Kalkulator usługi Power BI Premium

Opowiedz nam o swojej organizacji i użytkownikach

Ilu łącznie użytkowników będzie miało dostęp do usługi Power BI?

Osadzasz analizę w swoich aplikacjach za pomocą usługi Power BI? Dowiedz się więcej na temat licencjonowania zawartości osadzonej.

Łączna liczba użytkowników

W jaki sposób użytkownicy będą korzystać z raportów i pulpitów nawigacyjnych?

Łączna liczba użytkowników : 5,000

Użytkownicy wersji Pro

20%

Użytkownicy, którzy wymagają funkcji współpracy, modelowania danych, tworzenia zawartości, pulpitów nawigacyjnych, udostępniania, analizy ad hoc i publikowania raportów.

Użytkownicy korzystający często

35%

Użytkownicy często korzystający z pulpitów nawigacyjnych i raportów (wielokrotnie w ciągu tygodnia).

Użytkownicy korzystający rzadko

45%

Użytkownicy korzystający z pulpitów nawigacyjnych i raportów raz na jakiś czas.

Szacowany koszt

Łącznie: $24,975 na miesiąc

Licencje usługi Power BI Pro

Jednostki

(×)

Miesięczne opłaty

1,000

$9.99 za użytkownika miesięcznie

(=) Łącznie opłaty

$9,990 miesięcznie

Power BI Premium

Jednostki

(×)

Miesięczne opłaty

3 Węzły P1

$4,995za węzeł miesięcznie

Serwer raportów usługi Power BI

W ramach usługi Power BI Premium

(=) Łącznie opłaty

$14,985 miesięcznie

Ceny są szacunkowe i nie należy ich traktować jako ofert cenowych.  

*Ten kalkulator zapewnia przybliżoną prognozę na podstawie prostej logiki użycia. Rzeczywiste potrzeby w celu obsługi danego obciążenia mogą się znacznie różnić w zależności od modeli danych, ilości danych, liczby zapytań i ich złożoności, częstotliwości odświeżania, rozkładu użycia, zmian wzorców w czasie oraz innych czynników. Wartość szacunkową należy traktować tylko jako wskazówkę bez żadnych gwarancji wydajności.