Utrzymuj aktualne pulpity nawigacyjne i raporty, korzystając z lokalnych źródeł danych

Lokalne bramy umożliwiają łączenie się z lokalnymi źródłami danych bez konieczności przenoszenia informacji, dzięki czemu dane są zawsze aktualne. Wysyłaj zapytania do dużych zestawów danych oraz korzystaj z istniejących inwestycji. Bramy zapewniają elastyczność, której potrzebujesz do spełnienia potrzeb Twoich i Twojej organizacji.

Jedna brama dla wszystkich usług w chmurze

Zainstaluj raz i wdróż wiele lokalnych połączeń danych w usługach Power BI, Power Apps, Power Automate i Azure Logic Apps, korzystając z tej samej bramy.

Łatwa konfiguracja

Pobierz i zainstaluj bramę z minimalnymi interakcjami. Następnie zaloguj się przy użyciu konta firmowego, aby zarejestrować bramę do użycia przez usługi w chmurze.

Zabezpieczony dostęp do danych

Transfer danych między usługą Power BI a bramą jest zabezpieczony za pomocą usługi Azure Service Bus. Poświadczenia podane przez administratorów bramy są szyfrowane, aby wspomagać ochronę informacji w chmurze. Mogą być odszyfrowane wyłącznie na maszynie bramy.

Lokalna brama danych

Lokalna brama danych (tryb osobisty)

Usługi w chmurze, z którymi współpracuje Power BI, Power Apps, Azure Logic Apps, Power Automate Power BI
Obsługa wielu użytkowników przy użyciu kontroli dostępu według źródła danych
Uruchamianie jako aplikacji dla użytkowników, którzy nie są administratorami na komputerze
Uruchamianie jako pojedynczego użytkownika przy użyciu Twoich poświadczeń
Importowanie danych oraz konfigurowanie zaplanowanego odświeżania
Obsługa trybu DirectQuery
Obsługa połączenia na żywo z usługami Analysis Services