Analiza biznesowa jak nigdy wcześniej

Przejdź od danych do wglądu w kilka minut.
Dowolne dane, dowolny sposób, dowolne miejsce. Wszystko w jednym widoku.

Firma Microsoft została uznana za lidera w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner dotyczącym platform analitycznych i analiz biznesowych — przez 12 lat z rzędu

POBIERZ RAPORT 

*Ta grafika została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. jako część większego dokumentu badawczego i powinna być oceniana w kontekście całego tego dokumentu. Firma Microsoft udostępni dokument firmy Gartner na żądanie.

Firma Gartner nie popiera żadnego dostawcy, produktu lub usługi przedstawionych w jej publikacjach badawczych ani nie zaleca użytkownikom technologii wybierania tylko tych dostawców, którzy uzyskali najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, w odniesieniu do tych badań, w tym gwarancji co do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.

Co to jest usługa Power BI?

Power BI to usługa do analizy biznesowej zapewniająca szczegółowe informacje umożliwiające podejmowanie szybkich i świadomych decyzji.

  • Przekształcaj dane w olśniewające wizualizacje i udostępniaj je współpracownikom na dowolnym urządzeniu.
  • W sposób wizualny eksploruj i analizuj dane lokalne i w chmurze — wszystko to z poziomu jednego widoku.
  • Współpracuj i udostępniaj niestandardowe pulpity nawigacyjne oraz interaktywne raporty.
  • Skaluj w obrębie organizacji, korzystając z wbudowanych funkcji zarządzania i zabezpieczeń.
ZOBACZ OMÓWIENIE Obejrzyj pokaz

Usługa Power BI dla Ciebie

Dla analityków

Szybko przejdź od danych przez wgląd do działania. Łącz się z setkami źródeł danych, łatwo przygotowuj dane i twórz atrakcyjne raporty, a wszystko to w kilka minut.

Dla informatyków

Uprość zarządzanie oraz zapewnij zgodność i bezpieczeństwo danych, jednocześnie umożliwiając użytkownikom wgląd w dane, którego potrzebują.

Dla deweloperów

Ożyw aplikacje dzięki danym. Łatwo osadzaj interaktywne wizualizacje danych i dostarczaj atrakcyjne raporty zapewniające wysoką wierność na dowolnym urządzeniu.

Organizacje na całym świecie korzystają z usługi Power BI

Dzięki usłudze Power BI możemy bardzo szybko w bardzo łatwy sposób podłączać się do różnych źródeł danych i używać ich do tego, aby lotnisko Heathrow działało lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Stuart Birrell, główny specjalista ds. informatyki

Heathrow — logo

Transport

Sprawne działanie lotniska Heathrow jest zapewniane przy użyciu usługi Power BI.

Dzięki usłudze Power BI mogliśmy dostrzec obszary, w których mieliśmy znaczne opóźnienia względem trendu regionalnego, skoncentrować się na problemie i opracować rozwiązanie.

Matt Craig, wiceprezes regionalny — region wschodni

Meijer — logo

Handel detaliczny i towary konsumpcyjne

Czołowa sieć supermarketów uzyskuje szczegółowe dane i zwiększa zyskowność dzięki usłudze Power BI.

Poznaj opinie w branży dotyczące usługi Power BI

Gartner — logo

Przez 12 lat z rzędu firma Microsoft była uznawana za lidera w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner dotyczącym platform analitycznych i analiz biznesowych.

PCMag — logo

Usługa Power BI drugi rok z rzędu zdobywa wyróżnienie Wybór redakcji w recenzji przeglądowej samoobsługowych narzędzi do analizy biznesowej magazynu PCMag.com.

Meet the Microsoft Power platform

Przekształcaj szczegółowe informacje w działania, łącząc usługi PowerApps, Power BI i Microsoft Flow. Jedna połączona platforma wspierająca innowacyjność wszystkich użytkowników.

Power BI

Wizualizuj dane, korzystając z interaktywnych pulpitów nawigacyjnych i analizy w czasie rzeczywistym, aby generować szczegółowe informacje umożliwiające podejmowanie działań.

PowerApps

W ciągu kilku godzin, a nie miesięcy, twórz aplikacje, które łatwo łączą się z danymi, korzystają z wyrażeń podobnych do formuł programu Excel w celu dodania logiki i działają w sieci Web oraz na urządzeniach z systemami iOS i Android.

Microsoft Flow

Dołącz zaawansowaną automatyzację przepływów pracy bezpośrednio do swojej aplikacji, korzystając z podejścia bez pisania kodu, łączącego setki popularnych aplikacji i usług.

Tworzenie wizualizacji i pulpitów nawigacyjnych danych w kilka minut