Osadzanie analizy we własnej aplikacji

Korzystając z usługi Power BI Embedded dla deweloperów aplikacji, możesz osadzać analizę wizualną w swoich produktach, aby dostarczać Twoim klientom cennych informacji i szybciej wprowadzać produkty na rynek. Aby osadzić usługę Power BI w aplikacji lub portalu, musisz mieć konto użytkownika głównego usługi Power BI Pro lub jednostkę usługi – pozwoli to aplikacji na bezpieczny dostęp do pulpitów nawigacyjnych, raportów i wizualizacji usługi Power BI. Twórz zaawansowane raporty interakcyjne z analizą wizualną na potrzeby osadzania programu Power BI Desktop lub otwórz usługę AppSource, w której znajdziesz warsztaty lub eksperta w zakresie usługi Power BI, które ułatwią Ci rozpoczęcie pracy. Aby osadzić usługę Power BI dla użytkowników wewnętrznych w Twojej organizacji, zobacz nasze rozwiązanie do osadzania dla użytkowników usługi Power BI w organizacjach.

POZNAJ FUNKCJE 

Rozpoczynanie pracy z usługą Power BI Embedded

1. Skonfiguruj środowisko analizy

Do skonfigurowania środowiska osadzania potrzebujesz dzierżawy usługi Azure Active Directory (Azure AD) i konta głównego użytkownika usługi Power BI Pro (lub jednostki usługi). Jeśli tworzysz środowisko testowe przy użyciu użytkownika głównego, skorzystaj ze swojego zwykłego konta usługi Power BI Pro lub utwórz konto w bezpłatnej, 60-dniowej wersji próbnej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ  ROZPOCZNIJ 

2. Osadź analizę

Do osadzania pulpitów nawigacyjnych, raportów i kafelków usługi Power BI w Twojej aplikacji użyj interfejsów API REST usługi Power BI oraz interfejsów API języka JavaScript.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

3. Opublikuj w środowisku produkcyjnym

Zarejestruj swoją aplikację w środowisku produkcyjnym i kup pojemność odpowiednio do potrzeb.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Mężczyzna pracujący na komputerze

Sprzedaż rozwiązań w witrynie AppSource

Witryna AppSource to główne miejsce wprowadzania na rynek i rozpowszechniania aplikacji, pakietów zawartości i dodatków – a wszystko to wspierane przez markę, którą znają i której ufają miliardy klientów. Zaprezentuj swoje aplikacje współpracujące z oprogramowaniem Dynamics, Office, Power BI, Azure itd.


Narzędzia do osadzania

Interfejs API REST

Uzyskaj dostęp programowy do zasobów usługi Power BI za pomocą interfejsów API RESTful.

Zestaw SDK .NET

Nasza biblioteka kliencka platformy .NET zapewnia łatwy dostęp do publicznych punktów końcowych REST usługi Microsoft Power BI.

Interfejs API JavaScript

Zintegruj usługę Power BI z Twoją aplikacją, korzystając z naszego pakietu składników internetowych JavaScript.


Zasoby dotyczące osadzaniaAZURE

Firma Nintex, globalny lider w zakresie automatyzacji przepływów pracy, i usługa Power BI Embedded


MICROSOFT PBI w serwisie YOUTUBE

Co to jest usługa Power BI Embedded?


DATA EXPOSED

Wprowadzenie Power BI Embedded i rozpoczęcie pracy