Dziękujemy za pobranie dodatku Power BI Publisher dla programu Excel

Uruchom instalatora, aby zacząć

Krok 1

Ukończenie pobierania dodatku

Krok 2

Uruchomienie instalatora

Krok 3

Otwarcie programu Excel