Twórz niestandardowe wizualizacje danych dla usługi Power BI

Wizualizuj dane po swojemu, korzystając z naszej zaawansowanej biblioteki w pełni dostosowanych narzędzi do obsługi wizualizacji danych typu open source. Skorzystaj z zestawu SDK wizualizacji usługi Power BI, aby tworzyć zachwycające wizualizacje danych w oparciu o popularne biblioteki języka JavaScript, takie jak D3 i jQuery, a nawet skrypty języka R. Testuj i debuguj na bieżąco. Twórz pakiety redystrybucyjne wizualizacji do użycia we wszystkich produktach usługi Power BI. Utworzone przez siebie wizualizacje danych możesz udostępniać w organizacji, dostarczać swoim klientom lub udostępniać światu w witrynie AppSource.

Osoba pracująca na laptopie
Osoba pracująca na laptopie

Rozpocznij pracę z wizualizacjami usługi Power BI

1. Twórz wizualizacje niestandardowe usługi Power BI przy użyciu narzędzi deweloperskich

Twórz wizualizacje danych za pomocą zestawu SDK wizualizacji usługi Power BI — narzędzia wiersza polecenia typu open source opartego na oprogramowaniu NodeJS i dostępnego w usłudze GitHub.

2. Testuj, debuguj i pakuj wizualizacje usługi Power BI

Dowiedz się, jak testować i debugować wizualizacje danych, i przygotuj je do użycia w programie Power BI Desktop lub do dystrybucji za pośrednictwem witryny AppSource.

3. Uzyskuj certyfikaty Microsoft dla wizualizacji usługi Power BI

Dzięki certyfikacji zyskasz możliwość eksportowania wizualizacji do programu PowerPoint i wyświetlania ich w wiadomościach e-mail, a także inne możliwości obsługi wizualizacji.

4. Udostępniaj wizualizacje usługi Power BI w usłudze AppSource

Udostępniaj swoje dzieła światu i docieraj do milionów użytkowników, publikując wizualizacje danych w witrynie AppSource.

Zostań partnerem wizualizacji usługi Power BI

Po mistrzowskim opanowaniu wizualizacji usługi Power BI wykorzystaj swoje doświadczenie, aby oferować usługi, takie jak implementacja i szkolenia itd., za pośrednictwem naszego programu partnerskiego AppSource.

Osoba korzystająca z laptopa

Znajdź aplikacje i dodatki związane z wizualizacjami usługi Power BI

Czytająca osoba

Pobierz i przeczytaj wskazówki

Osoba korzystająca z laptopa

Zacznij publikować aplikacje

Narzędzia i zasoby związane z wizualizacjami usługi Power BI