Rozszerz Power BI za pomocą niestandardowych wizualizacji

Umożliwiamy deweloperom łatwe dodawanie niestandardowych wizualizacji do usługi Power BI w celu ich wykorzystania w pulpitach nawigacyjnych, raportach i pakietach zawartości. Aby ułatwić rozpoczęcie pracy, opublikowaliśmy w serwisie GitHub kod wszystkich naszych wizualizacji. Wraz z platformą wizualizacji udostępniliśmy także nasz zestaw testów i narzędzia, aby ułatwić społeczności tworzenie wysokiej jakości niestandardowych wizualizacji dla usługi Power BI. Wszystko to jest dostępne jako projekt open source w serwisie GitHub

Przygotuj się

Chcemy Cię przygotować do rozszerzenia usługi Power BI. Dlatego udostępniliśmy kod źródłowy wszystkich wizualizacji dostarczonych przez nas w usłudze Power BI. Możesz szybko utworzyć wysokiej jakości niestandardowe wizualizacje dla usługi Power BI.

Otwarta i nowoczesna

Nasze wizualizacje open source i platforma powstały przy zastosowaniu technologii takich jak D3, HTML5 i CSS3. Kod jest kodem open source, dzięki czemu możesz szybko rozpocząć pracę z wizualizacjami niestandardowymi.

Rozszerzanie Power BI

Już wkrótce będzie możliwe rozszerzenie usługi Power BI. Te same wizualizacje tworzone przy użyciu platformy typu open source ożyją, gdy zostaną wykorzystane w raportach usługi Power BI, pulpitach nawigacyjnych oraz funkcji pytań i odpowiedzi.