Szczegółowe informacje dla użytkowników, łatwość zarządzania dla Ciebie

Jak łatwo udostępnić w organizacji dane z działów sprzedaży, marketingu, finansów i innych, jednocześnie zapewniając nieprzerwaną dostępność systemu i bezpieczny dostęp do danych?

Wszystko to jest możliwe dzięki usłudze Power BI. Zaoferuj użytkownikom kompleksowy wgląd w działalność biznesową, zapewniając jednocześnie elementy najważniejsze dla Ciebie: wysoką dostępność i skalowalność, zabezpieczenia i zgodność oraz łatwość zarządzania.

Dostępność

Usługa Power BI to rozwiązanie SaaS (Software as a Service) zapewniające czas bezawaryjnej pracy 99,9% oraz szybkie wdrażanie w chmurze albo w chmurze hybrydowej i lokalnie.

Skalowalność

Korzystaj ze skalowalności według wymagań Twojej firmy — z szybkością infrastruktury SaaS i zoptymalizowanymi kosztami na podstawie liczby użytkowników i ich określonych potrzeb dotyczących danych.

Elastyczność

Łącz się ze wszystkimi swoimi danymi — zarówno w chmurze, jak i lokalnymi — w ramach połączeń na żywo lub zaplanowanego odświeżania za pośrednictwem bramy przedsiębiorstwa, aby zapewnić użytkownikom najnowsze szczegółowe informacje, niezależnie od lokalizacji danych.

Poważnie traktujemy zabezpieczenia i zgodność

Chroń dane tam, gdzie się znajdują, i bezpiecznie łącz się z nimi za pomocą usługi Azure Active Directory z uwierzytelnianiem OAuth 2.0, korzystając z usługi Power BI. Spełniamy wymagania określone w przepisach ISO 27001, ISO 27018, EU Model Clauses, HIPAA BAA i UK G-Cloud.

Power BI jest łatwe do uruchomienia i zarządzania

Zoptymalizuj inwestycje w infrastrukturę i narzędzia ETL dzięki wbudowanym funkcjom usługi Power BI umożliwiającym łączność z różnorodnymi źródłami danych – zarówno w chmurze, jak i lokalnie.

Bezpiecznie określaj, kto ma dostęp do poszczególnych danych w usłudze Power BI, używając zabezpieczeń na poziomie wierszy w połączeniu z istniejącą inwestycją w platformę Azure i usługę Office 365.

Wyznacz standardy spójnego i bezpiecznego udostępniania pulpitów nawigacyjnych, raportów i zestawów danych w całej organizacji przy użyciu pakietów zawartości.

Łatwo wdrażaj usługę Power BI z szybkością infrastruktury SaaS i wdrażaj pomocnicze narzędzie Power BI Desktop służące do tworzenia zawartości, korzystając z istniejących procesów i infrastruktury wdrażania.

Skorzystaj z Power BI

Klikając pozycję Używaj bezpłatnie, wyrażasz zgodę na Warunki korzystania z usługi Power BI