Analiza biznesowa zaprojektowana dla IT — od firmy, której już ufasz

Twoja firma potrzebuje szczegółowych informacji, aby podejmować decyzje na każdym poziomie, w czasie rzeczywistym. Stwórz kulturę opartą na danych, w której każda osoba ma odpowiednie uprawnienia. Pomóż im jak najlepiej wykonywać swoje zadania dzięki znanym narzędziom umożliwiającym wgląd w dane w ciągu kilku sekund. Jednocześnie spełniaj wymagania związane z bezpieczeństwem, zarządzaniem i przepisami, korzystając z platformy analizy biznesowej dla przedsiębiorstw, której możesz zaufać.

Wypróbuj bezpłatnie

Usługa Power BI dla Twojego przedsiębiorstwa

Narzędzia znane w Twojej organizacji

Pracownicy już korzystają z produktów firmy Microsoft. Zredukuj koszty szkoleń i pomocy technicznej, korzystając z tych znanych narzędzi w ramach wdrożenia analizy biznesowej w Twoim przedsiębiorstwie.

Szybkie wdrażanie

Obniż koszty implementacji i uprość zarządzanie. Wdrażaj usługę Power BI i zarządzaj nią tak samo, jak usługą Office 365 i innymi usługami firmy Microsoft, z których korzystasz w organizacji.

Zarządzanie i zabezpieczenia na dużą skalę

Monitoruj dane przedsiębiorstwa. Centralnie steruj sposobem dostępu do danych i ich wykorzystywania — nawet na urządzeniach przenośnych. Ustawiaj i monitoruj zasady, wykrywaj anomalie i podejmuj działania.

Unify self-service & enterprise BI

Pixel-perfect paginated reporting, enterprise-scale modeling and self-service BI in one modern platform.

Firma Microsoft została uznana za lidera w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner dotyczącym platform analiz i analiz biznesowych — przez 11 lat z rzędu

Zapoznaj się z raportem

*Ta grafika została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. jako część większego dokumentu badawczego i powinna być oceniana w kontekście całego tego dokumentu. Firma Microsoft udostępni dokument firmy Gartner na żądanie.

Firma Gartner nie popiera żadnego dostawcy, produktu lub usługi przedstawionych w jej publikacjach badawczych ani nie zaleca użytkownikom technologii wybierania tylko tych dostawców, którzy uzyskali najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, w odniesieniu do tych badań, w tym gwarancji co do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu.

Unified self-service and enterprise BI platform

Technology from SQL Server Reporting Services and SQL Server Analysis Services is part of Power BI. Deliver pixel-perfect paginated reports alongside interactive reports and enable larger data volumes, lifecycle management, and third-party BI tool connectivity in one modern platform.

Dowiedz się więcej 

Możliwości analizy biznesowej dla przedsiębiorstw mieszczące się w budżecie

Elastyczne licencjonowanie na podstawie pojemności i dla poszczególnych użytkowników oznacza, że możesz wdrożyć analizę biznesową dla wszystkich, a koszt zmieści się w budżecie działu IT.

Oblicz koszty

Spełnianie unikatowych wymagań w zakresie zgodności

Lokalnie

Wdróż serwer raportów usługi Power BI za swoją zaporą.

Dowiedz się więcej

W chmurze

Zaufaj zgodnemu rozwiązaniu hostowanemu przez firmę Microsoft.

Dowiedz się więcej

W miejscu prowadzenia działalności

Polegaj na ofertach, które przechowują dane na terenie Niemiec i mają certyfikaty instytucji rządowych USA.

Dowiedz się więcej

Analiza biznesowa dopasowana do Ciebie

Raportowanie zarządzane przez dział IT

Uzyskuj dostęp do dokładnych i wiarygodnych raportów, które są przygotowywane i centralnie zarządzane przez dział IT.

Samoobsługowa analiza biznesowa

Łatwo łącz się z danymi firmy, aby uzyskiwać szczegółowe informacje, których potrzebujesz

Osadzona analiza

Uzyskuj dostęp do analizy w ramach bieżących portali i aplikacji, aby zapewnić bardziej wydajny przepływ pracy.

Dowiedz się więcej o usłudze Power BI

Szybko rozpocznij pracę dzięki tym oficjalnym dokumentom, filmom wideo, seminariom internetowym, pokazom oraz samouczkom.

Znajdź zasoby
Jak wdrożyć usługę Power BI
Zapoznaj się z oficjalnym dokumentem 
Zabezpieczenia usługi Power BI
Dowiedz się więcej  
Dokumentacja usługi Power BI
Dowiedz się więcej  
Szablon rozwiązania do administrowania usługą Power BI
Pobierz szablon