Przekształć zyski netto w wyjątkowe strategie

Czy uzyskujesz odpowiedzi, których potrzebujesz, z zakresu efektywności finansowej? Usługa Power BI ułatwia to zadanie, zbierając dane ze wszystkich źródeł, zewnętrznych i lokalnych, oraz udostępniając narzędzia do tworzenia wizualizacji za pomocą przeciągania i upuszczania w celu szybkiej analizy i eksplorowania szczegółowych informacji.