Analiza biznesowa w zaufanej chmurze

Usługa Power BI jest teraz dostępna w 3 osobnych chmurach krajowych. Te chmury zapewniają takie same poziomy bezpieczeństwa, prywatności, zgodności oraz przejrzystości jak wersja globalna usługi Power BI, a także unikatowy model lokalnych regulacji prawnych dotyczących świadczenia usług, miejsca przechowywania danych, dostępu i kontroli.

Instytucje rządowe USA

Klienci z sektora publicznego mogą teraz korzystać z usługi Power BI, spełniając dodatkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa, prywatności oraz zgodności.

Niemcy

Usługa Power BI Germany została zaprojektowana z myślą o potrzebach klientów podlegających najściślejszym regulacjom prawnym w Europie.*

Chiny

W Chinach usługa Power BI jest udostępniana i zarządzana niezależnie przez firmę 21Vianet.

Pomoc techniczna

Administratorzy mogą tworzyć bilety pomocy technicznej za pomocą poniższych linków.

Użytkownicy końcowi mogą przesyłać bilety we współpracy z administratorami lub mogą odwiedzić społeczność usługi Power BI

* Publikowanie w Internecie nie jest dostępne w Niemczech.