Openbare sector

Gegevens over de openbare sector zijn beschikbaar via diverse onlinekanalen. De meeste gegevens zijn bovendien gratis. Dit biedt een grote kans om verbanden te zoeken tussen openbaar beleid en veranderingen zoals klimaat, onderwijs, gezondheidszorg en meer.

Onderwijs

Zoals uit de statistieken blijkt, gaan steeds meer kinderen naar het basisonderwijs, met name omdat er grote stappen worden gemaakt in ontwikkelingslanden. Dit komt deels door de Millennium Development Goals, die een hoge prioriteit stellen aan toegankelijk basisonderwijs. Eén op de tien kinderen wereldwijd gaat echter nog steeds niet naar school. Een onevenredig deel hiervan (60%) zijn meisjes. Deelname aan hoger onderwijs is ook toegenomen, maar dit bevindt zich wereldwijd nog op een laag niveau. Er zijn bovendien grote verschillen te zien tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden.

De samenhang met het BBP is consistent, maar wat met name moet worden genoemd is de lichte daling van het percentage van het BBP dat aan onderwijs is toegewezen, wat deels te wijten is aan de laatste recessie. Het is goed om te zien dat het verschil tussen mannen en vrouwen kleiner wordt wat deelname aan het hoger onderwijs betreft, maar zoals u boven deze afbeelding al kon lezen wijzigt dit aanzienlijk wanneer we ontwikkelde landen vergelijken met ontwikkelingslanden. Ook verschilt dit enorm ten opzichte van deelname aan het basisonderwijs.


Gezondheidszorg

Als we naar de gegevens kijken, is de levensverwachting de afgelopen jaren gestegen. Dit wordt ook niet ontkend. Wat opvalt is dat het verschil tussen de levensverwachting van vrouwen vergeleken met die van mannen de afgelopen jaren hetzelfde is gebleven. Dit is een duidelijk feit, aangezien landen meer geld steken in gezondheid waar de bevolking dan weer van profiteert. Het is interessant om te zien dat de vruchtbaarheidscijfers dalen wanneer het BBP stijgt.


Kleine ondernemingen

Omdat er een bedrijfsvriendelijke omgeving wordt ontwikkeld, neemt ook het aantal geregistreerde nieuwe bedrijven toe. De correlatie met het BBP is overduidelijk. U ziet dat de piek in activiteiten van kleine ondernemingen voor de laatste recessie ligt.


Klimaatverandering

Klimaatverandering is een controversieel onderwerp. Als we naar de gegevens kijken, kunnen we een aantal van de bekende variabelen bevestigen. Er bestaat een direct verband tussen het BBP en CO2-uitstoot. Wanneer de economie van een land verbetert, stijgt de CO2-uitstoot. Dit fenomeen is niet afhankelijk van de bron van elektriciteitswinning. Ook stijgt de CO2-uitstoot als de bevolking van een land toeneemt. Een vergelijkbare trend is zichtbaar als we een aantal van de grootste landen gaan vergelijken op het gebied van economie en bevolking.

Uit de gegevens blijkt bovendien dat de gemiddelde temperatuur stijgt. U ziet dat de temperatuurstijging geen geleidelijk verloop kent. Alle projectiemodellen geven een stijging van de temperatuur in de afgelopen jaren aan.

Heeft uw organisatie een aangepaste BI-oplossing nodig?

Ga naar onze showcase met partneroplossingen om te bekijken hoe deze partners problemen oplossen en de efficiëntie verbeteren met Power BI.