Kompiluj za pomocą Power BI

Analizy biznesowe i analizy z usługi Microsoft Power BI można dostosowywać, rozszerzać i osadzać w aplikacjach, korzystając z naszego kompleksowego zestawu interfejsów API i w pełni udokumentowanych bibliotek zestawu SDK.

Get Started 
Osadzanie usługi Power BI w aplikacjach, witrynach internetowych i portalach

Osadzanie usługi Power BI w aplikacjach, witrynach internetowych i portalach

Embed stunning, interactive data visualizations in applications, websites, portals, SharePoint, Microsoft Teams, and more to showcase your business data in context. Using Power BI REST APIs and client APIs, easily embed interactive reports and dashboards for consistent, high-fidelity experiences across devices. Check out the Power BI Embedded analytics playground to explore and experience the client APIs. Browse the interactive showcases to see how to enhance Power BI analytics for your organization and customers.

Create Power BI visuals

Create Power BI visuals

Visualize your data any way you want by creating fully customized data visualizations. Share the visuals you create with your organization, embed them in an app, or share them with the world on AppSource. Develop and test visuals with our open-source SDK, based on well-known open-source JavaScript libraries like D3 and jQuery.

Automatyzacja rozwiązania analizy biznesowej

Automatyzacja rozwiązania analizy biznesowej

Skróć czas programowania, korzystając z szerokiej gamy opcji automatyzacji. Korzystając z interfejsów API REST usługi Power BI, możesz wypychać dane do zestawu danych usługi Power BI, odświeżać dane automatycznie, automatycznie skalować zasoby platformy Azure, automatyzować zarządzanie cyklem życia aplikacji (ALM) itd.