Osadzanie analizy dla użytkowników usługi Power BI w Twojej organizacji

Dzięki funkcji analizy osadzonej możesz zwiększyć wartość usług Power BI Premium i Power BI Pro. Osadzenie analizy w wewnętrznych witrynach internetowych, aplikacjach i portalach umożliwia organizacji podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Gdy osadzasz analizę wizualną za pomocą rozwiązania do osadzania dla użytkowników usługi Power BI w organizacjach, użytkownicy są uwierzytelniani za pomocą ich własnych poświadczeń konta usługi Power BI i mogą wyświetlać tylko tę zawartość, do której mają uprawnienia dostępu w usłudze Power BI. Twórz zaawansowane, interaktywne raporty zawierające analizę wizualną, aby osadzać je za pomocą programu Power BI Desktop, bądź odwiedź witrynę AppSource, aby znaleźć warsztaty lub eksperta od usługi Power BI w celu ułatwienia rozpoczęcia pracy. Aby osadzić usługę Power BI w aplikacji dla Twoich klientów, zobacz nasze rozwiązanie dla deweloperów aplikacji, Power BI Embedded.

POZNAJ FUNKCJE 

Rozpoczynanie osadzania analizy dla Twoich użytkowników usługi Power BI

1. Skonfiguruj środowisko analizy

Aby można było skonfigurować środowisko do osadzania, potrzebna jest dzierżawa Azure Active Directory (Azure AD) z co najmniej jednym użytkownikiem pakietu Power BI Pro. Jeśli tworzysz środowisko testowe, możesz skorzystać ze swojego zwykłego konta usługi Power BI Pro lub utworzyć konto bezpłatnej, 60-dniowej wersji próbnej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ  ROZPOCZNIJ 

2. Osadź analizę

Do osadzania pulpitów nawigacyjnych, raportów i kafelków usługi Power BI w Twojej aplikacji użyj interfejsów API REST usługi Power BI oraz interfejsów API języka JavaScript.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

3. Opublikuj w środowisku produkcyjnym

Przechowuj zawartość w pojemności Premium, aby udostępniać ją użytkownikom usługi Power BI w Twojej organizacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Inne opcje osadzania

Logo programu SharePoint

Osadź w usłudze SharePoint Online

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 
Logo usługi Teams

Osadź w Microsoft Teams

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 
Logo kuli ziemskiej

Osadź w witrynie internetowej lub w blogu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Narzędzia do osadzania

Interfejs API REST

Uzyskaj dostęp programowy do zasobów usługi Power BI za pomocą interfejsów API RESTful.

Zestaw SDK .NET

Nasza biblioteka kliencka platformy .NET zapewnia łatwy dostęp do publicznych punktów końcowych REST usługi Microsoft Power BI.

Interfejs API JavaScript

Zintegruj usługę Power BI z Twoją aplikacją, korzystając z naszego pakietu składników internetowych JavaScript.


Zasoby dotyczące osadzania