6 sposobów, dzięki którym użytkownicy programu Excel oszczędzają czas za pomocą usługi Power BI

Excel to zaawansowane i elastyczne narzędzie przydatne we wszystkich zadaniach związanych z analizą. W połączeniu z usługą Power BI zapewnia on szeroki zakres możliwości analizy i wizualizacji danych. Używaj tych aplikacji razem, aby łatwo zbierać, kształtować, analizować i eksplorować kluczowe dane biznesowe na nowe sposoby — i w krótszym czasie.

Zobacz w akcji 
Zarejestruj się, aby skorzystać z pełnego samouczka 

Wspólna podstawa daje przewagę

Wszystkie zapytania, modele danych i raporty utworzone w programie Excel można przenieść do atrakcyjnych interaktywnych pulpitów nawigacyjnych w usłudze Power BI. I nie trzeba przy tym uczyć się nowego języka czy obsługi nowej aplikacji, dzięki czemu zaoszczędzisz czas.

Zautomatyzuj odświeżanie danych jednym kliknięciem

Podczas korzystania z planowanego odświeżania danych źródła danych skonfigurowane w dodatku Power Pivot będą odświeżane w tle. Po otwarciu pulpitu nawigacyjnego odpowiednie dane będą na swoim miejscu — nie trzeba podejmować żadnego działania.

Używaj i udostępniaj wiele skoroszytów w jednym widoku

Łącząc skoroszyty programu Excel z usługą Power BI, możesz wyświetlać różne dane, wykresy, tabele i nie tylko na pulpicie nawigacyjnym usługi Power BI wraz z danymi z innych źródeł.

Polegaj na samoobsługowej wizualizacji danych

Dzięki zaawansowanym, interaktywnym wizualizacjom i możliwości zadawania pytań w języku naturalnym usługa Power BI może rozszerzyć możliwości modeli danych programu Excel dla raportów. Współpracownicy o różnym poziomie umiejętności i doświadczenia — nawet ci, którzy nie są ekspertami programu Excel — będą mogli zrozumieć Twoje informacje i znaleźć własne.

Korzystaj z zaawansowanej analizy w swoich modelach

Możliwość uruchamiania skryptów języka R oraz używania obsługiwanych przez język R wizualizacji niestandardowych zapewnia usłudze Power BI zaawansowane możliwości w zakresie wizualizacji, modelowania i przewidywania na potrzeby zaawansowanych przepływów pracy analizy.

Zachowaj elastyczność siatki

Bez problemu przenieś dane z usługi Power BI z powrotem do programu Excel w celu przeprowadzenia analizy ad-hoc. Jednym kliknięciem połącz się z modelami danych bezpośrednio z programu Excel, aby utworzyć zaawansowane tabele przestawne i wykresy.

Rozpocznij pracę w zaledwie 4 prostych krokach

1. Pobierz program Power BI Desktop

Nawiąż połączenie ze swoimi danymi programu Excel, aby tworzyć atrakcyjne interaktywne raporty i opowiedzieć swoją historię opartą na danych przy użyciu kanwy umożliwiającej swobodne rozmieszczanie elementów metodą „przeciągnij i upuść” z ponad 85 nowoczesnymi wizualizacjami danych.

2. Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do wersji próbnej usługi Power BI

Przy użyciu usługi Power BI Pro możesz udostępniać raporty innym osobom i dystrybuować je bez konieczności przeprowadzania skomplikowanej konfiguracji oraz uzyskiwać pełny obraz swojej działalności w jednym miejscu, w tym także obiekty i raporty programu Excel.

3. Pobierz dodatek Power BI Publisher dla programu Excel

Zapisuj migawki ważnych tabel przestawnych, wykresów, zakresów komórek itp. ze wszystkich arkuszy kalkulacyjnych programu Excel — bezpośrednio z programu Excel do usługi Power BI.

4. Zacznij używać programu Excel i usługi Power BI

Przypnij szczegółowe informacje programu Excel z wielu arkuszy kalkulacyjnych do pulpitów nawigacyjnych w usłudze Power BI i udostępniaj je swoim współpracownikom z jednego miejsca lub połącz się na żywo ze swoimi modelami usługi Power BI w celu przeprowadzenia dalszej analizy.