Osoba pracująca przed ścianą monitorów komputerowych

Co to jest wizualizacja danych?

Przewodnik dla początkujących

Twoja firma każdego dnia generuje coraz więcej danych o przychodach ze sprzedaży, skuteczności działań marketingowych, interakcjach z klientami, poziomach zapasów, metrykach produkcji, poziomach zatrudnienia, kosztach i innych kluczowych wskaźnikach wydajności. Przy tak dużych ilościach danych użytkownicy mogą mieć trudności z wydobyciem konkretnych informacji i stworzeniem na ich podstawie spójnego obrazu sytuacji.

Wizualizacja danych pomaga przejść od niezwykle szczegółowych danych do zrozumiałych, atrakcyjnych wizualnie — i przydatnych — informacji biznesowych. Stosowane obecnie narzędzia do wizualizacji danych sięgają do zewnętrznych źródeł danych, dzięki czemu nie ograniczają się jedynie do przejrzystego przedstawiania kluczowych wskaźników wydajności, ale także unifikują dane i stosują oparte na sztucznej inteligencji analizy w celu ujawnienia relacji między kluczowymi wskaźnikami wydajności, rynkiem oraz światem.


Korzyści płynące z wizualizacji danych

Dane zawierają ukryte istotne szczegółowe informacje, które mogą pomóc w rozwoju firmy. Problem polega jednak na tym, że patrząc tylko na surowe liczby, nie zawsze da się je odpowiednio zinterpretować. Po zaprezentowaniu danych w formie wizualnej można zauważyć wzorce, połączenia i inne istotne elementy, które w innej formie mogłyby zostać przeoczone.

Wizualizacja danych ożywia je i sprawia, że możesz opowiedzieć całą historię na podstawie szczegółowych informacji ukrytych w liczbach. Dzięki dynamicznym pulpitom nawigacyjnym danych, interaktywnym raportom, wykresów, grafom i innych reprezentacjom graficznym wizualizacje danych pomagają użytkownikom opracowywać zaawansowane szczegółowe informacje biznesowe szybko i efektywnie.


Jak maksymalnie skorzystać z wizualizacji danych

Dzięki możliwości uwidaczniania historii opisywanych liczbami wizualizacje danych stają się potężnym narzędziem do udostępniania i przekazywania informacji. Za pomocą wizualizacji danych można zademonstrować wydajność, pokazać trendy, zobrazować wpływ nowych strategii, wyświetlić relacje itd. Te reprezentacje mogą być potężnymi narzędziami wspierającymi komunikację oraz współpracę i tworzącymi większą wartość w raportach, dziennikarstwie, aplikacjach lub w innym kontekście, w którym wymagane jest współużytkowanie informacji.


Zbadaj następujące interaktywne przykłady wizualizacji danych


Napędzaj trafniejsze decyzje przy użyciu wizualizacji danych

Zachwycające, zaawansowane wizualizacje mogą być wspaniałym narzędziem do przekazywania pomysłów, ale najważniejszą korzyścią z wizualizacji danych jest możliwość podejmowania lepszych decyzji. Poniżej przedstawiono kilka sposobów, w jakie wizualizacje danych pomagają w podejmowaniu strategicznych decyzji:

