Analiza biznesowa w zaufanej chmurze

Usługa Power BI jest teraz dostępna w 3 osobnych chmurach krajowych. Te chmury zapewniają takie same poziomy bezpieczeństwa, prywatności, zgodności oraz przejrzystości jak wersja globalna usługi Power BI, a także unikatowy model lokalnych regulacji prawnych dotyczących świadczenia usług, miejsca przechowywania danych, dostępu i kontroli.

Instytucje rządowe USA

Klienci z sektora publicznego mogą teraz korzystać z usługi Power BI, spełniając dodatkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa, prywatności oraz zgodności.

Chiny

W Chinach usługa Power BI jest udostępniana i zarządzana niezależnie przez firmę 21Vianet.

Pomoc techniczna

Jeśli jesteś administratorem, wybierz odpowiednią opcję, aby poprosić o pomoc.

Użytkownicy końcowi mogą przesyłać bilety we współpracy z administratorami lub mogą odwiedzić społeczność usługi Power BI

* Funkcjonalność Publikowania w Internecie nie jest dostępna w Niemczech. Dowiedz się więcej.