Osoba korzystająca z laptopa na biurku.

Kompiluj, korzystając z zasobów dla deweloperów usługi Microsoft Power BI

Dostosowuj, rozszerzaj i osadzaj analizy Power BI w aplikacjach, korzystając z naszego kompleksowego zestawu interfejsów API i w pełni udokumentowanych bibliotek zestawu SDK.

Osadzanie usługi Power BI w aplikacjach, witrynach internetowych i portalach

Prezentuj swoje dane biznesowe w kontekście, korzystając z zachwycających, interaktywnych wizualizacji danych w aplikacjach, witrynach internetowych, portalach, programie SharePoint i aplikacji Microsoft Teams. Używając interfejsów API REST usługi Power BI i interfejsów API klienta, łatwo osadzaj interaktywne raporty i pulpity nawigacyjne, aby zapewnić spójne i szybkie korzystanie z różnych urządzeń. Przeglądaj interfejsy API klienta w środowisku testowym osadzonych analityk Power BI i przeglądaj interaktywne pokazy, aby dowiedzieć się, jak rozszerzyć analitykę Power BI na potrzeby organizacji i klientów.

Twórz wyjątkowe elementy wizualne Power BI

Ożyw swoje dane dzięki wizualizacjom danych z możliwością pełnego dostosowania. Udostępniaj tworzone wizualizacje w swojej organizacji, osadzaj je w aplikacji lub udostępniaj światu w usłudze AppSource. Opracowuj i testuj niestandardowe wizualizacje za pomocą naszego zestawu SDK typu open source opartego na popularnych bibliotekach open source JavaScript, takich jak D3 i jQuery.

Automatyzacja rozwiązania analizy biznesowej

Skróć czas opracowywania aplikacji dzięki szerokiej gamie opcji automatyzacji. Korzystając z interfejsów API REST usługi Power BI, możesz wypychać dane do zestawu danych usługi Power BI, odświeżać dane automatycznie, automatycznie skalować zasoby platformy Azure i automatyzować zarządzanie cyklem życia aplikacji.