Uśmiechnięta osoba stoi i trzyma w ręku kartę

Porady dotyczące korzystania z narzędzi BI

I jak pomagają one Twojej organizacji.

Jak w pełni wykorzystać narzędzia BI i pulpity nawigacyjne

Dane biznesowe mogą kształtować kierunek rozwoju i rentowność firmy. Jednak bez odpowiedniego oprogramowania do identyfikacji trendów i wzorców, możesz nie wykorzystywać w pełni zebranych informacji. Możesz nawet przegapić istotne szanse biznesowe i możliwości optymalizacji przychodów.

Można to zmienić dzięki narzędziom analityki biznesowej (BI) i pulpitom nawigacyjnym. Technologie te umożliwiają efektywne przechowywanie, automatyzację, analizę i raportowanie danych oraz wnioskowanie na ich podstawie, a także przewidywanie przyszłych wyników biznesowych. Wykorzystując narzędzia BI i pulpity menadżerskie do lepszego zrozumienia znaczenia danych, możesz podejmować bardziej świadome i pewne decyzje dotyczące obecnych i przyszłych strategii Twojej firmy.

Dlaczego organizacje używają narzędzi BI

Organizacje niezależnie od wielkości i branży używają narzędzi BI i pulpitów nawigacyjnych z wielu powodów. Oto kilka najczęstszych korzyści dla firm, które używają tej technologii:

 • Gromadź dane wydajniej. Korzystanie z narzędzi BI pozwala skupić się na rozwoju firmy, a nie tylko na jej prowadzeniu. Narzędzia BI automatycznie gromadzą i przetwarzają dane, co pozwala zaoszczędzić czas, zmniejszyć liczbę błędów ludzkich i umożliwić pracownikom wykonywanie ważniejszych prac.
 • Usprawnij raportowanie. Narzędzia BI wykorzystują funkcje automatyzacji i AI do przyspieszenia, uproszczenia i poprawy jakości raportowania i wnioskowania na podstawie danych. Ponadto, narzędzia BI i pulpity nawigacyjne umożliwiają tworzenie żywych, spersonalizowanych raportów zawierających wykresy, tabele przestawne i inne wizualizacje.
 • Usprawnij analizy danych. Zamiast wertować papierowe raporty lub zatrudniać zewnętrzną firmę analityczną, możesz szybko analizować swoje dane w sposób, który będzie dla Ciebie najsensowniejszy, korzystając z samoobsługowych pulpitów nawigacyjnych. Możesz nawet używać języka konwersacyjnego do zadawania pytań biznesowych i otrzymywać szybkie odpowiedzi generowane przez AI.
 • Zobacz wyniki skuteczności sprzedaży. Uzyskaj dostęp do wszystkich danych na temat wewnętrznych przedstawicieli handlowych, zewnętrznych partnerów handlowych i produktów na jednym pulpicie nawigacyjnym. Za pomocą BI możesz określić, którzy z nich osiągają najlepsze wyniki, a którzy sprawują się gorzej, i odpowiednio ich wynagradzać, kierować na szkolenia i dostosowywać taktykę sprzedaży. Możesz również śledzić dane demograficzne klientów i wykorzystać je w swoich działaniach marketingowych.
 • Identyfikuj szanse na zwiększenie przychodów. Dostęp do dokładniejszych danych pozwala szybko i rzetelnie wskazywać trendy rynkowe, identyfikować możliwości zwiększenia zarobków, a nawet przewidywać przyszłe sukcesy na rynku.
 • Optymalizuj wydatki biznesowe. BNarzędzia BI ułatwiają monitorowanie kosztów operacyjnych dzięki dostępowi do wszystkich istotnych danych z jednego pulpitu nawigacyjnego. Umożliwiają również szybkie wykrywanie miejsc, w których można ograniczyć koszty, np. nadmiar zapasów, nieużywany sprzęt i subskrypcje.
 • Zbieraj i analizuj opinie klientów. Narzędzia BI ułatwiają poznawanie opinii klientów o produktach, usługach i marce. Są to bezcenne informacje pomocne w podejmowaniu decyzji biznesowych.
 • Poprawa kultury korporacyjnej. Przeprowadź wśród pracowników ankietę na temat tego, co sądzą o Twojej organizacji, jej produktach, sposobie pracy i kulturze firmowej. Następnie wykorzystaj te informacje, aby usprawnić działania biznesowe, produkty i poziom zadowolenia pracowników.
 • Poprawa wizerunku marki online. Wiele narzędzi BI ma funkcje społecznościowe, które umożliwiają interakcję z leadami, klientami i influencerami z poziomu narzędzia. Za pomocą narzędzi BI możesz też zrozumieć, jak Twoi klienci korzystają z mediów społecznościowych, co może pomóc wzmocnić Twoją strategię socialmediową.
 • Prognozuj przyszłe wyniki. Wbudowana funkcjonalność AI umożliwia prognozowanie wyników na podstawie danych z przeszłości i teraźniejszości, w tym wskaźników konwersji klientów, sprzedaży produktów czy przychodów. To pozwala podejmować trafne decyzje biznesowe, niezależnie od tego, czy chodzi o zaopatrzenie, budżet dla nowych pracowników, czy kampanie marketingowe.

