Osoba używająca tabletu, przypuszczalnie korzystająca z przewodnika po analityce cyfrowej dla początkujących

Przewodnik dla początkujących — analityka cyfrowa

Znajomość elementów analityki cyfrowej jest istotna, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak jej wyniki mogą pomóc w kształtowaniu przyszłych decyzji biznesowych.

Zespoły ds. marketingu i danych, a w szczególności dyrektor ds. analityki, będą potrzebować narzędzia służącego do kontrolowania wydajności sprzedaży, kampanii marketingowych i zaangażowania użytkowników we wszystkich kanałach, które jednocześnie zaoferuje szczegółowe informacje na temat przyszłego planowania.

W tym przewodniku przedstawiono informacje na temat tego, co może zrobić analityka cyfrowa oraz jak może pomóc osobom decydującym w krótkim i długim terminie. Objaśniono również podróż użytkownika, jej wpływ oraz sposób tworzenia pomyślnej, opartej na danych strategii marketingowej. Implementując analitykę cyfrową w strategii biznesowej, zwiększysz użyteczność, zoptymalizujesz środowiska użytkowników i zmaksymalizujesz liczbę konwersji.


Co to jest analityka cyfrowa?

Analityka cyfrowa to proces analizowania cyfrowych danych ilościowych i jakościowych ze źródeł, takich jak witryny internetowe, aplikacje mobilne i kanały w mediach społecznościowych, w celu uzyskania bardziej przejrzystego obrazu tego, jakich produktów szukają użytkownicy i jaki sposób to robią, oraz informacji na temat udoskonalania obsługi klientów i związanych z nimi strategii. Taka analityka obejmująca różne kanały, która pochodzi z wielu źródeł, ułatwia uzyskiwanie szczegółowych informacji na temat podróży klienta, która ma największą szansę na zakończenie konwersją.

Analityka cyfrowa, która obejmuje analitykę witryny internetowej, jest częścią szerszej analityki zachowań, która udostępnia szczegółowe informacje na temat wszystkich interakcji klientów z firmą.


Informacje o pięciu najważniejszych korzyściach

Kontrolowanie analityki cyfrowej ma wiele zalet:

 1. Dane wysokiego poziomu, które zapewniają szczegółowe informacje na temat pozyskiwania nowych użytkowników oraz zrozumienia ich potrzeb, pozwalają na tworzenie środowiska skoncentrowanego na użytkowniku, które rozwija się w celu stworzenia długotrwałych relacji/powracających klientów.
 2. Pomoc w zwiększaniu produktywności operacji, a także optymalizowanie procesów organizacyjnych dostosowanych do potrzeb firmy i wymagań użytkowników.
 3. Rozpoznawanie trendów, które stymulują strategiczny plan rozwoju marketingu w związku z nowymi usługami, funkcjami i produktami.
 4. Możliwości spersonalizowanego środowiska użytkowników generowane na podstawie szczegółowych informacji dotyczących środowiska wielokanałowego.
 5. Eliminowanie oszustw w celu zapewnienia terminowej reakcji na procesy wykrywania zagrożeń w czasie rzeczywistym, automatyczne alerty oraz działania związane z efektywnym raportowaniem oszustw i zarządzaniem ryzykiem

Dzięki analityce cyfrowej zespół ma szansę ulepszenia strategii cyfrowej za pomocą szczegółowych informacji do zastosowania w praktyce, co w każdej sytuacji zapewnia użytkownikom bezproblemową i spersonalizowaną obsługę.


Typy analityki cyfrowej

Ponieważ narzędzie do analityki cyfrowej może prezentować całość środowiska online, można uzyskać szerszy obraz odbiorców, uzyskując dostęp do raportów dla każdego kanału, aby zobaczyć, gdzie są użytkownicy i na co reagują na różnych platformach, oraz określić, jak skoncentrować się na strategiach marketingowych w celu uzyskania maksymalnego zwrotu w zakresie czasu i zasobów. Chociaż istnieje wiele podkategorii analityki cyfrowej, od mediów społecznościowych do CRM i rozliczeń, można analizować na przykład następujące aspekty działalności:

 • Użytkownicy. Sprawdź liczbę osób odwiedzających witrynę internetową, zachowanie użytkowników, współczynnik opuszczeń, konwersje i procesy pozyskiwania klientów.
 • Witryny internetowe. Wyświetl indeks widoczności witryny, optymalizację wyszukiwarki w obrębie strony (SEO) oraz analizę i monitorowanie odsyłaczy wstecznych.
 • Zakupy i e-commerce. Monitoruj opcje kontrolowania konwersji, kampanie e-mail i kampanie dotyczące sprzedaży wiązanej.
 • Reklama i marketing. Wyświetl informacje dotyczące kontroli kampanii, a także kontroli powiązanych linków w środowisku marketingu z obsługą wielokanałową.

Analityka cyfrowa a marketing cyfrowy

Może się wydawać, że udostępnienie Ci wszystkich punktów danych to dobry pomysł, ale ograniczony zespół może mieć problemy z ich obsługą. Musisz mieć możliwość analizowania właściwych podzestawów danych, ponieważ daje Ci to jasny obraz obszarów, które zespół powinien udoskonalić, na podstawie uzyskanych wyników, a także umożliwia przygotowanie strategii marketingowej do zaimplementowania. Zazwyczaj sytuacja ta występuje z trzech powodów:

 1. Próba upraszczania ważnej analityki przez nanoszenie informacji w określonych punktach danych.
 2. Brak dostosowania do celów biznesowych przy użyciu dostępnych statystyk, co powoduje brak połączenia celów z miarami, a w konsekwencji uniemożliwia firmie osiągnięcie sukcesu.
 3. Brak zrozumienia sposobu mierzenia i obliczania danych.

Analityka cyfrowa obejmuje pobieranie zebranych danych, zidentyfikowanie podstawowych testów porównawczych i przeanalizowanie tych informacji, aby pomóc Ci zrozumieć wymagania i potrzeby klientów. Marketing cyfrowy umożliwia tworzenie strategii dotyczących zawartości i marketingu, które są kierowane do użytkowników, na podstawie badań i analiz rynku, co pozwoli dostosować działania marketingowe tak, aby zagwarantować sukces. Jedna funkcja nie może istnieć bez drugiej — po użyciu narzędzia do analityki cyfrowej w celu przekształcenia tych danych w szczegółowe informacje do wykorzystania w praktyce marketing cyfrowy pomaga kształtować strategie marketingowe, których potrzebujesz do przeprowadzania pomyślnych konwersji.

Zobacz, co może zrobić narzędzie do analityki biznesowej

Zapewnij wszystkim użytkownikom w firmie dostęp do analiz potrzebnych do podejmowania lepszych decyzji, korzystając z usługi Microsoft Power BI. Dowiedz się, jak to narzędzie do analityki cyfrowej pomaga analizować, udostępniać i promować szczegółowe informacje, które napędzają działania o znaczeniu strategicznym.