Nowa możliwość Common Data Service for Analytics będzie wkrótce dostępna w usłudze Power BI

Rozszerz możliwości swojego zespołu za pomocą szczegółowych informacji dostępnych bez dodatkowej konfiguracji uzyskiwanych na podstawie danych ze wszystkich Twoich aplikacji biznesowych i samoobsługowej analizy tych danych dzięki możliwości Common Data Service for Analytics w usłudze Power BI.

Dowiedz się więcej 
Obejrzyj wirtualne wydarzenie poświęcone aplikacjom biznesowym 

Uzyskiwanie dodatkowych informacji o swojej działalności

Uzyskaj pełniejszy wgląd przez połączenie danych z wielu aplikacji biznesowych za pomocą standardowego schematu utworzonego na podstawie wspólnego modelu danych. Odkrywaj więcej informacji dzięki uproszczonemu dostępowi do uczenia maszynowego i zaawansowanej analizy — nie jest wymagane zaawansowane modelowanie. Przyspiesz podejmowanie działań, ułatwiając użytkownikom uzyskiwanie dostępu do szczegółowych informacji w ich środowisku roboczym.

Wersja zapoznawcza możliwości Common Data Service for Analytics w usłudze Power BI będzie dostępna w drugim kwartale 2018 r. Zarejestruj się, aby uzyskiwać najnowsze aktualizacje.

Zarejestruj się 

Eliminowanie silosów danych

Ujednolicaj dane aplikacji biznesowych i zwiększaj użycie analizy z wielu różnych źródeł dzięki standardowemu schematowi utworzonemu na podstawie wspólnego modelu danych.

Szybsze uzyskiwanie szczegółowych informacji

Aplikacje utworzone w usłudze Power BI, które korzystają z możliwości CDS for Analytics, zapewniają szczegółowe informacje bez konieczności ich dodatkowego konfigurowania. Te informacje można również rozszerzyć, aby spełnić swoje unikatowe potrzeby biznesowe.

Dostosowywanie i rozszerzanie

Integruj procesy magazynowania danych z analizą biznesową w usłudze Power BI i łatwo rozszerzaj je na platformę Azure, aby uzyskać dodatkowe usługi i możliwości.

Aplikacje Power BI Insights będą dostępne wkrótce

Zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia o dostępności 

Rozszerzanie istniejących aplikacji usługi Power BI lub tworzenie nowych

Twórz niestandardowe rozwiązania na potrzeby swojej działalności za pomocą platformy aplikacji biznesowych firmy Microsoft.

Dowiedz się więcej 

Skracanie czasu oraz zmniejszanie złożoności i kosztu

Uzyskiwanie informacji na podstawie danych pochodzących z aplikacji biznesowych w silosach może być kosztowne i wymagające. Możliwość CDS for Analytics w usłudze Power BI obejmuje rozszerzalny schemat aplikacji biznesowej utworzony na podstawie wspólnego modelu danych, a także łączniki dla źródeł danych firmy Microsoft i innych firm. Aplikacje usługi Power BI, które korzystają z możliwości CDS for Analytics, zapewniają szczegółowe informacje bez konieczności ich dodatkowego konfigurowania. Te informacje można również łatwo dostosować i rozszerzyć. Ponieważ możliwość CDS for Analytics jest częścią usługi Power BI, użytkownicy mogą także zwiększać wykorzystanie samoobsługowej analizy biznesowej wszystkich danych.

Od pozyskiwania i magazynowania danych po ich analizę i wizualizację — usługa Power BI stanowi jedną platformę umożliwiającą uzyskiwanie wglądu w dane i szybsze podejmowanie decyzji w całej organizacji.

Jeszcze nie znasz usługi Power BI?

Połącz się z setkami źródeł danych, a następnie utwórz wizualizacje i pulpity nawigacyjne w kilka minut