Spełnij najbardziej rygorystyczne wymagania w przedsiębiorstwie

Usługa Power BI pozwala zachować bezpieczeństwo oraz zapewnić spójność i dokładność danych w czasie rzeczywistym w całej organizacji.

Spełnij najbardziej rygorystyczne wymagania w przedsiębiorstwie

Usługa Power BI pozwala zachować bezpieczeństwo oraz zapewnić spójność i dokładność danych w czasie rzeczywistym w całej organizacji.

Unifikacja samoobsługi i analizy biznesowej dla przedsiębiorstw

Zmniejsz koszty i ogranicz złożone procedury korzystania z wielu rozwiązań analitycznych dzięki platformie do kompleksowej analizy biznesowej (BI), przeprowadzanej samodzielnie lub w przedsiębiorstwie.

Zobacz, co mówią niezależne firmy badawcze

Logo firmy Gartner

Microsoft uznano za lidera w raporcie Gartner® Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms z kwietnia 2023 r.1

Logo firmy Forrester

Dowiedz się, dlaczego firma Microsoft otrzymała najwyższe wyniki ze wszystkich dostawców w kategorii strategii, z raportu The Forrester Wave™: Augmented Business Intelligence Platforms, Q2 2023.

Dynamiczna innowacja użytkownika

Bądź na bieżąco z nowościami dotyczącymi sztucznej inteligencji, danych big data, wizualizacji, analizy osadzonej oraz certyfikowanych zestawów danych. Cotygodniowe i comiesięczne aktualizacje oparte na pomysłach pochodzących od globalnej społeczności użytkowników usługi Power BI gwarantują, że używane rozwiązanie jest wyposażone w najlepsze funkcje i najbardziej innowacyjne technologie.

Buduj swoją działalność w oparciu o bezpieczną analizę danych

Stosuj etykiety poufności do danych usługi Power BI przy użyciu funkcji Microsoft Purview Information Protection w znanym środowisku platformy Microsoft 365.

Rozszerzaj ochronę przed utratą danych i ład na użytkowników usługi Power BI — w tym udostępnianie raportów — dzięki usłudze Microsoft Defender for Cloud Apps.

W większym stopniu spełniaj wymagania regulacyjne oraz dotyczące ochrony prywatności dzięki nadzorowi nad danymi wrażliwymi przy użyciu usługi BYOK (bring your own key).

Chroń dane organizacyjne przy użyciu zabezpieczeń usługi Power BI dzięki tagom usług oraz usługom Microsoft Azure Private Link i Azure Virtual Network.

Obraz przedstawiający kobietę patrzącą na ekran laptopa

Rozpocznij pracę w ciągu kilku minut

Platformę Microsoft 365 wyposażono w intuicyjne funkcje i dobrze znany interfejs użytkownika. Przekonaj się, jak łatwo i szybko można dzięki nim tworzyć przydatne wizualizacje danych, udostępniać szczegółowe informacje oraz administrować analizą biznesową w całej organizacji.

Dostęp do analiz w dowolnym miejscu

Połącz się z dowolnym źródłem danych, działającym lokalnie lub w chmurze. Korzystając z interaktywnych raportów i pulpitów nawigacyjnych, możesz przekształcić te dane w szczegółowe informacje, aby udostępnić je na dowolnym urządzeniu.


Podejmuj decyzje oparte na danych w kontekście

Pulpity nawigacyjne usługi Power BI można rozbudować, dodając zawartość z programu Microsoft Excel, usługi Power Apps lub programu Visio, a następnie osadzić je w usłudze Teams lub SharePoint bądź wyeksportować do programu PowerPoint. Pozwoli to całemu zespołowi podejmować świadome decyzje bez przełączania aplikacji.


Zwiększ efektywność publikowania i dokładność zawartości analiz biznesowych

Szybko i bez obaw identyfikuj różnice oraz przenoś zawartość ze środowiska deweloperskiego i testowego do środowiska produkcyjnego, korzystając z prostych wskazówek wizualnych w potokach wdrożenia.

Dostosuj wdrożenie analizy biznesowej

Elastyczne opcje hybrydowego wdrożenia pozwalają uzyskiwać korzyści z danych przechowywanych w dowolnym miejscu. Wdróż usługę Power BI za zaporą przy użyciu serwera raportów usługi Power BI lub skorzystaj z ogólnoświatowej, zaufanej sieci bezpiecznych centrów danych w chmurze hostowanych przez firmę Microsoft. Możesz też wybrać kombinację obu konfiguracji.

Dowiedz się więcej o usłudze Power BI

Przeglądaj zasoby, aby szybko rozpocząć pracę.

Zaplanuj wdrożenie rozwiązania Power BI w przedsiębiorstwie

Poznaj zabezpieczenia usługi Power BI

Przeglądaj dokumentację techniczną

1Gartner; Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms; Kurt Schlegel, Julian Sun, David Pidsley, Anirudh Ganeshan, Fay Fei, Aura Popa, Radu Miclaus, Edgar Macari, Kevin Quinn, Christopher Long; 5 kwietnia 2023.

Gartner jest zarejestrowanym znakiem towarowym i znakiem usługowym, a Magic Quadrant jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach i jest używany w niniejszym dokumencie za jej pozwoleniem. Wszelkie prawa zastrzeżone

W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy ich interpretować jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.