Osadzanie analizy we własnej aplikacji

Korzystając z usługi Power BI Embedded dla deweloperów aplikacji, możesz osadzać analizę wizualną w swoich produktach, aby dostarczać Twoim klientom cennych informacji i szybciej wprowadzać produkty na rynek. Do osadzenia usługi Power BI w aplikacji lub portalu potrzebujesz co najmniej jednego konta Power BI Pro, które będzie pełniło rolę konta głównego dla Twojej aplikacji. To konto główne pozwoli Ci na generowanie tokenów osadzania umożliwiających Twojej aplikacji dostęp do pulpitów nawigacyjnych, raportów i wizualizacji usługi Power BI. Utwórz konto, aby uzyskać 60-dniową wersję próbną usługi Power BI Pro. Możesz tworzyć zaawansowane, interaktywne raporty zawierające analizę wizualną, aby osadzać je za pomocą programu Power BI Desktop, bądź odwiedzić witrynę AppSource, aby znaleźć warsztaty lub eksperta od usługi Power BI w celu ułatwienia rozpoczęcia pracy. Aby osadzić usługę Power BI dla użytkowników wewnętrznych w Twojej organizacji, zobacz nasze rozwiązanie do osadzania dla użytkowników usługi Power BI w organizacjach.

POZNAJ FUNKCJE 

Wprowadzenie do usługi Power BI Embedded

1. Skonfiguruj środowisko analizy

Do skonfigurowania środowiska osadzania potrzebujesz dzierżawy usługi Azure Active Directory (Azure AD) z co najmniej jednym użytkownikiem usługi Power BI Pro. Jeśli tworzysz środowisko testowe, możesz skorzystać ze swojego zwykłego konta usługi Power BI Pro lub utworzyć konto w bezpłatnej, 60-dniowej wersji próbnej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ  ROZPOCZNIJ 

2. Osadź analizę

Do osadzania pulpitów nawigacyjnych, raportów i kafelków usługi Power BI w Twojej aplikacji użyj interfejsów API REST usługi Power BI oraz interfejsów API języka JavaScript.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

3. Opublikuj w środowisku produkcyjnym

Zarejestruj swoją aplikację w środowisku produkcyjnym i kup pojemność odpowiednio do potrzeb.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Mężczyzna pracujący na komputerze

Sprzedaż rozwiązań w witrynie AppSource

Witryna AppSource to główne miejsce wprowadzania na rynek i rozpowszechniania aplikacji, pakietów zawartości i dodatków — a wszystko to wspierane przez markę, którą znają i której ufają miliardy klientów. Zaprezentuj swoje aplikacje współpracujące z oprogramowaniem Dynamics, Office, Power BI, Azure itd.


Narzędzia do osadzania

Interfejs API REST

Uzyskaj dostęp programowy do zasobów usługi Power BI za pomocą interfejsów API RESTful.

Zestaw SDK .NET

Nasza biblioteka kliencka platformy .NET zapewnia łatwy dostęp do publicznych punktów końcowych REST usługi Microsoft Power BI.

Interfejs API JavaScript

Zintegruj usługę Power BI z Twoją aplikacją, korzystając z naszego pakietu składników internetowych JavaScript.


Zasoby dotyczące osadzaniaAZURE

Firma Nintex, globalny lider w zakresie automatyzacji przepływów pracy, i usługa Power BI Embedded


MICROSOFT PBI w serwisie YOUTUBE

Co to jest usługa Power BI Embedded?


DATA EXPOSED

Konfigurowanie usługi Power BI Embedded i rozpoczynanie pracy