Czym jest wizualizacja danych?

Przewodnik dla początkujących

Korzyści płynące z wizualizacji danych

Dane zawierają ukryte istotne szczegółowe informacje, które mogą pomóc w rozwoju firmy. Problem polega jednak na tym, że patrząc tylko na surowe liczby, nie zawsze da się je odpowiednio zinterpretować. Po zaprezentowaniu danych w formie wizualnej można zauważyć wzorce, połączenia i inne elementy, które w innej formie mogłyby zostać przeoczone.

Wizualizacja danych ożywia je i sprawia, że możesz opowiedzieć całą historię na podstawie szczegółowych informacji ukrytych w liczbach. Aktywne pulpity nawigacyjne, interaktywne raporty, wykresy, grafy i inne wizualne reprezentacje pomagają szybko i efektywnie odblokować kluczowe szczegółowe informacje biznesowe.

Jak maksymalnie skorzystać z wizualizacji danych

Dzięki możliwości uwidaczniania historii opisywanych liczbami wizualizacje danych stają się potężnym narzędziem do udostępniania i przekazywania informacji. Za pomocą wizualizacji danych można zademonstrować wydajność, pokazać trendy, zobrazować wpływ nowych strategii, wyświetlić relacje itd. Te reprezentacje mogą być potężnymi narzędziami wspierającymi komunikację oraz współpracę i tworzącymi nowa wartość w raportach, dziennikarstwie, aplikacjach lub w innym kontekście, w którym wymagane jest współużytkowanie informacji.

Sprawdź następujące interaktywne przykłady wizualizacji danych:

Wizualizacje danych usprawniają proces podejmowania decyzji

Zachwycające, zaawansowane wizualizacje mogą być wspaniałym narzędziem do przekazywania pomysłów, ale najważniejszą korzyścią z wizualizacji danych jest możliwość podejmowania lepszych decyzji. Poniżej przedstawiono kilka sposobów, w jakie wizualizacje danych pomagają w podejmowaniu strategicznych decyzji:

Zobacz pełny obraz

Jasny obraz wydajności jest przesłaniany przez szeregi transakcji, interakcji, procesów, zachowań i innych typów gromadzonych danych. Wizualizacja danych umożliwia rozpoznanie szerszego kontekstu i ogólnych scenariuszy. Dzięki temu będzie można zauważyć trendy i zaobserwować wzorce, które nie byłyby widoczne podczas analizowania surowych liczb.

Identyfikowanie istotności

Wizualne przedstawienie historii zapisanych w danych pomaga zidentyfikować szczegółowe informacje, które przyczyniają się do usprawnienia procesu podejmowania decyzji, planowania, wybierania strategii i wykonywania działań. Jaka jest wydajność, co należy zmodyfikować i gdzie należy skupić zasoby? Możliwość zrozumienia istotności danych wpływa na podejmowanie bardziej efektywnych operacji i decyzji.

Podejmowanie świadomych decyzji

Dysponując konkretnymi liczbami i szczegółowymi informacjami, nabierzesz pewności, że Twoje decyzje są podejmowane na podstawie danych. Dzięki szczegółowym informacjom dotyczącym wydajności zdobędziesz wiedzę i narzędzia konieczne do podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie.

Śledzenie trendów w czasie

Po ustawieniu punktu odniesienia zaczną pojawiać się trendy. Śledź postęp, wyznaczaj trendy i rozpocznij korzystanie ze szczegółowych informacji, aby móc podejmować świadome, strategiczne decyzje. Podczas wyznaczania trendów przesunięcia wzorców wskazują, czy wykonywane są optymalne działania, co umożliwia podjęcie natychmiastowych reakcji w przypadku pojawienia się oznak obniżenia wydajności.

Narzędzia do wizualizacji danych

Mając do dyspozycji wiele narzędzi do wizualizacji danych, jak wybrać rozwiązanie odpowiednie do Twoich potrzeb? Najważniejszą funkcją takiego narzędzia jest możliwość udostępnienia szczegółowych informacji pomagających Ci skoncentrować się na najistotniejszych rzeczach.

Aby pomóc Ci w zidentyfikowaniu odpowiednich dla Ciebie narzędzi do wizualizacji danych, poniżej zamieszczono niektóre kluczowe czynniki istotne podczas oceniania wydajności, elastyczności i łatwości obsługi takich narzędzi:

Jakie są Twoje cele i potrzeby?

Zastanów się chwilę i wymień, jakiego typu dane posiadasz i jakie informacje chcesz uzyskać.

Jakich funkcji potrzebujesz?

Analiza biznesowa, możliwości raportowania dla przedsiębiorstw i wiele innych funkcji zapewniają elastyczność w zaspokajaniu Twoich potrzeb zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Skąd będą pochodzić Twoje dane?

Zastanów się, jak połączysz się z danymi lub jak je zaimportujesz, i określ, czy wybrane narzędzie oferuje bezproblemową współpracę z Twoimi systemami.

Gdzie mają być widoczne Twoje dane?

Znajdź narzędzie, które pozwoli Ci korzystać z danych i pulpitów nawigacyjnych na dowolnym urządzeniu, zapewniając szybki wgląd w szczegółowe informacje i możliwość współpracy z dowolnego miejsca.

Gdzie ma być opublikowana wizualizacja?

Pomyśl, gdzie zostanie opublikowana Twoja gotowa prezentacja. W witrynie internetowej, we wpisie w blogu czy w artykule w wiadomościach online? Znajdź narzędzie, które zapewnia elastyczność publikowania i udostępniania wizualizacji danych niezależnie od miejsca prezentowania Twojej historii. Usługa Power BI – publikowanie w Internecie umożliwia tworzenie historii danych z zachwycającymi interaktywnymi wizualizacjami i publikowanie ich w ciągu kilku minut w blogu lub w witrynie internetowej.

Microsoft i wizualizacja danych

Power BI to możliwy do dostosowania zestaw narzędzi do wizualizacji danych przekształcający dane w zaawansowane wizualizacje dające pełny obraz Twojej działalności biznesowej. Współpracuj z innymi osobami z organizacji i spoza niej, udostępniaj im raporty, dostrzegaj trendy zaraz po ich powstaniu i koncentruj się na najistotniejszych rzeczach. Usługa Power BI zapewnia w jednym miejscu dostęp z dowolnego urządzenia do najważniejszych, aktualizowanych w czasie rzeczywistym danych, zarówno w środowisku lokalnym, jak i w chmurze.

WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE USŁUGĘ POWER BI