Osoba patrząca na ekran laptopa

Poznaj narzędzia do analityki biznesowej i dowiedz się, dlaczego są tak ważne

Korzystając z kompleksowego narzędzia do analityki biznesowej, Twoja firma może analizować dane historyczne, trendy i wzorce w czasie rzeczywistym, aby na podstawie rzetelnych informacji podejmować korzystne decyzje.

Co oferuje analityka biznesowa

Analityka biznesowa to dokładnie to, na co wskazuje jej definicja: dowolne oprogramowanie lub rozwiązanie, które odkrywa i ocenia dane biznesowe za pomocą kombinacji umiejętności, technologii i praktyk w celu przeprowadzenia analizy statystycznej.

Analitycy IT i menedżerowie ds. analizy biznesowej (BI) w zespole potrzebują odpowiednich narzędzi do kontrolowania skomplikowanych procesów, algorytmów i szerszych zestawów danych. Narzędzia do analityki biznesowej służą jako dowolne aplikacje lub rozwiązania programowe, które kontrolują i analizują dane biznesowe, prezentując możliwe rozwiązania.

Odpowiednie narzędzia do analityki biznesowej ułatwiają uzyskiwanie informacji potrzebnych do prześledzenia rozwoju sytuacji z przeszłości, przewidywania przyszłych wydarzeń i ewentualnych problemów będących ich konsekwencją. Posiadanie odpowiednich rozwiązań pomaga też znaleźć sposób na przekształcenie tych wyzwań w praktyczne decyzje skutkujące pożądanymi rezultatami biznesowymi. Niektóre elementy analityki biznesowej obejmują:

 • Agregacja danych
 • Wyszukiwanie danych
 • Prognozowanie
 • Wyodrębnianie znaczeń z tekstu
 • Wizualizacja

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych pozwala na bardziej zaawansowane analizowanie danych, co pomaga w precyzyjniejszym planowaniu przyszłości przedsiębiorstwa.

Dlaczego Twój zespół potrzebuje oprogramowania do analityki biznesowej

Ponieważ oprogramowanie do analityki biznesowej jest używane do pobierania, przeglądania i analizowania danych, chcesz mieć możliwość planowania na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń, a nie jest to łatwe zadanie, jeśli masz do dyspozycji tylko kilka liczb. W związku z tym większość menedżerów ds. analizy biznesowej i analityków IT wykorzystuje więcej niż jedno narzędzie do analityki biznesowej, ponieważ bardzo niewiele rozwiązań oferuje funkcjonalność, której dana organizacja potrzebuje.

Narzędzia predykcyjne modelowania danych, oprogramowanie statystyczne oraz narzędzia do wyszukiwania danych i inne mogą być używane wspólnie, dzięki czemu można uzyskać całościowy obraz danych firmy, aby odkryć kluczowe szczegółowe informacje i podejmować praktyczne decyzje.

Przyczyny, dla których menedżerowie i analitycy korzystają z narzędzi do analityki biznesowej:

 • Zrozumienie wydajność biznesowej.
 • Wyjaśnienie wyników związanych z danymi i ich przyczyn.
 • Identyfikowanie słabości.
 • Rozwiązywanie potencjalnych problemów, zanim się pojawią.
 • Ostrzeganie osób decydujących o potencjalnych zdarzeniach, które mogą wpływać na organizację.
 • Prognozowanie wyników na podstawie możliwych decyzji biznesowych.

W rezultacie narzędzia do analityki biznesowej zapewniają firmom szczegółowe informacje na temat sposobów osiągania celów biznesowych, zachowania przewagi konkurencyjnej i zgodności oraz zaspokajania potrzeb menedżerów i analityków.

Typy analityki biznesowej, które pomogą Ci osiągnąć cele biznesowe

Podczas oceny danych z oprogramowania do analityki biznesowej dostępne są cztery typy analityki, które ułatwiają określanie celów i decyzji biznesowych. Każdy typ analityki jest używany do osiągnięcia innego celu biznesowego.

