Verzekeringen

De bedrijfsvoering van verzekeringsmaatschappijen levert enorme hoeveelheden gegevens op: door verkoop onder beleid, claims, fraude, de complexiteit van dekkingen en premies worden bedrijven overspoeld met trends en inzichten die klaar staan om te worden benut.

Bewaak risico’s, beheer verkoop en claims en detecteer fraude met een door visuele gegevens gestuurde analyse

Risicobeheer is het belangrijkste doel voor verzekeringsmaatschappijen. Maar de hoeveelheid gegevens en variabelen die schuilgaat achter verzekeringsanalyses is enorm. Er zijn hulpmiddelen en benaderingen nodig waarmee verzekeringsprofessionals snel trends kunnen identificeren en hier snel op kunnen inspringen.

Power BI helpt verzekeringsanalisten gemakkelijk en op één plek gegevens over claims, premies, fraude, verkoop en klanttevredenheid te visualiseren. Herken sneller trends in claims en betalingen.

Identificeer patronen die kunnen leiden tot fraudedetectie en stel geautomatiseerde waarschuwingen in om deze patronen snel te achterhalen. Maak aangepaste metrische gegevens en controleer de algemene kosten of gemiddelde tijd om claims te voltooien.

Visualiseer de impact van uw prijsstrategie en winstgevendheid. Volg de klanttevredenheid en herken mogelijke nieuwe bedrijfskansen of -risico’s zodat u hier snel op kunt reageren.

Heeft uw organisatie een aangepaste BI-oplossing nodig?

Ga naar onze showcase met partneroplossingen om te bekijken hoe deze partners problemen oplossen en de efficiëntie verbeteren met Power BI.