Najprostszy sposób tworzenia i udostępniania pulpitów nawigacyjnych programu Excel

Za pomocą kilku kliknięć zapisuj migawki ważnych tabel przestawnych, wykresów, zakresów komórek itp. ze wszystkich arkuszy kalkulacyjnych w jednej lokalizacji przy użyciu dodatku Power BI Publisher dla programu Excel. Po prostu pobierz i zainstaluj dodatek, a już po kilku sekundach będziesz mieć możliwość przypinania danych ze skoroszytu do własnego pulpitu nawigacyjnego programu Excel. Nowy pulpit nawigacyjny można łatwo aktualizować i udostępniać. Ma on także wszystkie funkcje bezpłatnej usługi Power BI, takie jak łączenie wielu arkuszy na jednym pulpicie nawigacyjnym i łączenie z danymi na żywo z innych aplikacji internetowych.

Dane programu Excel, aplikacje internetowe i źródła lokalne — usługa Power BI łączy wszystkie dane i umożliwia ich analizę w zaledwie kilka sekund.

Połącz wiele usług internetowych na jednym pulpicie nawigacyjnym

Usługa Power BI łączy w sobie nie tylko migawki programu Excel — możesz importować dane z ponad 45 usług do jednego pulpitu nawigacyjnego. Najlepszy przegląd metryk zapewni połączenie usług Salesforce, GitHub, Stripe itp.

Zapisuj i udostępniaj dane programu Excel poza siatką

Za pomocą dodatku Power BI Publisher dla programu Excel możesz zmienić skomplikowaną analizę danych w przystępne pulpity nawigacyjne, które można łatwo udostępnić i jeszcze łatwiej zrozumieć. Dzięki Menedżerowi przypinania możesz aktualizować przypięte tabele i zakresy z poziomu programu Excel.

Przekaż odpowiednie dane do odpowiednich osób

Dzięki usłudze Power BI możesz wesprzeć swoich współpracowników w działach sprzedaży, finansowym, marketingowym i obsługi klienta za pomocą historii danych, których potrzebują w swojej pracy, bez konieczności dystrybuowania arkuszy kalkulacyjnych czy logowania się w różnych usługach.