Ekonomiczne licencjonowanie analizy biznesowej dla przedsiębiorstw

Uprość wielkoskalową implementację analizy biznesowej dzięki elastycznym cenom pojemności i znajomym narzędziom. Z tego badania porównawczego firmy Frost & Sullivan dowiesz się, dlaczego usługa Power BI jest najtańszym rozwiązaniem dla firm dowolnej wielkości.

PRZECZYTAJ RAPORT

Usługa Power BI została uznana za lidera wśród platform do analizy i analizy biznesowej dla przedsiębiorstw

Firma Gartner uznała firmę Microsoft za lidera w raporcie Magic Quadrant dotyczącym platform analitycznych i analiz biznesowych — przez 12 lat z rzędu.

Przeczytaj raport 

Firma Forrester uznała firmę Microsoft za lidera w raporcie Forrester Wave™: platformy analizy biznesowej dla przedsiębiorstw (zarządzane przez dostawców), trzeci kwartał 2019 r.

Przeczytaj raport 

Usługa Power BI dla Twojego przedsiębiorstwa

Narzędzia znane w Twojej organizacji

Pracownicy już korzystają z produktów firmy Microsoft. Zredukuj koszty szkoleń i pomocy technicznej, korzystając z tych znanych narzędzi w ramach wdrożenia analizy biznesowej w Twoim przedsiębiorstwie.

Szybkie wdrażanie

Obniż koszty implementacji i uprość zarządzanie. Wdrażaj usługę Power BI i zarządzaj nią tak samo, jak usługą Office 365 i innymi usługami firmy Microsoft, z których korzystasz w organizacji.

Zarządzanie i zabezpieczenia na dużą skalę

Monitoruj dane przedsiębiorstwa. Centralnie steruj sposobem dostępu do danych i ich wykorzystywania — nawet na urządzeniach przenośnych. Ustawiaj i monitoruj zasady, wykrywaj anomalie i podejmuj działania.

Zunifikuj samoobsługę i analizę biznesową dla przedsiębiorstw

Stronicowane raporty z idealnie rozmieszczoną treścią, modelowanie w skali przedsiębiorstwa oraz samoobsługowa analiza biznesowa na jednej, nowoczesnej platformie.

Zunifikowana platforma samoobsługi i analizy biznesowej dla przedsiębiorstw

Technologia z usług SQL Server Reporting Services oraz SQL Server Analysis Services jest częścią usługi Power BI. Dostarczaj stronicowane raporty z idealnie rozmieszczoną treścią oraz interaktywne raporty i korzystaj z większych ilości danych, zarządzania cyklem życia oraz łączności z narzędziami analizy biznesowej firm trzecich na jednej, nowoczesnej platformie.

Dowiedz się więcej 

Możliwości analizy biznesowej dla przedsiębiorstw mieszczące się w budżecie

Elastyczne licencjonowanie na podstawie pojemności i dla poszczególnych użytkowników oznacza, że możesz wdrożyć analizę biznesową dla wszystkich, a koszt zmieści się w budżecie działu IT.

Oblicz koszty

Spełnianie unikatowych wymagań w zakresie zgodności

Lokalnie

Wdróż serwer raportów usługi Power BI za swoją zaporą.

Dowiedz się więcej

W chmurze

Zaufaj zgodnemu rozwiązaniu hostowanemu przez firmę Microsoft.

Dowiedz się więcej

W miejscu prowadzenia działalności

Polegaj na ofertach, które przechowują dane na terenie Niemiec i mają certyfikaty instytucji rządowych USA.

Dowiedz się więcej

Analiza biznesowa dopasowana do Ciebie

Raportowanie zarządzane przez dział IT

Uzyskuj dostęp do dokładnych i wiarygodnych raportów, które są przygotowywane i centralnie zarządzane przez dział IT.

Samoobsługowa analiza biznesowa

Łatwo łącz się z danymi firmy, aby uzyskiwać szczegółowe informacje, których potrzebujesz

Osadzona analiza

Uzyskuj dostęp do analizy w ramach bieżących portali i aplikacji, aby zapewnić bardziej wydajny przepływ pracy.

Zobacz, jak uprościć analizę danych na dużą skalę

Dowiedz się, jak intuicyjne funkcje i narzędzia usługi Power BI ułatwiają skomplikowaną analizę danych, dzięki tej kolekcji klipów wideo z instrukcjami.

OBEJRZYJ KLIPY WIDEO 

Dowiedz się więcej na temat usługi Power BI

Szybko rozpocznij pracę dzięki tym oficjalnym dokumentom, filmom wideo, seminariom internetowym, pokazom oraz samouczkom.

Znajdź zasoby
Jak wdrożyć usługę Power BI
Zapoznaj się z oficjalnym dokumentem 
Zabezpieczenia usługi Power BI
Dowiedz się więcej  
Dokumentacja usługi Power BI
Dowiedz się więcej