Przekształć swoje dane w nowe szanse sprzedaży

Chcesz mieć bieżące informacje na temat postępu Twoich inicjatyw? Usługa Power BI zapewnia narzędzia do łatwego zbierania i monitorowania wszystkich ważnych danych. Lepiej chroń swoich współpracowników i swoją organizację dzięki zapewniającym wgląd pulpitom nawigacyjnym służącym do śledzenia zgodności, liczby pracowników itp.