Szukasz nowoczesnego narzędzia do wizualizacji danych?

Tradycyjne narzędzia do analizy biznesowej, takie jak Tableau i Qlik, to rozwiązania dla analityków, umożliwiające analizowanie tego, co już się wydarzyło. Natomiast Power BI to usługa analizy biznesowej, która udostępnia wszystkim — nie tylko specjalistom ds. danych — informacje o tym, co się dzieje w czasie rzeczywistym. W usłudze Power BI wystarczy pięć minut, aby utworzyć spersonalizowane pulpity nawigacyjne i znaleźć odpowiedzi na pytania najważniejsze dla firmy.

Wychwytuj trendy w czasie rzeczywistym i podejmuj lepsze, bardziej świadome decyzje

W odróżnieniu od tradycyjnych narzędzi do analizy biznesowej, takich jak Tableau lub Qlik, które są ograniczone do analiz historycznych, usługa Power BI udostępnia informacje w czasie rzeczywistym, umożliwiające wczesną identyfikację trendów. Pozwala to uniknąć potencjalnych problemów i szybciej zwiększać wydajność. Dzięki zaawansowanej integracji analizy ze skryptami i wizualizacjami języka R oraz usługami Microsoft Azure Machine Learning i Azure Stream Analytics można używać danych do przewidywania wyników w firmie. Analiza predykcyjna ułatwia podejmowanie proaktywnych działań, dzięki czemu można korygować sposób postępowania i pozostać na właściwej ścieżce do celu.

Korzystaj z danych w nowy sposób

Nie trzeba pisać kodu ani być mistrzem statystyki, aby uzyskiwać szczegółowe informacje umożliwiające podejmowanie działań. Funkcja pytań i odpowiedzi w usłudze Power BI pozwala zadawać pytania i błyskawicznie uzyskiwać odpowiedzi w formie wykresów gotowych do przypięcia do pulpitów nawigacyjnych. Ścisła integracja z systemem Windows 10 sprawia, że analiza biznesowa przy użyciu Cortany jest równie łatwa jak wyszukiwanie bezpośrednio z pulpitu.

Automatycznie wyszukuj ukryte informacje w zestawach danych

Szybki wgląd w szczegółowe informacje pozwala w kilka sekund automatycznie wyszukiwać ukryte informacje w zestawach danych (korelacje, elementy odstające, sezonowość, punkty zmiany trendów i główne czynniki) z określonych kafelków pulpitu nawigacyjnego i powiązanych z nimi danych.

Wizualizacje niestandardowe

Usługa Power BI nie jest ograniczona do wbudowanych funkcji. Wizualizacje niestandardowe w usłudze Power BI umożliwiają tworzenie wszelkich wizualizacji, jakie można sobie wyobrazić.

Łatwe używanie z innymi produktami i usługami firmy Microsoft

Od początku usługa Power BI była projektowana tak, aby umożliwić łatwą współpracę z oprogramowaniem Excel, Office 365, Azure i SQL Server. Przekazuj raporty programu Excel do usługi Power BI i przypinaj elementy do pulpitu nawigacyjnego tej usługi albo używaj ich jako źródła danych. Wykorzystaj swoje bieżące inwestycje, umożliwiając pracownikom uzyskiwanie nowych szczegółowych informacji umożliwiających podejmowanie działań przy użyciu znanych narzędzi.

Dowolne dane, dowolny sposób, dowolne miejsce

Łącz się z wieloma źródłami danych dzięki usłudze Power BI. Niezależnie od tego, czy Twoje dane są przechowywane lokalnie, czy w usłudze w chmurze, takiej jak Marketo lub Salesforce — usługa Power BI pozwala je łączyć, oczyszczać, kształtować, modelować i wizualizować przy użyciu pulpitów nawigacyjnych i raportów na żywo. Rozpocznij pracę w kilka minut dzięki pakietom zawartości, wstępnie opracowanym pulpitom nawigacyjnym i raportom dla popularnych usług.

Gotowość dla przedsiębiorstw

Ponieważ usługa Power BI jest oparta na chmurze, można dodawać i usuwać użytkowników w dowolnym czasie. Ponadto oferuje ona czas bezawaryjnej pracy 99,9%. Uzyskujesz skalowalny, wysoce bezpieczny i niezawodny system IT klasy korporacyjnej, ze zoptymalizowanymi kosztami opartymi na liczbie użytkowników i ich specyficznych potrzebach dotyczących danych. Możesz też ograniczyć inwestycje w infrastrukturę IT służącą do wyodrębniania, transformacji i ładowania danych, korzystając z wbudowanej łączności z wieloma źródłami danych, zarówno lokalnymi, jak i w chmurze. Ponieważ usługę Power BI zaprojektowano jako integralną część oferty firmy Microsoft dla przedsiębiorstw, możesz lepiej wykorzystać swoje inwestycje w platformę Azure i usługę Office 365 oraz łatwo zarządzać dostępem przy użyciu grup i zabezpieczeń na poziomie wierszy.

Co więcej, usługa Power BI jest otwarta i rozszerzalna. Jest ona przyjazna deweloperom i można ją osadzać w aplikacjach i portalach.

Innowacje na podstawie opinii użytkowników, z szybkością chmury

Usługa Power BI zapewnia ciągłe innowacje ułatwiające wizualizowanie i analizowanie danych z większą szybkością i wydajnością oraz skuteczniejszą interpretację. Nasza aktywna społeczność użytkowników stale przekazuje opinie ułatwiające tworzenie cotygodniowych i comiesięcznych wydań usługi Power BI, dzięki czemu narzędzia analityczne są ciągle ulepszane. Ponieważ usługa Power BI jest oparta na chmurze, uzyskujesz aktualizacje automatycznie, nie zajmując się uaktualnieniami oprogramowania.

Ponadto usługa Power BI oferuje użytkownikom otwartą strategię tworzenia i udostępniania wizualizacji niestandardowych, takich jak SandDance (projekt działu Microsoft Research z dziedziny wizualizacji danych).

Nie wierz nam tylko na słowo

Czasopismo PC Magazine przyznało usłudze Power BI nagrodę Editor’s Choice w artykule „The Best Self-Service Business Intelligence (BI) Tools of 2016” (Najlepsze narzędzia do samoobsługowej analizy biznesowej w 2016 roku).

W marcu 2016 roku 5 milionów subskrybentów i 200 000 organizacji z całego świata korzystało z usługi Power BI.

Program Power BI Desktop jest dostępny bezpłatnie

Inne niż reszta narzędzi do interakcyjnej wizualizacji danych.