Codzienne zastosowania biznesowe narzędzi BI

Jest wiele sposobów na korzystanie z narzędzi BI do prowadzenia i rozwijania firmy. Oto kilka przykładów najpopularniejszych zastosowań:

 • Zbieranie danych. Wbudowane funkcje, takie jak ankiety i kwestionariusze online, pomagają łatwo zbierać dane od klientów, pracowników, partnerów biznesowych i innych interesariuszy.
 • Wyszukiwanie danych. Narzędzia BI, funkcja uczenia maszynowego i statystyki umożliwiają wyszukiwanie wzorców sprzedaży, przychodów i klientów w zbiorach danych.
 • Zapytania. Za pomocą samoobsługowych pulpitów nawigacyjnych BI można uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania, takie jak Które z naszych produktów przynoszą największe przychody? czy Skąd klienci dowiadują się o naszej firmie?
 • Testy porównawcze. Dostosuj pulpity nawigacyjne danych, aby śledzić swoją wydajność w określonym czasie względem docelowych celów lub wskaźników.
 • Analiza. Odkrywaj trendy i wzorce w swoich danych i zrozum, co za nimi stoi oraz jak możesz odtworzyć te wyniki lub je udoskonalić.
 • Wizualizacja danych. Twórz graficzna reprezentacja czytelne wnioski za pomocą wykresów, diagramów i map — niezależnie od poziomu wiedzy technicznej.
 • Zgłaszanie. Zapisuj wyniki badań w czytelnej formie i je współpracownikom, dyrektorom i doradcom, by pomóc im w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

Zapewnij pracownikom dostęp do narzędzi BI

Nie musisz być informatykiem ani analitykiem biznesowym, by szybko tworzyć wnikliwe, spersonalizowane raporty i wizualizacje danych. Dzięki łatwym, samoobsługowym narzędziom BI i pulpitom nawigacyjnym niemal każdy w organizacji może łatwo modelować, interpretować i współtworzyć raporty, i podejmować decyzje w oparciu o dane.

