Historie klientów korzystających z rozwiązania Power BI

„Posiadanie dostępu do narzędzi usługi Power BI w celu szybkiego tworzenia pulpitów nawigacyjnych, aby w krótkim czasie wizualizować wszystkie informacje i aktualizować je w czasie rzeczywistym ma krytyczne znaczenie zarówno dla tworzenia strategii, jak i realizowania jej”.

Dr. Andrew Renda

Associate Vice President of Population Health Strategy at Humana

Historie klientów korzystających z rozwiązania Power BI

„Posiadanie dostępu do narzędzi usługi Power BI w celu szybkiego tworzenia pulpitów nawigacyjnych, aby w krótkim czasie wizualizować wszystkie informacje i aktualizować je w czasie rzeczywistym ma krytyczne znaczenie zarówno dla tworzenia strategii, jak i realizowania jej”.

Dr. Andrew Renda

Associate Vice President of Population Health Strategy at Humana

Poznaj historie sukcesu klientów usługi Power BI


Energia elektryczna


Usługi finansowe

Zurich Insurance Group

Instytucje rządowe i edukacja

Carnegie Mellon

King's College

University of Waterloo


Zakłady opieki zdrowotnej


Produkcja i zasoby


Handel detaliczny i towary konsumpcyjne


Usługi specjalistyczne


Usługi i systemy technologiczne

Wyszukaj globalnie wszystkie historie sukcesów klientów używających Power BI