Usługa Power BI przekształca dane branżowe w mądre decyzje

W Twojej branży każdego dnia powstaje ogromna ilość informacji. Ale czy potrafisz wykorzystywać te dane? Przeglądaj nasze rozwiązania branżowe i zobacz, jak usługa Power BI ułatwia łączenie danych, znajdowanie nowych informacji oraz udostępnianie ich innym osobom.

Handel detaliczny

Zakupy nie są takie jak dawniej. Obecnie kupujący mają łatwy dostęp do urządzeń, opcji i dodatkowych informacji, który zapewnia im nowe możliwości. Uzyskaj wgląd w szczegółowe informacje, które sprawią, że Twój biznes odniesie sukces.

Ubezpieczenia

Dane napływające z działalności operacyjnej firm ubezpieczeniowych: sprzedaż polis, roszczenia, oszustwa, złożoność zakresów ubezpieczenia i składki zapewniają firmom bogaty zestaw trendów i szczegółowych informacji, które czekają na wykorzystanie.

Linia lotnicza

To rozwiązanie jest oparte na rzeczywistym systemie konserwacji predykcyjnej stosowanym przez dużą linię lotniczą. Dane pochodzą z różnych źródeł, w tym strumieni danych IoT z silników samolotów, planów lotów, informacji o pogodzie oraz dzienników. Rozwiązanie wykorzystuje usługę Azure HDInsight na potrzeby inżynierii cech, usługę Azure Machine Learning do wykrywania anomalii operacyjnych oraz usługę Azure SQL Data Warehouse do umożliwienia wykonywania zapytań o wysokiej wydajności względem wynikowych petabajtów danych. Ten raport przedstawia również zastosowanie niestandardowych wizualizacji zaprojektowanych dla przemysłu lotniczego.

Produkcja

Aby osiągnąć sukces, proces produkcyjny musi być jak dobrze naoliwiona maszyna, a najlepszym sposobem osiągnięcia tego celu jest zapewnienie widoczności każdego procesu przy jednoczesnym dysponowaniu ogólnym przeglądem.

Usługi specjalistyczne

Firmy oferujące usługi specjalistyczne mają jedną wspólną cechę: ich najważniejszym zasobem są ludzie. Wspieraj swoich specjalistów za pomocą właściwych danych i technologii, aby maksymalizować wartość zapewnianą klientom.

Produkty szybkozbywalne

Produkty konsumenckie znajdują się w centrum następujących dziedzin: działalność operacyjna, marketing, sprzedaż, finanse itd. Analizuj stale zmieniające się dane, aby zmaksymalizować sprzedaż, zysk oraz lojalność klientów.

Telekomunikacja

Dowiedz się, w jaki sposób firma telekomunikacyjna prowadząca działalność w zakresie telefonii komórkowej może wykorzystać pakiet Cortana Intelligence Suite i usługę Power BI, aby umożliwić interesariuszom biznesowym analizę czynników przyczyniających się do utraty klientów.

Energia elektryczna

Ten raport koncentruje się na prognozowaniu popytu w sektorze energetycznym. Widoki przedstawiają stan zużycia energii elektrycznej na poziomie regionu oraz prognozę przyszłego zużycia w celu optymalizacji działalności operacyjnej.

Sektor publiczny

Dane sektora publicznego są dostępne w różnych źródłach online. Większość z tych źródeł danych jest także bezpłatna. Daje to niesamowitą możliwość korelacji sposobu, w jaki polityka publiczna wpływa na zmiany klimatu, edukacji, zdrowia itp.

Rynki kapitałowe

Stany Zjednoczone Pulpit nawigacyjny osobistych wydatków konsumpcyjnych śledzi wydatki konsumentów na różnego rodzaju towary i usługi, umożliwiając monitorowanie cyklu koniunkturalnego w Stanach Zjednoczonych oraz ocenianie trendów wydatków i nastrojów gospodarczych