Jak to osiągnąć:

 • Wybierz narzędzie BI, które wspiera samoobsługę. Kupując narzędzie BI, wybierz takie, które będzie intuicyjne dla użytkowników nieposiadających wiedzy techniczne, samoobsługowe, pozwalające w prosty sposób wizualizować dane i zapewniające automatyzację opartą na AI. Jeśli nie masz pewności, jak poszczególne zespoły w Twojej organizacji będą używać narzędzi BI, dowiedz się. Będzie to miało wpływ na wybór rozwiązania oraz jego konfigurację.
 • Upewnij się, że Twoje narzędzie BI wspiera współpracę. Wybierz narzędzie BI, które ułatwi użytkownikom współpracę poprzez opcje współdzielenia, edycji i inne możliwości współpracy nad raportami. Dobre narzędzie BI powinno również umożliwić automatyzację powiadomień dla współpracowników o edycji raportów, nieoczekiwanych zmianach danych i raportach cyklicznych.
 • Zapewnij pracownikom dostęp. Narzędzia BI i podgląd w czasie rzeczywistym nie są przeznaczone tylko dla kadry zarządzającej. Zapewnienie pracownikom w całej organizacji dostępu do narzędzi BI pomoże im pracować wydajniej i podejmować bardziej świadome decyzje. Może to nie tylko zwiększyć produktywność i morale pracowników (nie wspominając o odciążeniu kierownictwa), ale także poprawić wyniki finansowe.
 • Zapewnij odpowiednie szkolenie. Twoi pracownicy będą potrzebowali ciągłego wsparcia i szkoleń w zakresie obsługi narzędzia BI i ich funkcji. Upewnij się, że wsparcie klienta oferowane przez wybranego dostawcę rozwiązania odpowiada potrzebom Twojej organizacji i przygotuj się na dodatkowe szkolenia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rozwiązania BI z rozbudowanymi forami dyskusyjnymi, blogami i innymi opcjami wsparcia społecznościowego będą bardzo pomocne dla Twoich użytkowników.
 • Śledź jak Twoi pracownicy korzystają z BI. Nadal potrzebujesz zespołu IT do nadzoru nad użytkowaniem narzędzia BI w Twojej firmie. Monitorując to, którzy pracownicy korzystają z narzędzia, do jakich źródeł danych mają dostęp i jak korzystają z narzędzia, informatycy mogą śledzić i dostosowywać wszelkie aspekty rozwiązania BI, które mogą wymagać poprawy.

Śledź istotne dane

Narzędzia BI mogą radykalnie zmienić sposób analizowania przeszłych i aktualnych danych w Twojej organizacji, jak również prognozowanie przyszłych zdarzeń. Jednak bez kompleksowego planu zbierania i interpretowania danych, nawet najlepsze narzędzia BI nie dadzą Ci dostępu do informacji potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji.

Aby upewnić się, że wszystkie dane dotyczące sprzedaży, marketingu, klientów, finansów i inne dane biznesowe, które zbierasz, są maksymalnie relewantne:

 • Upewnij się, że narzędzie BI będzie współpracowało z danymi, które chcesz śledzić. Zanim dokonasz zakupu, sprawdź, czy narzędzie BI łatwo połączy się ze wszystkimi istniejącymi systemami, ujednolici dane pochodzące z różnych źródeł i zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
 • Używaj KPI do podejmowania decyzji biznesowych. Zacznij korzystać z danych i przestań zgadywać w oparciu o przeczucie. Na pulpicie nawigacyjnym BI stwórz realistyczne KPI oparte na danych, które pozwolą Ci mierzyć skuteczność inicjatyw i strategii biznesowych. Na przykład, bazując na wiedzy z poprzedniego roku, możesz ustalić KPI wzrostu zysku netto o 10 procent w aktualnym roku.
 • Zaangażuj kluczowych interesariuszy. Zamiast pracować w silosach połącz ze sobą wszystkie działy w swojej organizacji. Zespół sprzedaży prawdopodobnie będzie miał wpływ na przykład na śledzenie i raportowanie najlepiej sprzedających się produktów w danym kwartale, więc weź pod uwagę te dane przy tworzeniu KPI i dystrybucji raportów.
 • Zarysuj cele projektu. Dokładnie przemyśl i nakreśl linię czasową projektu oraz kamienie milowe. Wytycz kroki, które mają być realizowane na poszczególnych etapach projektu, oczekiwane wyniki każdego z nich oraz jak ma wyglądać udany projekt.