  • Zobacz pełny obraz. Jasny obraz wydajności jest przesłaniany przez przechowywane w systemach firmy dane dotyczące transakcji, interakcji, procesów i zachowań. Wizualizacja danych umożliwia rozpoznanie szerszego kontekstu i bardziej ogólnikowych scenariuszy, które się w nim mieszczą. Dzięki temu będzie można zauważyć trendy i zaobserwować wzorce, które nie byłyby widoczne podczas analizowania surowych liczb.
  • Identyfikowanie istotności. Wizualne przedstawienie historii zapisanych w danych pomaga zidentyfikować w jasny sposób szczegółowe informacje, które przyczyniają się do usprawnienia procesu podejmowania decyzji, planowania, wybierania strategii i wykonywania działań. Jak radzi sobie Twoja firma, co należy zmienić i w jakich obszarach należy skupić zasoby? Możliwość zrozumienia istotności danych wpływa na podejmowanie bardziej efektywnych operacji i decyzji.
  • Podejmuj świadome decyzje. Dysponując konkretnymi liczbami i szczegółowymi informacjami, nabierzesz pewności, że Twoje decyzje są podejmowane na podstawie danych. Dzięki szczegółowym informacjom odnoszącym się do metryk dotyczących wydajności zdobędziesz wiedzę i narzędzia konieczne do podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie.
  • Śledzenie trendów w czasie. Po ustawieniu punktu odniesienia zaczną pojawiać się trendy. Śledź postęp, wyznaczaj trendy i rozpocznij korzystanie ze szczegółowych informacji, aby móc podejmować świadome, strategiczne decyzje. Podczas wyznaczania trendów przesunięcia wzorców wskazują, czy wykonywane są optymalne działania, co umożliwia podjęcie natychmiastowych reakcji w przypadku pojawienia się oznak obniżenia wydajności.

Ocena narzędzi do wizualizacji danych

Stosowane obecnie narzędzia do wizualizacji danych są dostępne w wielu różnych wariantach — od darmowych wersji dostępnych z poziomu przeglądarki aż po zaawansowane, wyposażone w liczne funkcje platformy, które można zintegrować z wieloma aplikacjami biznesowymi.

Do wyboru jest wiele różnych narzędzia do wizualizacji danych. Skąd wiadomo, które rozwiązanie okaże się najodpowiedniejsze dla danej firmy i najlepiej spełni jej potrzeby? Najważniejszą funkcją takiego narzędzia jest możliwość udostępnienia szczegółowych informacji pomagających Ci skoncentrować się na najistotniejszych rzeczach.

Oto kilka podstawowych pytań, na które należy sobie odpowiedzieć przed wybraniem rozwiązania do wizualizacji danych, które będzie zapewniać równowagę pomiędzy wydajnością, elastycznością i łatwością obsługi:

Jakie są Twoje cele i potrzeby?

Poświęć chwilę na sporządzenie listy typów danych, z których korzystasz, oraz rodzajów informacji i szczegółowych danych, które chcesz zebrać.

Jakich funkcji potrzebujesz?

Najlepsze rozwiązania do wizualizacji danych zapewniają dostęp do funkcji takich jak analiza biznesowa, analityka oraz funkcje raportowania dla przedsiębiorstw, które zapewniają elastyczność w zaspokajaniu Twoich potrzeb zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Skąd będą pochodzić Twoje dane?

Zastanów się, jak połączysz się z danymi lub jak je zaimportujesz, i określ, czy wybrane narzędzie oferuje bezproblemową współpracę z Twoimi systemami.

Gdzie mają być widoczne Twoje dane?

Znajdź narzędzie, które pozwoli Ci korzystać z danych i pulpitów nawigacyjnych na dowolnym urządzeniu, zapewniając szybki wgląd w szczegółowe informacje i możliwość współpracy z dowolnego miejsca.

Gdzie ma być opublikowana wizualizacja?

Pomyśl, gdzie zostanie opublikowana Twoja gotowa prezentacja. W witrynie internetowej, we wpisie w blogu czy w artykule w wiadomościach online? Znajdź narzędzie zapewniające elastyczność w zakresie publikowania i udostępniania wizualizacji danych w dowolnym środowisku — takie, które umożliwi tworzenie historii na podstawie danych oraz dostarczy zachwycające interaktywne wizualizacje, które będzie można następnie z łatwością opublikować w blogu lub witrynie internetowej.

Dowiedz się więcej na temat korzyści płynących z wizualizacji danych

Odkryj wszystkie sposoby, na jakie wizualizacja danych może pomóc Twojej firmie — poznaj możliwości rozwiązania Microsoft Power BI i rozpocznij korzystanie z niego za darmo.