Historie klientów korzystających z rozwiązania Power BI

„Posiadanie dostępu do narzędzi usługi Power BI w celu szybkiego tworzenia pulpitów nawigacyjnych, aby w krótkim czasie wizualizować wszystkie informacje i aktualizować je w czasie rzeczywistym ma krytyczne znaczenie zarówno dla tworzenia strategii, jak i realizowania jej”.

Dr. Andrew Renda

Associate Vice President of Population Health Strategy at Humana

Historie klientów korzystających z rozwiązania Power BI

„Posiadanie dostępu do narzędzi usługi Power BI w celu szybkiego tworzenia pulpitów nawigacyjnych, aby w krótkim czasie wizualizować wszystkie informacje i aktualizować je w czasie rzeczywistym ma krytyczne znaczenie zarówno dla tworzenia strategii, jak i realizowania jej”.

Dr. Andrew Renda

Associate Vice President of Population Health Strategy at Humana

Poznaj historie sukcesu klientów usługi Power BI


Energia elektryczna


Usługi finansowe

Willis Towers Watson

Members 1st Federal Credit Union


Instytucje rządowe i edukacja

Southern New Hampshire University

Louis Riel School Division


Zakłady opieki zdrowotnej


Produkcja i zasoby

American Tire Distributors


Handel detaliczny i towary konsumpcyjne


Usługi specjalistyczne


Usługi i systemy technologiczne

Wyszukaj globalnie wszystkie historie sukcesów klientów używających Power BI