Podejmuj decyzje na podstawie danych za pomocą narzędzi BI firmy Microsoft

Szybko wyszukuj spośród swoich danych szczegółowe informacje, które pomogą Ci podejmować lepsze decyzje biznesowe dzięki narzędziom analityki biznesowej w usłudze Power BI. Znajdź i wybierz właściwe narzędzia BI do swoich potrzeb, dostosuj pulpity nawigacyjne danych, by śledzić wydajność i tworzyć bogate w wizualne szczegóły raporty analityczne za pomocą narzędzia do wizualizacji danych.

Często zadawane pytania

Jakie są najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z narzędzi analityki biznesowej (BI)?

Korzystaj z narzędzi BI do przechowywania, automatyzacji, analizy, raportowania i wnioskowania na podstawie danych biznesowych oraz do przewidywania przyszłych wskaźników. Narzędzia te ułatwiają ekstrapolowanie kluczowych analiz danych dotyczących sprzedaży, marketingu, klientów, finansów i innych, na podstawie których można następnie podejmować dokładniejsze i bardziej świadome decyzje dotyczące działalności i strategii firmy.

Jakie są przykłady rzeczywistych zastosowań narzędzi BI?

Narzędzia BI wykorzystują AI i uczenie maszynowe do wspomagania działania i rozwoju firmy na wiele sposobów, m.in.:

 • Zbieranie danych za pomocą wbudowanych funkcji, takich jak ankiety i kwestionariusze.
 • Analiza danych dotyczących zachowań klientów w poszukiwaniu wzorców i prognoz.
 • Korzystanie z samoobsługowych pulpitów nawigacyjnych do analizowania konkretnych pytań.
 • Śledzenie wydajności w czasie przy użyciu wskaźników KPI i dostosowanych pulpitów nawigacyjnych.
 • Analizowanie danych w poszukiwaniu trendów, aby podejmować sprawne i świadome decyzje.
 • Przekształcanie nieprzetworzonych danych w mapy, wykresy i diagramy za pomocą wizualizacji.
 • Tworzenie raportów na podstawie wyników badań, które można następnie udostępnić współpracownikom i interesariuszom.

Jak można śledzić dane za pomocą narzędzi BI?

Jednym z najlepszych sposobów śledzenia danych za pomocą narzędzi BI jest stworzenie na pulpicie nawigacyjnym wskaźników KPI, za pomocą których można mierzyć efektywność decyzji, kampanii i strategii biznesowych. Na przykład, można ustalić KPI wzrostu ruchu na stronie internetowej o 25 procent w danym roku. Należy pamiętać, aby podczas ustalania tych wskaźników na pulpicie nawigacyjnym zaangażować kluczowych interesariuszy.

Jak narzędzia BI są używane w organizacjach?

Narzędzia BI ułatwiają pracownikom organizacji - nawet tym bez większego doświadczenia technicznego - przeglądanie, analizę, zrozumienie, współdzielenie i wymianę danych. Organizacje często używają narzędzi BI do automatyzacji procesów raportowania, śledzenia przychodów ze sprzedaży, identyfikowania nowych szans biznesowych, optymalizacji wydatków operacyjnych, identyfikowania problemów wymagających korekty, zbierania danych o preferencjach klientów, analizowania danych demograficznych itd.

Czy pracownicy powinni mieć dostęp do narzędzi BI?

Tak. Zapewnienie dostępu do narzędzi BI osobom na wszystkich szczeblach organizacji po prostu się opłaca. Samoobsługowe narzędzia BI i pulpity nawigacyjne sprawiają, że modelowanie, raportowanie i analiza danych są dostępne nawet dla osób bez żadnej wiedzy technicznej. Narzędzia BI dają pracownikom dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu mogą oni pracować wydajniej i podejmować bardziej świadome decyzje w ramach realizowanych projektów.