6 sposobów, dzięki którym użytkownicy programu Excel oszczędzają czas za pomocą usługi Power BI

Excel to zaawansowane i elastyczne narzędzie przydatne we wszystkich zadaniach związanych z analizą. Połącz je z usługą Power BI, aby uzyskać szeroki zakres możliwości analizy i wizualizacji danych. Łatwo zbieraj, kształtuj, analizuj i eksploruj kluczowe dane biznesowe na nowe sposoby — i w krótszym czasie — korzystając z obu aplikacji razem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

Uzyskiwanie zaawansowanych nowych możliwości dzięki już posiadanym umiejętnościom

Szybko rozpocznij tworzenie atrakcyjnych interaktywnych pulpitów nawigacyjnych, łatwo przenosząc wszystkie obecne zapytania, modele danych i raporty programu Excel do usługi Power BI – bez konieczności poznawania nowej aplikacji ani języka.

Zautomatyzowane odświeżanie danych jednym kliknięciem

Uzyskaj odpowiednie dane natychmiast po otwarciu pulpitu nawigacyjnego — bez konieczności podejmowania żadnych dodatkowych akcji. Ustaw ręczne lub automatyczne odświeżanie danych dodatku Power Pivot z dowolnie wybraną częstotliwością.

Używanie i udostępnianie wielu skoroszytów w jednym widoku

Wyświetlaj różne zakresy danych, wykresy i tabele na pulpicie nawigacyjnym usługi Power BI — zestawiając dane z wielu źródeł — przez połączenie skoroszytów programu Excel z usługą Power BI.

Samoobsługowa wizualizacja danych

Uzyskaj zaawansowane, interaktywne wizualizacje i możliwość wykonywania zapytań przez zadawanie pytań w języku naturalnym, rozszerzając modele danych programu Excel do raportów usługi Power BI. Umożliw współpracownikom o różnym poziomie umiejętności i doświadczenia – nawet nowym użytkownikom programu Excel – zrozumienie dostępnych szczegółowych informacji i znajdowanie własnych.

Dodawanie zaawansowanej analizy do modeli

Uzyskaj zaawansowane możliwości w zakresie niestandardowej wizualizacji, modelowania i przewidywania na potrzeby zaawansowanych przepływów pracy analizy w usłudze Power BI, uruchamiając skrypty języka R oraz używając obsługiwanych przez język R wizualizacji niestandardowych.

Zachowanie elastyczności siatki

Łatwo pracuj z danymi usługi Power BI w programie Excel, aby analizować dane ad hoc. Jednym kliknięciem połącz się z modelami danych bezpośrednio z programu Excel, aby utworzyć zaawansowane tabele przestawne i wykresy.

Rozpocznij pracę w trzech krokach

1. Pobierz program Power BI Desktop

Twórz atrakcyjne interaktywne raporty, łącząc się z danymi programu Excel. Opowiedz historię danych przy użyciu kanwy umożliwiającej swobodne rozmieszczanie elementów metodą „przeciągnij i upuść” udostępniającej ponad 85 nowoczesnych wizualizacji danych.

Pobierz bezpłatną wersję próbną Power BI

Dystrybuuj raporty i udostępniaj je innym osobom — bez skomplikowanej konfiguracji — za pomocą usługi Power BI Pro. Uzyskaj pełny obraz swojej działalności w jednym miejscu, w tym korzystaj z obiektów i raportów programu Excel.

3. Analizuj dane usługi Power BI przy użyciu narzędzi programu Excel

Wyświetlaj zestawy danych usługi Power BI oraz pracuj z nimi w programie Excel za pomocą funkcji Analizuj w programie Excel. Uzyskaj szczegółowe informacje na temat danych dzięki narzędziom programu Excel, takim jak tabele przestawne, wykresy i fragmentatory — a wszystko to w usłudze Power BI.