Dodatek Power BI Publisher dla programu Excel nie został poprawnie zainstalowany

Błąd uniemożliwił dodatkowi Power BI Publisher dla programu Excel ukończenie procesu instalacji. Aby zainstalować dodatek, pobierz go ponownie i kliknij dwukrotnie plik instalacyjny na dysku twardym.