Analytische gegevens insluiten voor de Power BI-gebruikers in uw organisatie

Met ingesloten analytische gegevens kunt u de waarde van Power BI Premium en Power BI Pro vergroten. U kunt analytische gegevens insluiten in interne websites, toepassingen en portals, zodat uw bedrijf gegevensgestuurde beslissingen kan nemen. Wanneer u visuele analytische gegevens insluit met de insluitoplossing voor Power BI-gebruikers in organisaties, worden gebruikers geverifieerd met hun eigen Power BI-accountreferenties. Ze kunnen alleen materiaal bekijken waarvoor ze toegang hebben in Power BI. U kunt uitgebreide interactieve rapporten met visuele analytische gegevens maken om in te sluiten met Power BI Desktop. Of ga naar AppSource voor een workshop of een Power BI-expert om u op weg te helpen. Bekijk onze oplossing voor toepassingsontwikkelaars, Power BI Embedded, om Power BI in te sluiten in een toepassing voor uw klanten.

FUNCTIES VERKENNEN 

Analytische gegevens insluiten voor uw Power BI-gebruikers

1. Uw analyseomgeving instellen

U hebt een Azure Active Directory-tenant (Azure AD) met ten minste één Power BI Pro-gebruiker nodig om uw omgeving in te stellen. Als u een testomgeving maakt, kunt u uw normale Power BI Pro-account gebruiken of u aanmelden voor de gratis proefversie van 60 dagen.

MEER INFORMATIE  AAN DE SLAG 

2. Analytische gegevens insluiten

Gebruik de Power BI REST-API's en JavaScript-API's om Power BI-dashboards, -rapporten en -tegels in te sluiten in uw toepassing.

MEER INFORMATIE 

3. Publiceren naar productie

Host uw materiaal op Premium-capaciteit om het te delen met Power BI-gebruikers in uw organisatie.

MEER INFORMATIE 

Andere opties voor insluiten

SharePoint-logo

Insluiten in SharePoint Online

MEER INFORMATIE 
Teams-logo

Insluiten in Microsoft Teams

MEER INFORMATIE 
Global-logo

Insluiten in een website of blog

MEER INFORMATIE 

Hulpprogramma's voor insluiten

REST-API

Krijg programmatische toegang tot Power BI-resources met RESTful API's.

.NET SDK

Onze .NET-clientbibliotheek biedt eenvoudige toegang tot openbare REST-eindpunten van Microsoft Power BI.

JavaScript-API

Integreer Power BI in uw app met ons pakket JavaScript-webonderdelen.


Resources insluiten