Łączenie z lokalnymi źródłami danych przy użyciu bramy usługi Power BI

Zachowaj aktualność pulpitów nawigacyjnych i raportów, łącząc się z lokalnymi źródłami danych bez konieczności przenoszenia danych. Wykonuj zapytania względem dużych zestawów danych oraz korzystaj z istniejących inwestycji. Uzyskaj elastyczność, której potrzebujesz do spełnienia potrzeb Twoich i Twojej organizacji.

Jedna brama dla wszystkich usług w chmurze

Zainstaluj raz i wdróż wiele lokalnych połączeń danych w usługach Power BI, Power Apps, Power Automate i Azure Logic Apps, korzystając z tej samej bramy.

Łatwa konfiguracja

Pobierz i zainstaluj bramę z minimalnymi interakcjami. Następnie zaloguj się przy użyciu konta firmowego, aby zarejestrować bramę do użycia przez usługi w chmurze.

Zabezpieczony dostęp do danych

Transfer danych między usługą Power BI a lokalną bramą danych jest zabezpieczony za pomocą usługi Azure Service Bus. Poświadczenia podane przez administratorów bramy są szyfrowane, aby wspomagać ochronę informacji w chmurze. Mogą być odszyfrowane wyłącznie na maszynie bramy.

Lokalna brama danych (tryb standardowy) Lokalna brama danych (tryb osobisty)
Usługi w chmurze, z którymi współpracuje

Power BI, Power Apps, Azure Logic Apps, Power Automate, Azure Analysis Services, Dataflows

Power BI
Obsługa wielu użytkowników przy użyciu kontroli dostępu według źródła danych

Uwzględniono

Uruchamianie jako aplikacji dla użytkowników, którzy nie są administratorami

Uwzględniono

Uruchamianie jako pojedynczego użytkownika przy użyciu Twoich poświadczeń

Uwzględniono

Importowanie danych oraz konfigurowanie zaplanowanego odświeżania

Uwzględniono

Uwzględniono

Obsługa trybu DirectQuery

Uwzględniono

Obsługa połączenia na żywo z usługami Analysis Services

Uwzględniono

Lokalna brama danych (tryb standardowy) Lokalna brama danych (tryb osobisty)
Usługi w chmurze, z którymi współpracuje

Power BI, Power Apps, Azure Logic Apps, Power Automate, Azure Analysis Services, Dataflows

Power BI
Lokalna brama danych (tryb standardowy) Lokalna brama danych (tryb osobisty)
Obsługa wielu użytkowników przy użyciu kontroli dostępu według źródła danych

Uwzględniono

Lokalna brama danych (tryb standardowy) Lokalna brama danych (tryb osobisty)
Uruchamianie jako aplikacji dla użytkowników, którzy nie są administratorami

Uwzględniono

Lokalna brama danych (tryb standardowy) Lokalna brama danych (tryb osobisty)
Uruchamianie jako pojedynczego użytkownika przy użyciu Twoich poświadczeń

Uwzględniono

Lokalna brama danych (tryb standardowy) Lokalna brama danych (tryb osobisty)
Importowanie danych oraz konfigurowanie zaplanowanego odświeżania

Uwzględniono

Uwzględniono

Lokalna brama danych (tryb standardowy) Lokalna brama danych (tryb osobisty)
Obsługa trybu DirectQuery

Uwzględniono

Lokalna brama danych (tryb standardowy) Lokalna brama danych (tryb osobisty)
Obsługa połączenia na żywo z usługami Analysis Services

Uwzględniono

Lokalna brama danych (tryb standardowy) Lokalna brama danych (tryb osobisty)