Zawsze bądź o krok przed zapotrzebowaniem

Czy Twoja organizacja jest rzeczywiście oparta na danych? Korzystając z usługi Power BI, możesz szybko monitorować dane ze wszystkich źródeł, w tym skoroszytów programu Excel, lokalnych baz danych i usług w chmurze, oraz podejmować względem nich działania. Zyskaj nowy wgląd w produkcję, wyniki sklepu, analizę roszczeń itd.