Luchtvaart

Deze oplossing is gebaseerd op een bestaand voorspellend onderhoudssysteem voor een grote vliegmaatschappij. De gegevens zijn afkomstig uit diverse bronnen, zoals IoT-gegevensstromen van vliegtuigmotoren, vluchtschema’s, weersinformatie en logboeken. De oplossing gebruikt Azure HDInsight voor onderhoud van technische functies, Azure Machine Learning voor de detectie van operationele onregelmatigheden en Azure SQL DW voor het inschakelen van prestatiegerichte query’s over de resulterende petabytes aan gegevens. Dit rapport laat bovendien het gebruik van aangepaste visualisaties zien die speciaal voor de luchtvaartsector zijn ontworpen.

Onderhoud plannen op grote schaal

Operations Engineers bij grote luchtvaartmaatschappijen, die verantwoordelijk zijn voor een vloot vliegtuigen, moeten de kosten en verstoring die acuut onderhoud veroorzaken continu afwegen tegen het risico en de nog hogere kosten van technische storingen.

Het rapport in deze oplossing biedt een overzicht van de status van de vloot, alsmede een samenvatting van voorspellingen van aanpassingen die binnenkort moeten worden aangebracht in verband met de technische toestand van de vloot. De voorspellingen zijn gebaseerd op meerdere machine learning-modellen, het gebruik van de Quick Access Recorder (vergelijkbaar met de zwarte doos) van de vliegtuigen en een aantal andere gegevensbronnen. In het rapport staat een gedetailleerde uitvoer van een van de gebruikte machine learning-modellen, aan de hand waarvan de resterende levensduur van kritieke motoronderdelen wordt voorspeld.

Het rapport bevat vele visuals en biedt een overzicht van de vluchtschema’s en locaties, zodat kan worden bepaald waar een vliegtuig kan worden onderhouden en door welk vliegtuig dit het beste kan worden vervangen. Ook staat een aangepaste Sankey-grafiek in het rapport, om de verschillende KPI-wegingen van de vloten te beredeneren op basis van cascotypen. Het rapport bevat tevens een fraaie 3D-warmtekaart in de vorm van een jetmotor. Deze visuals bieden inzicht op een manier die voor personen die werkzaam zijn in de luchtvaartsector uiterst intuïtief is.

Heeft uw organisatie een aangepaste BI-oplossing nodig?

Ga naar onze showcase met partneroplossingen om te bekijken hoe deze partners problemen oplossen en de efficiëntie verbeteren met Power BI.