 1. Analizy opisowe: interpretują dane z przeszłości i wskaźniki KPI w celu określenia trendów i wzorców.
 2. Analiza predykcyjna: wykorzystuje statystyki do prognozowania za pomocą modeli statystycznych i technik uczenia maszynowego; zapewnia kontekst i solidne podstawy dla przyszłych decyzji.
 3. Analizy diagnostyczne: koncentrując się na przeszłych danych wydajności, analityka ta zdecyduje, który element danych wpłynie na konkretne trendy i szanse wystąpienia przyszłych zdarzeń — utworzonych na podstawie technik, takich jak wyszukiwanie danych i korelacja.
 4. Analiza opisowa: analityka, która na podstawie analityki opisowej i predykcyjnej rekomenduje konkretne akcje, które zapewniają najlepsze/najbardziej opłacalne reakcje klientów i możliwe wyniki biznesowe.

Analityka biznesowa a analiza biznesowa

Nie rzadko zdarza się, że analityka biznesowa i analiza biznesowa są mylone, ponieważ skupiają się zarówno na zbieraniu danych historycznych, jak i ich wnikliwej analizie. Obydwie mają różne cele, zatem musisz je zdefiniować, zanim wybierzesz narzędzie. Różnica między nimi polega na tym, że analiza biznesowa używa technik raportowania w celu znalezienia przeszłych i bieżących informacji, przedstawiając je użytkownikom w atrakcyjnym wizualnie formacie, a analityka biznesowa koncentruje się bardziej na przyszłości firmy i tym, jak te dane mogą pomóc.

Wybór narzędzi ukierunkowanych na analitykę biznesową zamiast analizy biznesowej będzie odpowiedni, jeśli chcesz:

 • Wizualizuj przyszłą wydajność swojej organizacji.
 • Eksploruj surowe dane i manipuluj nimi z pomocą analityków danych.
 • Prognozuj możliwe wyniki dla szans sprzedaży.
 • Używaj bardziej predykcyjnych miar do tworzenia udanych wydarzeń biznesowych.

Jeśli chcesz po prostu agregować statystyki z przeszłości i teraźniejszości, aby łatwo wyświetlać wyniki przy użyciu narzędzia do obsługi wizualizacji danych, tworząc równocześnie własną narrację dotyczącą danych, wybierz narzędzie do analizy biznesowej, a nie narzędzie do analityki biznesowej, aby upewnić się, że otrzymujesz odpowiednie informacje potrzebne zespołowi.

Analityka biznesowa to bardziej zaawansowana metoda dostarczania kontekstu surowych danych — które można również pobrać z oprogramowania do analizy biznesowej — która oferuje czytelnikom wgląd w możliwe wydarzenia i ich wyniki, a także wyznacza przyszłe oczekiwania. Ustanowienie zestawu najlepszych praktyk w zakresie analityki biznesowej pomoże określić te oczekiwania i zapewnić efektywne działanie firmy.

Tworzenie strategii dla najlepszych praktyk w zakresie analityki biznesowej

Tworzenie skutecznej strategii analityki biznesowej działa po określeniu najlepszych praktyk i wprowadzeniu ich w życie. Umożliwi to zebranie potrzebnych informacji, na podstawie których będziesz podejmować lepsze decyzje. Poniżej przedstawiono cztery kroki, które pomogą Ci w tworzeniu najlepszych rozwiązań.

 1. Zdefiniuj każdy zamierzony cel biznesowy.
 2. Wyznacz kryteria sukcesu dla Twojej firmy i zidentyfikuj możliwości ulepszeń.
 3. Zweryfikuj niezbędne modele używane na potrzeby kryteriów sukcesu i niepowodzenia.
 4. Wyznacz metodologię wyboru danych podstawowych i określ czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne, których potrzebujesz, aby przeprowadzić dokładne przewidywanie.

Zobacz, co może zrobić narzędzie do analityki biznesowej

Odkryj ukryte ścieżki i rozwiązania, które z pewnością przyczynią się do rozwoju organizacji dzięki usłudze Microsoft Power BI. Używając kompleksowego narzędzia do analizy biznesowej, takiego jak usługa Microsoft Power BI, dowiesz się, jak dane z przeszłości i teraźniejszości mogą wpływać na przyszłość organizacji, jednocześnie udostępniając wskazówki dotyczące zwiększania przychodu i ułatwiania zrozumienia, udoskonalania środowisk klientów i osiągania sukcesu w organizacji.

Aby upewnić się, że Twoja firma gromadzi i organizuje dane w innowacyjny, strategiczny sposób i oszczędza czas, wyposaż ją w usługę Microsoft Power BI, która zagwarantuje postęp.