Spełnij najbardziej rygorystyczne wymagania w przedsiębiorstwie

Usługa Power BI pozwala zachować bezpieczeństwo oraz zapewnić spójność i dokładność danych w czasie rzeczywistym w całej organizacji.

Spełnij najbardziej rygorystyczne wymagania w przedsiębiorstwie

Usługa Power BI pozwala zachować bezpieczeństwo oraz zapewnić spójność i dokładność danych w czasie rzeczywistym w całej organizacji.

Unifikacja samoobsługi i analizy biznesowej dla przedsiębiorstw

Zmniejsz koszty i ogranicz złożone procedury korzystania z wielu rozwiązań analitycznych dzięki platformie do kompleksowej analizy biznesowej (BI), przeprowadzanej samodzielnie lub w przedsiębiorstwie.

Zobacz, co mówią niezależne firmy badawcze

Microsoft uznano za lidera w raporcie Gartner® Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms z marca 2022 r.

Dowiedz się, jak firmy zwiększyły przychody, poprawiły produktywność i uzyskały oszczędności, z badania The Total Economic Impact™ of Microsoft Power BI przeprowadzonego na zlecenie przez firmę Forrester Consulting.

Dynamiczna innowacja użytkownika

Bądź na bieżąco z nowościami dotyczącymi sztucznej inteligencji, danych big data, wizualizacji, analizy osadzonej oraz certyfikowanych zestawów danych. Cotygodniowe i comiesięczne aktualizacje oparte na pomysłach pochodzących od globalnej społeczności użytkowników usługi Power BI gwarantują, że używane rozwiązanie jest wyposażone w najlepsze funkcje i najbardziej innowacyjne technologie.

Buduj swoją działalność w oparciu o bezpieczną analizę danych

Stosuj etykiety poufności do danych usługi Power BI przy użyciu funkcji Microsoft Information Protection w znanym środowisku platformy Microsoft 365

Rozszerzaj ochronę przed utratą danych i ład na użytkowników usługi Power BI — w tym udostępnianie raportów — dzięki usłudze Microsoft Cloud App Security.

W większym stopniu spełniaj wymagania regulacyjne oraz dotyczące ochrony prywatności dzięki nadzorowi nad danymi wrażliwymi przy użyciu usługi BYOK (bring your own key).

Skuteczniej chroń dane organizacyjne przy użyciu zabezpieczeń usługi Power BI dzięki tagom usług oraz usłudze Azure Private Link i (dostępnej wkrótce) usłudze Azure Virtual Network.

Obraz przedstawiający kobietę patrzącą na ekran laptopa

Rozpocznij pracę w ciągu kilku minut

Platformę Microsoft 365 wyposażono w intuicyjne funkcje i dobrze znany interfejs użytkownika. Przekonaj się, jak łatwo i szybko można dzięki nim tworzyć przydatne wizualizacje danych, udostępniać szczegółowe informacje oraz administrować analizą biznesową w całej organizacji.

Dostęp do analiz w dowolnym miejscu

Połącz się z dowolnym źródłem danych przechowywanym lokalnie lub w chmurze. Korzystając z interaktywnych raportów i pulpitów nawigacyjnych, możesz przekształcić te dane w analizy, aby udostępnić je na dowolnym urządzeniu.


Podejmuj decyzje oparte na danych w kontekście

Pulpity nawigacyjne usługi Power BI można rozbudować, dodając zawartość z programu Excel, usługi Power Apps lub programu Visio, a następnie osadzić je w usłudze Teams lub SharePoint bądź wyeksportować do programu PowerPoint. Pozwoli to całemu zespołowi podejmować świadome decyzje bez przełączania aplikacji.


Zwiększ efektywność publikowania i dokładność zawartości analiz biznesowych

Szybko i bez obaw identyfikuj różnice oraz przenoś zawartość ze środowiska deweloperskiego i testowego do środowiska produkcyjnego, korzystając z prostych wskazówek wizualnych w potokach wdrożenia.

Dostosuj wdrożenie analizy biznesowej

Elastyczne opcje hybrydowego wdrożenia pozwalają uzyskiwać korzyści z danych przechowywanych w dowolnym miejscu. Wdróż usługę Power BI za zaporą przy użyciu serwera raportów usługi Power BI lub skorzystaj z ogólnoświatowej, zaufanej sieci bezpiecznych centrów danych w chmurze hostowanych przez firmę Microsoft. Możesz też wybrać kombinację obu konfiguracji.

Analizuj dane na dowolną skalę

Uruchomienie usługi Power BI w chmurze pozwala uzyskać niezawodną wydajność niezależnie od ilości danych, na których pracujesz. Platforma Microsoft Azure zapewnia dynamiczne środowisko analityczne podczas uzyskiwania informacji zarówno z jednego arkusza kalkulacyjnego, jak i całego magazynu danych.

Inwestuj mądrze dzięki opłacalnemu modelowi licencjonowania

Dowiedz się, dlaczego dzięki elastycznym opcjom licencjonowania usługa Power BI jest najtańszym rozwiązaniem do analizy biznesowej we wszystkich scenariuszach przetestowanych w badaniu porównawczym firmy Frost & Sullivan.

Dowiedz się więcej o usłudze Power BI

Przeglądaj zasoby, aby szybko rozpocząć pracę.

Planuj wdrożenie w przedsiębiorstwie

Poznaj zabezpieczenia usługi Power BI

Przeczytaj dokumentację