan gegevensvoorschriften en normen van meerdere entiteiten, en de complexiteit van deze vereisten neemt wereldwijd toe. Een logische tool voor gegevensmodellering kan uw organisatie helpen de lat hoger te leggen voor het eigen gegevensbeheer terwijl gegevens eenvoudig te gebruiken blijven.

9. Leg een fundament voor datamining

Met tools voor gegevensmodellering kunt u uw analyses automatiseren en schalen, zodat u meer gegevens kunt gebruiken als uw bedrijf verandert. Bij datamining wordt informatie vastgelegd en verwerkt in specifieke datawarehouses om verborgen relaties te onthullen waarop mensen mogelijk geen kijk hebben. Met datamining kunnen organisaties trends voorblijven en compleet nieuwe kansen voor bedrijfsgroei identificeren.

10. Bereid uw bedrijf voor op wat er komen gaat

Het enige dat we met zekerheid kunnen stellen als we het over technologie hebben is dat deze zich in enorme stappen verder zal ontwikkelen. Als u uw gegevens organiseert en beheert op basis van een duidelijke set regels, wordt de volgende grote wijziging in de IT-infrastructuur een stuk minder uitdagend. Of de volgende stap nu een aantal fijnafstemmingen, proactief onderhoud of een belangrijke upgrade betreft, een doordacht gegevensmodel helpt u dit met minder kosten en uitvaltijd uit te voeren.

Softwaretools voor gegevensmodellering gaan gebruiken

Als uw bedrijf klaar is voor een overzichtelijkere weergave van uw gegevenslandschap, moet u de beschikbare beheertools voor gegevensmodellering, zoals Microsoft Power BI, gaan onderzoeken en evalueren. Microsoft Power BI vereenvoudigt het proces van gegevensmodellering door middel van eenvoudig te lezen visuele weergaven van uw gegevens om deze vorm te geven en om te zetten in een gegevensmodel. Vervolgens kunt u uw model gebruiken in Power BI om gegevens te sorteren, te rangschikken en weer te geven, en om visuele weergaven en interactieve rapporten te genereren die de eindgebruikers kunnen gebruiken om elke dag tijdige, gegevensgestuurde beslissingen te nemen.


Veelgestelde vragen

Waarom is gegevensmodellering belangrijk?

Met concepten voor gegevensmodellering wordt een blauwdruk gemaakt voor de manier waarop gegevens in uw organisatie worden georganiseerd en beheerd. Gegevensmodellen bieden ontwikkelaars en niet-technische stakeholders een eenvoudige manier om relevante gesprekken te voeren over de behoeften van het bedrijf en hoe gegevensinzichten tot betere beslissingen kunnen leiden.

Wat zijn de voordelen van tools voor gegevensmodellering?

Tools voor gegevensmodellering maken gebruik van natuurlijke taal en eenvoudig te lezen visuals die een nauwkeurig beeld bieden van uw gegevensobjecten en de relaties hiertussen. Deze tools maken samenwerking eenvoudig en verbeteren de gegevenskwaliteit en documentatie, waardoor u op termijn tijd en geld kunt besparen.