Telecommunicatie

Lees hoe een telecombedrijf dat in de mobiele sector werkzaam is Cortana Intelligence Suite en Power BI kan inzetten om zakelijke belanghebbenden de middelen in handen te geven om factoren te analyseren die bijdragen aan klantverloop.

Mobieletelefonieprovider

Bedrijven hebben een effectieve strategie nodig om het klantverloop te beheren. Onder klantverloop vallen klanten die een service niet langer gebruiken, overschakelen op de service van een concurrent, naar een ervaring op een lager niveau in dezelfde service overstappen of de service veel minder gaan gebruiken.

In dit gebruiksvoorbeeld zien we hoe een mobieletelefonieprovider Azure kan gebruiken om proactief klanten te identificeren waarvan kan worden vermoed dat ze in de nabije toekomst gaan vertrekken, zodat het bedrijf de service kan verbeteren en aangepaste wervingscampagnes kan ontwikkelen om de klanten vast te houden. Mobieletelefonieproviders hebben te kampen met een markt met extreme concurrentie. Veel mobiele providers raken omzet kwijt van achteraf betalende klanten omdat ze naar een andere provider overstappen. Het kan daarom een enorm voordeel ten opzichte van de concurrentie zijn als u over de mogelijkheid beschikt om klantverloop proactief en nauwkeurig te identificeren. Een aantal factoren dat bijdraagt aan klantverloop in de mobiele telefonie betreft: vermeende veelvuldige verstoring van de service, slechte ervaringen met de klantenservice in onlinewinkels of stenen winkels, aanbiedingen van andere providers (beter gezinsabonnement, data-abonnementen, etc.).

Een provider van mobiele diensten moet een totaalbeeld zien te vormen van hun gebruikersdatabase zodat ze de concurrenten altijd een stapje voor kunnen blijven.

Heeft uw organisatie een aangepaste BI-oplossing nodig?

Ga naar onze showcase met partneroplossingen om te bekijken hoe deze partners problemen oplossen en de efficiëntie verbeteren met Power BI.