Linia lotnicza

To rozwiązanie jest oparte na rzeczywistym systemie konserwacji predykcyjnej stosowanym przez dużą linię lotniczą. Dane pochodzą z różnych źródeł, w tym strumieni danych IoT z silników samolotów, planów lotów, informacji o pogodzie oraz dzienników. Rozwiązanie wykorzystuje usługę Azure HDInsight na potrzeby inżynierii cech, usługę Azure Machine Learning do wykrywania anomalii operacyjnych oraz usługę Azure SQL Data Warehouse do umożliwienia wykonywania zapytań o wysokiej wydajności względem wynikowych petabajtów danych. Ten raport przedstawia również zastosowanie niestandardowych wizualizacji zaprojektowanych dla przemysłu lotniczego.

Stymulowanie planowania konserwacji na szeroką skalę

Inżynierowie operacyjni dużych linii lotniczych odpowiedzialni za flotę samolotów muszą nieprzerwanie balansować między kosztami i przestojami spowodowanymi nieplanowaną konserwacją, a ryzykiem i jeszcze wyższymi kosztami w przypadku awarii technicznych.

Raport w tym rozwiązaniu zawiera przegląd stanu floty oraz podsumowanie prognoz dotyczących zmian jej sprawności technicznej w niedalekiej przyszłości. Prognozy są oparte na wielu modelach uczenia maszynowego i bazują na danych pochodzących z rejestratora szybkiego dostępu samolotu (podobnego do czarnej skrzynki) oraz innych źródeł danych. Raport przedstawia szczegółowe dane wyjściowe jednego z używanych modeli uczenia maszynowego, który przewiduje pozostały okres użytkowania krytycznych części silnika.

Raport jest wizualnie atrakcyjny i zapewnia przegląd planów lotów oraz lokalizacji, aby ułatwić podjęcie decyzji o tym, gdzie należy serwisować dany samolot i który inny samolot może najłatwiej go zastąpić. Raport zawiera również niestandardowy wykres Sankeya, aby zracjonalizować różne wagi wskaźników KPI flot w zależności od typów płatowców, oraz frapującą mapę cieplną 3D w kształcie silnika odrzutowego. Te wizualizacje zapewniają wgląd w sposób intuicyjny dla osób pracujących w branży lotniczej.

Czy Twoja organizacja potrzebuje niestandardowego rozwiązania BI?

Odwiedź nasz Pokaz rozwiązań partnerskich, aby zobaczyć, jak partnerzy rozwiązują problemy i zwiększają wydajność dzięki usłudze Power BI.