Maak verbinding met on-premises gegevensbronnen met een Power BI-gateway

Houd uw dashboards en rapporten actueel door verbinding te maken met uw on-premises gegevensbronnen, zonder dat u de gegevens hoeft te verplaatsen. Voer query's uit op grote gegevenssets en profiteer van uw bestaande investeringen. Beschik over de flexibiliteit die u nodig hebt om aan individuele behoeften en die van uw organisatie te voldoen.

Eén gateway voor al uw cloudservices

Installeer eenmalig en implementeer meerdere on-premises gegevensverbindingen in Power BI, Power Apps, Power Automate en Azure Logic Apps met gebruik van dezelfde gateway.

Eenvoudige configuratie

Download en installeer de gateway met minimale interacties. Meld u vervolgens aan met uw organisatieaccount om de gateway te registreren voor gebruik met cloudservices.

Beveiligde toegang tot gegevens

Gegevensoverdracht tussen Power BI en de on-premises gegevensgateway wordt beveiligd via Azure Service Bus. Referenties die door gatewaybeheerders worden opgegeven, worden versleuteld om uw gegevens in de cloud te beveiligen en worden alleen ontsleuteld op de gatewaymachine.

On-premises gegevensgateway (standaardmodus) On-premises gegevensgateway (persoonlijke modus)
Cloudservices waarmee het werkt
Power BI, Power Apps, Azure Logic Apps, Power Automate, Azure Analysis Services, Dataflows
Power BI
Voor meerdere gebruikers met toegangsbeheer per gegevensbron
Wordt uitgevoerd als een app voor gebruikers die geen beheerders zijn
Wordt uitgevoerd als een enkele gebruiker met uw referenties
Gegevens importeren en geplande vernieuwing instellen
DirectQuery support
Ondersteuning voor een liveverbinding met Analysis Services
On-premises gegevensgateway (standaardmodus) On-premises gegevensgateway (persoonlijke modus)
Cloudservices waarmee het werkt
Power BI, Power Apps, Azure Logic Apps, Power Automate, Azure Analysis Services, Dataflows
Power BI
On-premises gegevensgateway (standaardmodus) On-premises gegevensgateway (persoonlijke modus)
Voor meerdere gebruikers met toegangsbeheer per gegevensbron
On-premises gegevensgateway (standaardmodus) On-premises gegevensgateway (persoonlijke modus)
Wordt uitgevoerd als een app voor gebruikers die geen beheerders zijn
On-premises gegevensgateway (standaardmodus) On-premises gegevensgateway (persoonlijke modus)
Wordt uitgevoerd als een enkele gebruiker met uw referenties
On-premises gegevensgateway (standaardmodus) On-premises gegevensgateway (persoonlijke modus)
Gegevens importeren en geplande vernieuwing instellen
On-premises gegevensgateway (standaardmodus) On-premises gegevensgateway (persoonlijke modus)
DirectQuery support
On-premises gegevensgateway (standaardmodus) On-premises gegevensgateway (persoonlijke modus)
Ondersteuning voor een liveverbinding met Analysis Services
On-premises gegevensgateway (standaardmodus) On-premises gegevensgateway (persoonlijke modus)